Leef

Informatieavonden/ “Help de Hoeve op weg”

Om meer mensen bekend te maken met s.r.m. en te betrekken bij ons werk, willen we in 2024 een aantal bijeenkomsten organiseren. Op korte termijn organiseren we een drietal bijeenkomsten onder de noemer “Help de Hoeve op weg”. Naast informatie over ons werk en de algemene uitnodiging om betrokken te raken, willen we daarin concreet de uitnodiging doen om bij te dragen voor de hoeve: voor de nog resterende financiële vraag en zoektocht naar een investeerder met een hart voor deze zaak, voor de Amsterdamse woning. Dit zijn de eerste data en de avonden vinden plaats in Amsterdam:

– dinsdag 14 mei

– dinsdag 11 juni

Netwerkvrienden-avonden
Om uit de cult te kunnen komen, heeft een overlever, naast een traumabehandelaar, ook een vriendennetwerk nodig. Mensen met een warm hart, die meeleven en met volharding naast deze persoon willen staan, ook praktisch en in gebed.
Om nieuwe netwerkvrienden aan te trekken, houden we dit voorjaar 5 informatiebijeenkomsten, steeds op de laatste maandagavond van de maand. Je bent van harte welkom om zelf te komen en iemand mee te nemen. Meld je dan aan via de contactpagina op Lichtoplevens.nl (‘aanmelden bijeenkomst’). Na aanmelding ontvang je het exacte adres.
De data zijn:
-25 maart in Steenwijk
-29 april in Almelo
-27 mei in Utrecht

Opgeven

Je kunt je voor deze avonden opgeven via Lichtoplevens.nl onder de contactpagina, via ‘aanmelden bijeenkomst’. Na aanmelding zul je ook de exacte locatie van de bijeenkomst ontvangen.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!