Leef

Vacatures

We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen bij de hulp aan overlevers. Een aantal kerntaken hebben we vervat in een vacaturetekst, maar niet alles. Als je een talent hebt en denkt dit in te kunnen zetten, laat het ons dan weten. Goed om te weten: gezien de risico’s en complexiteit van het werken met en voor overlevers, hanteren wij een zorgvuldige selectieprocedure die de nodige tijd in beslag neemt. En: het is vrijwilligerswerk.   

Netwerkvrienden

Een overlever van satanisch ritueel misbruik die nog in het cult- netwerk gevangen zit, heeft een sterke groep mensen om zich heen nodig. Mensen die praktisch en met gebed kunnen ondersteunen. Hierbij kun je denken aan het meerijden van werk naar huis, oppassen op kinderen, op moeilijke avonden op bezoek gaan en meebidden op cultnachten; maar denk ook aan praktische zaken zoals het repareren van kapotte camera’s of andere dingen. We zoeken mensen die volhouden en niet opgeven; die (steeds meer willen leren) begrijpen welke enorme gevechten de overlever moet leveren en dat momenten van terugval hierin vrijwel onvermijdelijk zijn.

Lees verder »

Gastgezin (week of weekend, wekelijks of maandelijks)

Wij zijn op zoek naar gezonde gezinnen met oudere kinderen (> dan 12) die gastgezin willen zijn voor een overlever van satanisch ritueel misbruik. Ook zijn we op zoek naar gezinnen die kinderen willen opvangen ter ondersteuning van de ouders die zich een weg uit ritueel misbruik worstelen. Voldoende eigen emotionele volwassenheid en een levende relatie met Jezus Christus zijn van belang om een intensieve reis als deze vol te kunnen houden. Het gaat (na een wederzijdse proefperiode) om een langdurig commitment, denk aan 5 jaar of langer. Daarnaast is alles wat in de tekst over netwerkvriend(in) hierboven staat, ook

Lees verder »

Traumacounsellors

Friends of Esthers richt zich op overlevers van satanisch ritueel misbruik die een dissociatieve identiteitsstoornis hebben ontwikkeld en bij wie aanwijzingen zijn dat zij nog steeds worden misbruikt.   Blijvend uitstappen uit de satanische cult is dan ook niet mogelijk zonder intensieve therapie en een proces naar heelwording.  Door de gesplitstheid in persoonsdelen (die van elkaar lang niet altijd weten wat zij doen) houdt de cult grip op deze gebroken en kostbare mensen. Intensieve traumaverwerking is nodig om de geheugenbarriéres tussen de verschillende persoonsdelen te doorbreken.Wij zoeken volwassenen, die – naast de kwaliteiten genoemd onder ‘netwerkvrienden’ – enige ervaring hebben met

Lees verder »

Verspreider van informatie

Wij zoeken mensen die via hun eigen relaties en sociale mediakanalen, willen meehelpen aan bewustwording van de verschrikkelijke realiteit van satanisch ritueel misbruik. Het staat natuurlijk iedereen vrij om alles wat wij publiceren te delen. Maar mocht jij er een hart voor hebben om je hier consequent en met aandacht voor in te zetten, dan willen we je graag uitnodigen je aan ons bekend te maken. Ook willen we alle informatie die al bekend en gepubliceerd is over SRM of mogelijke aangelegen zaken in beeld brengen. Ook hiervoor zijn mensen nodig, die hun tijd erin willen steken om deze informatie

Lees verder »

En verder:
Voor het werk wat er te doen is, zijn veel schouders nodig. Als je je niet kunt vinden in bovenstaande vacatures, maar je wel gegrepen bent door dit onrecht, laat het ons dan ook weten. Ieder heeft zijn kwaliteiten en we kunnen mogelijk samen een weg vinden hoe jij de jouwe voor dit doel kunt inzetten.

Kortom:
Meld je aan via het contactformulier als een vacature bij je past en SRM je hart raakt.
Na aanmelding volgt er een screeningsprocedure om ervoor te zorgen dat we beiden zeker weten of we met elkaar in zee kunnen en willen gaan.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!