Leef

Blog van Myrjam

Uit het leven

Sinds een aantal maanden ben ik nu betrokken bij Friends of Esthers. Ik heb hierin direct en indirect contact met overlevers van satanisch ritueel misbruik. Om een kort profiel te schetsen: overlevers hebben in heel hun leven (bijna) geen vertrouwensrelaties kunnen opbouwen, zelfs niet met naaste familieleden. Vaak is ook hun vertrouwen in hulpverleningsinstanties en overheidsinstanties zoals de politie ernstig beschadigd.

Een essentiële basis voor het helpen van overlevers is het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Wij proberen door het zorgvuldig opbouwen van oprechte relaties, overlevers de liefde te laten zien die zij nooit gekend hebben. Juist het opbouwen hiervan is een grote strijd en vraagt keer op keer enorme moed van de overlever. Helaas doet de cult er alles aan om vertrouwen en relaties die opgebouwd zijn meteen onderuit te halen. Hier staan al heel veel voorbeelden van op deze website en ook op www.lichtopsrm.nl.

In deze blog wil ik graag wat meer vertellen over een voorval bij mijzelf van afgelopen week om inzicht te geven in waar je als je overlevers helpt rekening mee probeert te houden.

Vorige week heb ik een naar ongeval met de scooter gehad. Ik ben in de bocht uitgegleden en mijn hoofd is dusdanig hard neergekomen dat ik buiten westen ben geraakt. Toevallig woonde er een politieman vlakbij die meteen ter plekke gekomen is. Hij heeft mij gereanimeerd en de hulpinstanties gebeld. Ik kwam zelf later in de ambulance weer tot bewustzijn, de rest van mijn gezin is in een politie auto achter mij aan naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb het telefoonnummer van deze man ontvangen en ik vind het fijn om even het verhaal van zijn kant te horen en wil hem graag even ontmoeten voor een kort gesprek. Mijn man heeft inmiddels via sms contact met deze politieman gehad voor het maken van een afspraak. 

Waar ik echter rekening mee moet houden is dat als ik contact heb met deze man er foto’s van ons gemaakt kunnen worden. Deze foto’s worden dan naar overlevers gestuurd waarbij de indruk gewekt wordt dat ik dus niet meer te vertrouwen ben. Ook het app-contact met deze politieman kan hiervoor gebruikt worden. Op overlevers hebben dergelijke berichten van de cult een grote negatieve impact. Dit heeft meerdere redenen. Veel overlevers hebben herinneringen aan martelingen door personen in een (politie)uniform. Daarnaast wijzen veel overlevers ook juist mensen van justitie en politie aan als dader en/of hebben hele nare ervaringen opgedaan in een proces van aangifte. Ook leeft onder overlevers de angst dat hun hulpverleners informatie over hen aan de politie zullen vertellen. De precaire vertrouwensrelatie waar we maanden of soms jaren enorm hard aan gewerkt hebben kan met zo’n foto of doorgestuurd appgesprek met een politieman in 1 klap van tafel geveegd worden of ernstige schade oplopen. Met als mogelijk gevolg dat een overlever zijn of haar weg terug naar de cult vindt.

Ik zal vandaag deze man ontmoeten en doordat ik deze blog vast online zet, weten overlevers al waarom ik contact met een politieman heb en zijn we hopelijk een vertrouwensbreuk of schade in de vertrouwensrelatie voor.

En voor het geval je wilt weten hoe het met me is: Ik ben een nacht geobserveerd in het ziekenhuis. Ik heb met enorme dank aan onze God JHWH geen blijvend letsel overgehouden aan de val. Ik moet nu vooral herstellen van een gehavend gezicht en gekneusde ribben en doe het rustig aan de komende week.

Myrjam
Hulpverlener aan overlevers van satanisch ritueel misbruik

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!