Leef

Februari 2024 – Nieuwsbrief Friends of Esthers

Uit het leven

In deze uitgave gaan we in op: 

  • Stand van zaken Hoeve “de Binnentuin”
  • Commissiedebat 6 maart a.s.
  • Nieuwe informatie- en netwerkvrienden avonden
  • Gebedsbrieven

Stand van zaken Hoeve “de Binnentuin”

Sinds afgelopen september is een kernteam van Friends of Esthers aan het bidden en in geloof stappen aan het zetten richting de aankoop van een (woon)boerderij in het midden van Nederland. Het doel de hoeve is het bieden van (tijdelijke) veilige opvang voor overlevers – om tot rust te komen of voor intense traumaverwerking. Ook verwachten we dat het bijdraagt aan het nog effectiever kunnen uitvoeren van het werk van Friends of Esthers. Dit alles betekent onder meer: ruimte voor therapie, weekend-opvang en huisvesting van een expertisecentrum van s.r.m..

 

Inmiddels zijn alle financiën voor de minimaal benodigde verbouwingen binnen (ruim 90.000 euro). Daar zijn we dankbaar voor!

We verwachten Gods hulp ook bij de laatste stap: we zoeken namelijk nog een (betrouwbare) koper voor een vrijstaand huis op Amsterdam IJburg, die het voor een bepaalde periode tegen minimale huur aan de huidige inwoners wil terug-verhuren.

We staan zeer open voor tips, suggesties en ideeën. De link naar meer informatie (vrij om te verspreiden!): www.hoevedebinnentuin.nl.

Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer over informatieavonden waarin je kunt meedenken over het mogelijk maken van De Hoeve.

We ervaren de huidige periode als een uitdagende tijd, waarin we als kernteam zelf ook op de proef worden gesteld en door (stevige) processen gaan. We zien Gods hand daar in en geloven dat alles op zijn tijd komt!

We helpen ondertussen de huidige bewoners van de hoeve met wat hand- en spandiensten op het terrein, zoals het snoeien van (fruit)bomen en opruimen van takken en bladeren. Het is een kostbaar contact waar Gods zegen op rust.

Commissiedebat 6 maart a.s.

De vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid vergadert op 6 maart 2024 van 10.00 tot 14.00 uur over het thema “Seksueel geweld en kindermisbruik”. Er staan dertien(!) onderwerpen op het programma, waarbij agendapunten 2, 3 en 8 de onderzoeken naar LEBZ en georganiseerd sadistisch misbruik (en de reactie van de minister daarop) betreffen.

De sprekers krijgen slechts enkele minuten de tijd om standpunten over te brengen.

Laat de commissie zich het zand in de ogen strooien door een slecht en volstrekt ontoereikend onderzoek, of zijn er volksvertegenwoordigers die zich hard maken voor de (absoluut noodzakelijke) second-opinion waar wij voor pleiten? We hopen dat dappere Kamerleden zullen opstaan.

 

Als u niet op de hoogte bent van het belang, de achtergrond en geschiedenis van de overheidsonderzoeken naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik (o.a. Commissie Hendriks), kunt u dat in dit artikel (her)lezen. Het artikel is recent ge-update.

 

Friends of Esthers zal alle Kamerleden vóóraf aan het debat aanschrijven met een fysieke brief in een handgeschreven enveloppe. De brief zal een tekening van een overlever bevatten. De boodschap is: “u heeft de sleutel in handen voor nieuw, onafhankelijk onderzoek”. Na de verzending aan de Kamerleden, zal de inhoud van deze mailing hier worden gepubliceerd.

 

6 maart a.s. zou wel eens de laatste kans kunnen zijn om dit onderwerp in de Kamer voor het voetlicht te brengen en daadwerkelijk nieuw onderzoek te vragen, voordat dit onderwerp weer diep in een la – en uit het publieke debat – verdwijnt. Uw gebed is daarom gewenst voor deze belangrijke zaak!

Ook hopen we dat u wil overwegen om zelf commissieleden van Justitie & Veiligheid een email te sturen. Zie hier de e-mail adressen en hier enkele voorbeeldteksten.

Informatieavonden

Om meer mensen bekend te maken met s.r.m. en te betrekken bij ons werk, organiseren we dit voorjaar een aantal bijeenkomsten. Naast informatie over ons werk en de algemene uitnodiging om betrokken te raken bij Friends of Esthers, klinkt hierin ook concreet de vraag en/ of mee te denken voor de hoeve. Zodat we de nog resterende financiële vraag kunnen invullen én in de zoektocht naar een investeerder voor de Amsterdamse woning.

Op korte termijn hebben we deze data gepland:

  • 9 maart
  • 18 maart
  • 26 maart

 

Je kunt je voor deze avonden opgeven via Lichtoplevens.nl, onder de contactpagina (‘aanmelden voor bijeenkomst’ aanvinken). Na aanmelding ontvang je de exacte locatie van de bijeenkomst.

Versterken Netwerken – informatie avonden voor mogelijke nieuwe netwerkvrienden

Om uit de cult te kunnen komen, heeft een overlever, naast een traumabehandelaar, ook een vriendennetwerk nodig. Mensen met een warm hart, die meeleven en met volharding naast deze persoon willen staan, ook praktisch en in gebed.

Om nieuwe netwerkvrienden te vinden, houden we dit voorjaar nog een aantal informatiebijeenkomsten, steeds op de laatste maandagavond van de maand. Er zal uitleg gegeven worden over ons werk en hoe je kan helpen als netwerkvriend. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Je bent van harte welkom om zelf te komen en iemand mee te nemen. Meld je aan via de contactpagina op Lichtoplevens.nl (‘aanmelden bijeenkomst’).

Na aanmelding ontvang je het exacte adres.

De aankomende data zijn:

  • 25 maart in Steenwijk
  • 29 april in Almelo
  • 27 mei in Utrecht

 

Misschien ken je mensen in de buurt van een van bovenstaande plaatsen (in een straal van ca. 50 km). Zou je hen willen attenderen op deze avonden? Een voorbeeld e-mail hiervoor vind je in de bijlage.
Samen kunnen we het werk van Friends of Esthers helpen groeien, ten behoeve van hulp voor overlevers. Wil je een (half) uurtje nemen om door je lijst vrienden en kennissen te gaan? Bij voorbaat dank!

 (Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief sturen we je een voorbeeld e-mail mee, die je kunt gebruiken om anderen uit te nodigen. Je kunt deze uiteraard aanpassen!)

Gebedsbrieven

Ken je onze gebedsbrieven al? Om meer mensen te informeren wat er tijdens specifieke cultdagen (en -nachten) gebeurt en hier dus ook concreet voor te kunnen bidden, brengen we elke drie maanden een gebedsbrief uit.

 

Wil je deze ook ontvangen, laat dit dan even weten via de contactpagina.

Dank voor jullie steun!

Met een hartelijke groet,

Namens het team Friends of Esthers

Aline Terpstra, GZ-psycholoog BIG

Esther, overlever satanisch ritueel misbruik

Gerard van der Schee

Werner & Myrjam de Jonge

www.lichtopsrm.com

www.lichtoplevens.nl

Bijlage – Voorbeeld e-mail uitnodiging netwerker(s)

 

Beste ….

 

Sinds enige tijd volg ik met belangstelling de ontwikkelingen van Friends of Esthers, een christelijk netwerk dat zich inzet voor een bijzondere groep slachtoffers in Nederland, nl. voor overlevers van satanisch ritueel misbruik. Voor mij was dat een volledig onbekend terrein totdat ik er over ging lezen, o.a. op de website van Friends of Esthers – www.lichtoplevens.nl.

 

Ik kon niet geloven dat het in Nederland zou bestaan; gaandeweg is dat beeld veranderd en heb ik hart gekregen voor mensen die vrij willen komen uit een diep duistere situatie en willen herstellen van opgelopen trauma’s.

 

Dit voorjaar houdt Friends of Esthers een aantal informatieavonden door het land met als thema: “s.r.m. bestaat dat in Nederland en, zo ja: wat kun je doen?”

 

Er is ruimte voor vragen en we hopen dat meer mensen zich als vrijwilliger willen leren inzetten, bijv. voor oppas, klusjes, vervoer en voor gebed. Je wordt er goed in begeleid.

 

Ik nodig je graag uit voor de bijeenkomst op [datum] in [plaats]. Aanmeldingen lopen via het contactformulier van www.lichtoplevens.nl. In een bevestigingsmail hoor je dan de exacte tijd en plaats van de bijeenkomst. Misschien vind je het fijn om samen naar zo’n avond te gaan?

 

Graag tot horens,

 

 

Vriendelijk gegroet!

 
nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!