Leef

Gebed

Uit het leven

Wij geloven dat Jezus Christus de enige is die met gezag en genade mensen blijvend kan bevrijden van de macht en de gevolgen van het kwaad. Dit geldt zeker voor overlevers en daders van SRM. Daarom doen we ons werk biddend en is er gebedsondersteuning nodig, zodat er doorbraken zullen zijn in de geestelijke wereld die achter de schermen invloed heeft. Paulus zegt het zo (in Efeze 6:12): “Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed (=mensen), maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.”

In het kader van dit onderdeel van ons werk geven we gebedsbrieven uit, in samenwerking met psychologe Carla Hamoen (zie https://fragilewing.com)
Daarnaast zetten we ons in voor het uitbreiden en toerusten van gebedsnetwerken, zodat christenen leren autoriteit te nemen over de duisternis door Jezus Christus. De kennis die overlevers hebben over geestelijk autoriteit en geestelijke strijd nemen we daarin mee.
Voor reiskosten en materialen is jaarlijks een bedrag van circa 1.000 euro nodig.\n

Wil je meer informatie rond gebed en meebidden, persoonlijk of voor een bestaande/nieuwe gebedsgroep, laat het ons weten via het contactformulier

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!