Leef

Gebed

Uit het leven

Door een trouwe bidder

Ik weet niet meer wanneer en hoe ik voor het eerst van satanisch ritueel misbruik hoorde, het is in ieder geval jaren geleden. Later toen ik psychologie studeerde hoorde ik van mijn stagebegeleider opnieuw over deze afschuwelijke dingen, zij vertelde mij dat het niet alleen ver weg gebeurt, maar juist ook heel dichtbij. Tijdens het afstuderen sprak ik enkele hulpverleners en ook zij hadden mensen in hun praktijk gesproken die slachtoffer waren van dit vreselijke onrecht. Ik wilde hier meer over weten, ging erover lezen, dacht erover na en vroeg mijzelf af wat ik zou kunnen doen. Hoe kon ik helpen? Het raakte mij zo diep, ik kon het niet van mij afzetten. Ik kende niemand (voor zover mij bekend) die dit had mee gemaakt. Steeds meer ging ik mij verdiepen in het onderwerp en legde het bij God neer. “Heer wat kan ik doen?” bad ik. Iemand zij tegen mij: “Je kunt ervoor bidden.” Ja dat was natuurlijk zo en dat ging ik vanaf toen ook meer doen. Maar eigenlijk schoten woorden tekort want wat kon ik nu specifiek bidden?

Totdat ik Aline Terpstra voorbij zag komen bij Café Weltschmerz, ik bekeek het programma, ging googelen op haar naam en kwam toen op de site van lichtopsrm terecht. Wat was het mooi om te zien dat Aline een christen is en dat er een lijst met gebedspunten op de site stond. Ik printte de gebedslijst uit en ging bidden voor de slachtoffers, overlevers en de hulpverleners. Daarnaast deelde ik de lijst met mensen in mijn omgeving.

Toen ik las welke gruwelijkheden er plaatsvinden tijdens de Walpurgisnacht besloot ik samen met mijn man om de dag ervoor te gaan vasten en tijdens de Walpurgisnacht te gaan bidden. Tijdens een Bijbelstudie avond en in onze gebedsgroep heb ik gevraagd wie er in deze nacht met ons mee wilde bidden. Zo gebeurde het dat we ‘s nachts met zo’n veertien mensen in ons huis hebben gebeden en gestreden voor de slachtoffers en overlevers van srm. Met een fijne groep mensen gaan we nu verder, we noemen onszelf het Gideons leger. Het is prachtig hoe de Heer ons leidt en hoe Hij ons bij elkaar heeft gebracht. Eén keer per maand komen we bij elkaar om samen te bidden, daarnaast bidden we afzonderlijk van elkaar in ons eigen huis, wanneer we weten dat er rituelen plaatsvinden in de cults. Tijdens erg heftige cultnachten bidden we volgens een gebedsrooster, waarin ieder voor zich ’s nachts thuis bidt.

Jarenlang wist ik dat srm plaatsvond in Nederland, ik wilde wat doen, maar kwam niet verder dan een eenvoudig gebed. Eigenlijk voelde ik mij machteloos, jarenlang heb ik ermee geworsteld en mijzelf afgevraagd wat ik zou kunnen doen. Nu ervaar ik heel duidelijk Gods roeping, er is inmiddels een mooie groep mensen ontstaan die zich geroepen weet om biddend te strijden tegen dit grote onrecht.

Het verhaal van Gideon kunnen we lezen in Richteren 6-8, het was een leger van driehonderd man en we zien in Richteren 7:16 dat Gideon de driehonderd man in drie groepen verdeelde (er waren dus meerdere groepen). Het was Gods strijd en omdat Gideon God gehoorzaamde, werd de vijand verslagen. Wij hopen en bidden dat er meer gebedsgroepen in ons land zullen komen zodat we samen kunnen bidden en strijden tegen het afschuwelijke onrecht van srm. Want zoals staat in 2 Korinthe 10:4 “De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.”

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!