Leef

Een Gideons leger Gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik.

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en daders) die kiezen voor vrijheid. 

Over voorbede (door Hinke)

Waarom bidden, als God toch alles al weet? Ja, waarom is bidden nodig, waarom is het belangrijk en waar is het goed voor? Allereerst zien we in de Bijbel dat God ons oproept om te bidden.  

1 Thess. 5:17,18  Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Yeshua, verlangt.  

Altijd bidden is niet dat je nooit meer iets anders kunt doen, maar dat je in alles wat je doet online bent met Christus en Hem in alles betrekt. God schakelt ons in bij de dingen die te maken hebben met het Koninkrijk van God. We mogen met Hem samenwerken en dat kan het beste wanneer we ons helemaal aan Hem overgeven. Hoe meer rommel we opgeruimd hebben in ons leven en ons hebben onderworpen aan Hem, hoe minder we voor onszelf strijden en hoe meer Hij in ons en door ons zichtbaar wordt. 

Ik lag vannacht wakker en vroeg wat God me wilde zeggen. Gelijk kwam de gedachte aan de woorden uit Psalm 139: Doorgrond mijn hart en ken mij, zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. 

Ik was me niet bewust van heilloze wegen, maar vroeg toch aan God: Wilt U me laten zien wat er niet oké is in mijn doen of denken? Ik had net een boek gelezen over seksueel misbruik, en merkte bij mezelf een stuk boosheid naar ‘mannen die zulke dingen doen’, maar eigenlijk ook naar mannen in het algemeen. Onbewust had ik mezelf ook met hen vergeleken en ik zag ook een stukje Farizeïsme: “gelukkig ben ik niet zo”. Ik ben blij dat God me dat liet zien, zodat ik het kon belijden en opruimen. Het is niet zo dat ik anders mijn eeuwige redding verspeeld had, maar het zou wel invloed hebben op mijn inzetbaarheid in Gods Koninkrijk. En het maakt me vatbaarder voor de plannen van de duisternis. 

Ik had al een paar dagen deze woorden in mijn hoofd: Refiners Fire. Dat vuur is niet het verterende vuur waar  het ook wel over gaat in de Bijbel, maar het is het louterende vuur, wat in ons wegbrandt wat niet in overeenstemming is met de hartsgesteldheid van Christus. “Ja Heer, hier ben ik, laat maar zien wanneer er weer iets is wat ik moet opruimen, ik wil een schoon en open kanaal zijn voor U.”  

Als ik me helemaal aan Hem overgeef mag ik weten dat ik in alles In Christus ben. Gerechtvaardigd door Hem! Dat maakt gebeden krachtiger! 

Jac. 5:17b Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 

Ook moest ik denken aan de woorden: Open de poort, effen de baan, zodat de Koning binnen kan gaan. Hoe doen we dat? Als wij een zuiver leven leiden kunnen wij meer inzetbaar zijn om anderen in contact met God te brengen. Als wij open kanalen zijn om Gods licht en liefde door te geven, zal de duisternis daar afstand van nemen. Hij kan daar geen invloed op uitoefenen.  

Bovendien, Yeshua is de deur, de deur van de schaapskooi, waardoor schapen binnen mogen gaan. Als ik meer en meer leef in de positie van In Christus Zijn, dan mag ik ook namens Christus die deur zijn. Dan kan ik, dan kunnen wij, optimaal ingezet worden in Gods Koninkrijk, om anderen te trekken met koorden van liefde. 

2 Thess. 3:1-5 Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer geeft ons het vertrouwen dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen. Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. 

Help mee met het bouwen van een ark! (door Aline)

Noach kreeg van God een opdracht om een ark te bouwen, op het moment dat er nog geen wolkje aan de hemel was. Ik denk dat het bouwen van de ark jaren geduurd moet hebben. Het moest een stevige en solide constructie worden die de toestroom van een grote hoeveelheid dieren moest aankunnen. Daar waren allerlei materialen voor nodig van goede kwaliteit.  

Onlangs werd ik getroffen door de woorden van Jesaja die Yeshua op zichzelf toepast in Lucas 4: 18,19 Hij is gekomen om het aangename jaar van de Heer aan te kondigen, een jaar van vrijlating van gevangenen en vrijheid voor onderdrukten. Is het mogelijk dat God in deze tijd, voor slachtoffers én daders van de afschuwelijke satanische cult, een jaar van genade gaat geven waarin velen de weg naar vrijheid vinden?  

Veel dank voor jouw gebed, waardoor je meebouwt aan een ark voor overlevers. God heeft voorzien in groen licht voor de Hoeve, een plek van waaruit we beter kunnen bouwen aan hulp voor overlevers. Hier zijn we heel dankbaar voor! Voor de bouw van de ark waren vele soort materialen nodig, zo ook voor het bouwen van een levende gemeenschap mensen die samen vele overlevers naar vrijheid kunnen leiden. Gebed voor netwerkvrienden en behandelaars blijft hard nodig. Bid dat God behandelaars die Hij hiervoor op het oog heeft een luisterend oor en een gehoorzaam hart geeft. En dat Hij hen helpt om de afgoden van gemak, comfort, angst en geld (die zo makkelijk grip op ons krijgen) achter zich te laten en hun plek gaan innemen. En bid dat via deze weg (in de woorden van Jesaja 61) vele vrijgelaten gevangenen en bevrijde onderdrukten ‘eiken van heil’ of (in een andere vertaling) ‘eiken van gerechtigheid’ zullen worden! 

Vakantie, voor veel mensen een fijne tijd, een tijd van rust, even geen verplichtingen, reizen, mooie herinneringen maken, genieten, tijd voor elkaar enzovoorts. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Voor veel overlevers van satanisch ritueel misbruik (srm) is de vakantietijd juist een zeer traumatische tijd omdat vakantie vroeger vaak betekende dat de cult vrij spel had. Daarnaast voelen zij zich juist tijdens de vakantie onveilig omdat hun therapeut en andere steunende personen afwezig zijn. Daarom een oproep om juist ook tijdens deze periode te blijven volharden in gebed voor overlevers van srm.  

In deze gebedsbrief vertelt een overlever over haar herinneringen aan de zomer. Daarnaast een tekening van een overlever over de zomer. Daarna komen de dankpunten en specifieke gebedspunten voor verschillende onderwerpen en personen. Als laatste volgt de gebedskalender. 

Zomer (door een overlever)

De herinneringen aan de zomer zijn voor mij heel erg moeilijk, dit komt door de ‘zomerfeesten’ (wat voor mij absoluut geen feest was) en de zomerkampen.

Eerst zal ik iets vertellen over de zomerbijeenkomsten, drie dagen lang werd ik gemarteld. In mijn herinneringen hoor ik het schreeuwen van de demonen, zie ik vrouwen die als slangen over de grond kruipen. Dat was voor mij het begin van de zomervakantie … Daarnaast waren er orgies, bloedrituelen, vuur wat aanstond voor iemand die als heilige verbrand werd voor satan.

Na het martelen werd ik in een muf schuurtje gegooid en mocht ik rusten en eten. Als iemand zin had in een kind werd ik weer uit de schuur gehaald en werd ik opnieuw verkracht. Dit duurde drie dagen lang en op de vierde dag ging iemand levend op het vuur. Gelukkig was ik het niet want ik was gehoorzaam, huilde niet en deed alsof het me niets deed. De zomer was officieel begonnen.

Het was feest, er werd gejuicht voor satan, klappen, drinken, gebruiken, zo begon de zomer…

 

Tekening gemaakt door een overlever (2024): ‘Op weg naar zomerkamp’  

Dan waren er nog de zomerkampen, soms gingen we naar het buitenland en soms bleven we in Nederland. Het leek gezellig: ik mocht overdag spelen met ‘gewone’ kinderen en kind zijn. Maar ’s nachts werd ik ruw uit bed gehaald. Ik werd vastgebonden met handen en voeten en er ging plakband over mijn mond, zodat ik niet kon schreeuwen. Ik werd naar een ander huisje gebracht waar mannen zaten die sigaren rookten. De touwen gingen van mijn handen en voeten en het plakband werd verwijderd. Het was er gezellig, ik kreeg wat lekkers te eten en een glaasje kinderwijn. Hierdoor werd ik wat licht in mijn hoofd. Mijn kleren gingen uit en ik werd op een tafel gezet. De kleren van de mannen gingen ook uit, ik moest hen bevredigen en daarna gingen ze mij verkrachten. Ik was bang en de pijn werd ondraaglijk. Ze waren agressief maar ook lief. Ze gingen maar door en door, de gekste standjes, ik werd vastgebonden en geslagen. Ze zeiden allerlei nare dingen tegen mij zoals bijvoorbeeld: “Jij vies vuil varken.” Dit ging weken lang zo door, iedere nacht uren achter elkaar, ik lag daar maar en werd voortdurend verkracht en gemarteld.

Ik kan me nog een ander zomerkamp herinneren waar een schuur was met allemaal stapelbedden. Er was ’s avonds een kampvuur, we zaten te kijken hoe iemand geofferd werd. Wanneer ik dan opnieuw een vriendje of vriendinnetje zag gaan, was dat erg pijnlijk. Tijdens deze kampen werden wij als kinderen gedrild, hard gemaakt. Je leerde te doen waar je voor gemaakt was. Er gebeurden verschrikkelijke dingen tijdens dit kamp. Verschillende geuren waren er, die van seks, vuur, zweet en van de dood. Er was groepsseks met alle kinderen die er waren, daar werden de volwassenen opgewonden van. We werden getraind om te reageren op geluiden en om zelf ook verschrikkelijke dingen te doen…

Dankpunten en gebedsverhoringen

Hoeve ‘de Binnentuin’ 

Goed nieuws! Alle lichten voor de aankoop van de beoogde ‘Hoeve’ staan op groen! Op het laatste moment is er een doorbraak gekomen. We zijn God en alle gulle gevers heel dankbaar dat na een aantal heel spannende maanden de Hoeve gerealiseerd kan worden.  

Behandelaren 

We zijn ontzettend dankbaar dat enkele behandelingen lopen en vorderingen maken.  

Netwerkvrienden 

We zijn dankbaar dat er om alle hulpvragers één tot meer netwerkvrienden heen staan en dat zij trouw zijn.  

Donaties 

We zijn dankbaar dat er elke maand giften binnenkomen om ons werk te kunnen doen.  

Geertje 

We zijn dankbaar dat we gehoord hebben dat Geertje tot zover dat nu kan, veilig is en dat er juridisch een slag geslagen is. 

 

BID VOOR ...

Algemeen

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen (Mattheüs 21:22).

Behandelaren 

Bid dat er donaties zullen blijven binnenkomen om het werk van de behandelaren te kunnen blijven betalen en dat de behandelaren wijsheid en kracht ontvangen voor hun werk. Bid ook voor nieuwe behandelaren, mensen die leergierig zijn met het hart op de juiste plek, zonder geheimen in hun leven waarmee ze chantabel zouden kunnen zijn, die willen leren traumatherapeut te worden. Hoe meer behandelaren er zijn, hoe minder zwaar het wordt voor de behandelaren die nu deze kar trekken, zodat meer overlevers kunnen starten met deze essentiële behandeling.  

Netwerkvrienden 

Bid dat de mensen die nu netwerkvriend zijn, in de liefde en waarheid van Yeshua kunnen blijven, terwijl de hulpvrager steeds meer zichzelf laat zien. Bid voor meer netwerkvrienden door het hele land, hier is echt een heel groot tekort aan en staat uitstappen uit de cult soms letterlijk in de weg. 

Werk van Friends of Esthers 

Bid voor alle ontwikkelingen binnen Friends of Esthers. We werken hard aan het verbeteren van de diagnostiek voor CDIS (complexe DIS) bij doorgaand misbruik en we werken op meerdere terreinen om onze kennis te verspreiden. Zo zijn er vaak bijeenkomsten voor netwerkers, bidders, enzovoorts waar we kennis overdracht doen en waar we elkaar ontmoeten. Er zit veel tijd en energie in dit werk en voor elke stap is veel wijsheid nodig. We hebben Yeshua hier heel hard bij nodig, want als Hij het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers. (Psalm 127:1) Hier zijn wij ons heel erg van bewust. Bid voor Zijn leiding bij elke stap die we zetten op elk vlak van ons werk en met elke persoon waar we mee te maken hebben. 

Hoeve ‘de Binnentuin’ 

Graag vragen we jullie gebed voor de financiën die nog nodig zijn om het verwachte financiële tekort rond de aankoop van de Hoeve te dekken. 

Gebedsgroepen 

2 Samuel 8:14 ‘Hij legde garnizoenen in Edom; in heel Edom legde hij garnizoenen, en alle Edomieten werden aan David onderworpen. De HEERE gaf David de overwinning overal waar hij heen ging.’ Een garnizoen is een aantal soldaten dat op een specifieke plaats is gestationeerd, oorspronkelijk om die plaats te bewaken, maar tegenwoordig ook vaak met die plaats als thuisbasis. David legde in heel Edom garnizoenen aan om het te beschermen tegen aanvallen van de vijand. Laten wij ook in heel Nederland garnizoenen leggen; soldaten, bidders en strijders in de geestelijke wereld. Bid dat er meer mensen komen die op gaan staan tegen het onrecht en meestrijden in de geestelijke wereld. Zoek mensen op en ga samen bidden. Vraag anderen aan te sluiten. Begin … Yeshua zal het zegenen!  

Daders 

Blijf bidden dat daders een ontmoeting krijgen met Yeshua en zien wat Hij doet in het leven van overlevers. Bid voor moed en uitgestrekte armen in hun leven waar ze de veiligheid en vrijheid voelen zich te bekeren en hun leven opnieuw beginnen. 

Personen

Geertje 

Geertje is veilig bij haar ouders. Er loopt nog een proces die het zorgrecht zal bepalen, waarbij een psychiatrisch onderzoek van moeder bepalend zal zijn. Bid voor rust en wijsheid. Het is dus nog steeds spannend maar voor Geertje is het nu veilig. We hopen dat de rechtsgang zo snel mogelijk voorgoed wordt afgesloten.  

Karin 

Wij zijn dankbaar voor de afgelopen maanden waar er verbetering en vrede was. Het proces is nog steeds zwaar, vooral alleen buiten zijn, is moeilijk om recentelijk stalk gedrag. Ook vraagt Karin gebed voor uitbreiding van haar netwerk. 

Ingrid 

Ingrid is een moedig proces ingegaan en probeert niet meer te gehoorzamen aan de cult. Dit betekent dat er persoonsdelen die wel naar de cult willen gaan het heel erg zwaar hebben, omdat ze hun taken niet kunnen doen. Dit geeft veel chaos en paniek. Bid voor een goed proces, waarin er ruimte mag zijn voor rust en bevestigingen dat ze op de goede weg is. 

Humbly 

Humbly is een moedige behandelaar die zich tomeloos inzet om een overlever te helpen herstellen.  Dank God voor haar daadkracht en doorzettingsvermogen en bid dat Hij haar geeft wat ze nodig heeft voor zichzelf en om het vol te houden en vreugde te ervaren.  

Martin 

Martin heeft de afgelopen periode een zware tijd gehad. Het was moeilijk om te erkennen en accepteren dat hij een overlever is van srm en dat hij delen heeft die verschillend reageren en andere karaktereigenschappen hebben. Het aantal crisissen is wel ontzettend verminderd en daar zijn we dankbaar voor. Bid voor zijn proces van herstel, voor zijn gezin en voor veiligheid. 

Mirthe 

Mirthe is dankbaar voor haar proces en dat ze een fijn netwerk heeft die haar ondersteunt. Bid dat deze uitgebreid wordt met mensen die willen blijven en dat er meer delen die contacten hebben met de cult zullen durven praten en de stap om vrij te zijn durven te nemen. 

Els 

Bid dat Els kracht en gezondheid krijgt en houdt om zich in te zetten als hulpverlener voor slachtoffers van srm. Bid dat er goede samenwerking mag zijn tussen hulpverleners onderling en dat ze wijsheid ontvangt voor de processen die de cliënten met haar doorlopen.  

Anjer 

Anjer is een dappere behandelaar die al langer werkt met overlevers. Haar taak is echt van belang en voor hulp en advies is ze altijd welwillend. Wel heeft ze een zwakke gezondheid. Bid dat ze de kracht en moed zal houden om dit werk te blijven doen en haar grenzen hierin zal voelen. Bid ook voor wijsheid tijdens de behandelingen. 

Adam 

Adam is een zoon van een overlever die hulp heeft gevraagd. Graag gebed dat Yeshua de juiste mensen om hem heen zet en om zijn gezin, zodat hij uit deze duisternis durft te (blijven) stappen. Er is veel wijsheid nodig en er zijn vele deuren voor hulp die gesloten blijven. Bid voor open deuren.  

Ismael 

Er leken voorzichtig deuren op een kier te gaan om Ismael in de toekomst te kunnen helpen, echter is hier geen vooruitgang in gekomen. Graag jullie gebed voor hem en zijn ouders, dat deze deuren open zullen gaan en dit kind al heel jong uit de cult gehaald mag worden! 

Ferdi 

Heeft al een lange weg gehad waarbij hij veel tegenwerking heeft ervaren. Bid voor open deuren en de leiding van Yeshua om de juiste mensen op zijn pad te brengen, zodat de weg naar blijvende vrijheid ingeslagen kan worden.  

Esther 

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van hechting en wennen aan een nieuwe ‘me’. De wereld is anders, de geuren, kleuren, smaken, alles is nieuw en voelt als een ontdekkingstocht, maar ook overweldigend. Naast deze intense fase mag ik me steeds meer als ervaringsdeskundige inzetten voor andere overlevers. Zo gaaf om te zien hoe mensen mogen herstellen, maar ook zwaar om te zien hoeveel leed ook zij moeten doormaken, dat verscheurt mijn hart. Daarom nog een keer dit lied.

Aline 

Ik ben heel dankbaar voor de doorbraak in het intensieve proces rond de Hoeve, en zie uit naar hoe God in deze nieuwe fase gaat werken in levens van vele kostbare mensen die we hopen te kunnen helpen naar vrijheid.  

Bid voor wijsheid en fijngevoeligheid in het samen verder opbouwen van het team dat op de Hoeve komt wonen. Bid voor onderscheidingsvermogen voor prioritering in het werk, nu de nood zo hoog is en de arbeiders nog te weinig.  

Desiree 

Is een moedige vrouw die meerdere overlevers kent, voor hen zorgt en als een vriendin wil zijn. Ze heeft vaak te maken met geestelijke strijd door dit werk. Vanuit Friends of Esthers komen er steeds meer taken op haar af, waar moed en de leiding van Yeshua voor nodig is. Bid voor bescherming en wijsheid bij de stappen die ze maakt, zodat steeds meer overlevers geholpen kunnen worden. 

Jan 

Jan is een oudere kleuter die in zijn spelgedrag en op andere manieren kernmerken vertoond van ernstig misbruik. Er is al lange tijd veel gaande om Jan. Bid voor de contacten die er zijn tussen de hulpverleners, voor bescherming wanneer het gaat om ouderlijk gezag en dat hij een veilige plek heeft om op te kunnen groeien met de juiste behandeling. Er zijn sinds de vorige gebedsbrief helaas geen updates bekend.  

Laura 

De herinneringen aan de zomerkampen maken dat de zomer een moeilijke periode is voor Laura. Bid dat ze geen last van herbelevingen zal krijgen. Bid ook dat alle binnendelen vertrouwen krijgen in haar behandelaar zodat zij zich durven laten zien.  

Ava 

Ava is een vrouw die een overlever helpt. Ze heeft problemen met haar gezondheid: bid dat Yeshua haar zal herstellen zodat ze meer energie heeft om hulp te kunnen bieden aan de overlever waar ze al langere tijd bij betrokken is. 

Sarina 

Sarina is een medisch hulpverlener die ons helpt bij ons werk. Na een behandeling tegen kanker is ze herstellende maar heeft nog weinig energie, mede omdat haar gezondheid hiervoor al slecht was. Ze is niet in staat te werken, het heeft veel invloed op haar leven. Bid dat haar conditie en haar hele lichaam zal herstellen zodat ze dienstbaar kan blijven voor hulpvragers. 

Lieveheersbeestje 

Er is in de afgelopen periode veel gebeurd en er gebeurt nog steeds veel, zowel van binnen als van buiten bij Lieveheersbeestje. Ze is God dankbaar voor de stappen die ze maakt, maar het is ook echt wel pittig. De uitdaging is dan ook om een goede balans in dit alles te vinden en het gat tussen de werelden niet te groot te laten worden. Daarnaast voelt zij zich ondanks de hulp van haar psycholoog vaak eenzaam en alleen in haar proces. Ze heeft behoefte aan mensen die op haar pad komen, die begrijpen wat er met haar aan de hand is en haar daarin kunnen ondersteunen. Ze is nu bezig met intake bij Friends of Esthers. Dit is om verschillende redenen heel spannend/ingewikkeld. Bid voor Gods leiding en nabijheid in dit hele proces.  

Overlevers 

Bid voor overlevers die om verschillende redenen niet genoemd kunnen worden. Bid dat zij mogen weten dat zij waardevol zijn voor Yeshua, bid dat zij zullen leren dat er mensen zijn die wel te vertrouwen zijn en bovenal dat Yeshua veilig is en altijd bij hen is. Bid dat Yeshua veilige mensen om hen heen zet zodat er mogelijkheden voor hen komen om te herstellen van datgene wat hen is aangedaan.  

Andere overlevers die nog wachtende zijn 

We zijn met meerdere hulpvragers in contact en vanwege de aanmeldstop kunnen we nu niet iedereen helpen. Bid voor wijsheid voor ons voor de aanmeldingen die al lopen. Voor goede diagnostiek en voor de juiste deuren voor de juiste hulp. Bid dat meer kerken hun deuren open durven zetten voor deze groep. Bid dat diegenen die moeten wachten op hulp, moed en kracht vinden om het vol te houden en niet opgeven of een andere plek zullen vinden waar zij geholpen kunnen worden. Dat de grote armen van Yeshua ook hen zullen dragen. 

Gebedskalender

Cultdata met de tijden van de rituelen en extra informatie en gebedspunten 

Het is voor overlevers heel intensief om specifieke informatie boven te halen over iedere cultnacht, omdat elke cultbijeenkomst met vele afschuwelijke herinneringen verbonden is, die dan ook naar boven komen. Het is daarom niet gelukt om van alle dagen voldoende helderheid te krijgen over de specifieke tijden. De tijden van 01.00 – 03.00 uur zijn niet altijd volledig dekkend: de cult gaat vaak langer door en begint soms ook eerder. Houd bij dagen waar geen tijd bij staat als richtlijn 01.00 – 03.00 uur aan. Voor bepaalde cultgroepen is vrijdagnacht vaste cultnacht. De vrijdag is daarom een dag die voor veel overlevers extra zwaar is.  

Dagen als nieuwe maan en volle maan zijn dagen dat de cult extra bij elkaar komt en dat de intensiviteit zwaarder is. Bid dat deze nachten verstoord worden en de geestelijke kracht die ze ervaren krachteloos zal zijn.  (N.B.: als er 22 juni staat dan gaat het om de nacht van 21 op 22 juni.) 

21-23 juni Zomerbijeenkomsten 

Cultnachten rond zomertijd: de nachten van 20 – 21, 21 – 22 en 22 – 23 juni. 

Tijden: de eerste twee van 01.00 – 03.00 uur, de laatste van 01.00 – 06.00 uur. 

De satanische zomerbijeenkomsten in de cult duren drie dagen. In elke plaatselijke cult wordt gedurende deze drie dagen een kind gemarteld (hetzelfde kind). Dit kan gaan om (veel) eerder gekidnapte kinderen of om kinderen die al in de greep van de cult zijn omdat ze tot de kerngezinnen behoren. Of omdat ze ongeregistreerd opgroeien in de klauwen van de cult. De laatste nacht vindt plaats in een landelijke bijeenkomst die niet voor alle plaatselijke leden toegankelijk is. Op deze nacht wordt uit de kinderen die drie dagen gemarteld zijn, één kind gekozen dat aan satan wordt geofferd. Dat kind wordt levend verbrand.  

Vooral deze laatste nacht staat ook in het teken van het oproepen en aansturen van demonen. Door het kindoffer is de kracht van de satanische gebeden sterker; dit gebruikt de cult om hun invloed in de ‘gewone’ wereld te vergroten.  

22 juni is volle maan dus extra zwaar. 

1 t/m 7 juli cultbijeenkomsten. Tijden: van 01.00 – 03.00 uur, met uitzondering van 6 en 7 juli (zie voor tijden hieronder).  

Deze cultweek is voor overlevers extra zwaar. Een week lang martelingen en verkrachtingen is loodzwaar, maar dat dan je vrienden en/of familie veelal praten over fijne vakanties die ze gaan doen of dagjes weg zijn en minder beschikbaar, maakt dat er een grote eenzaamheid gevoeld wordt. Bid dat netwerkvrienden alert zijn op deze eenzaamheid en juist extra waakzaam zijn in deze vakantieweken. 6 juli 01.00 – 04.00 uur (deze nacht is ook nieuwe maan dus extra zwaar) Bidden voor lijfelijke bescherming. 

6 – 7 juli 22.30 – 04.30 uur  

Bidden voor lijfelijke bescherming. 

20 – 27 juli: Tijdens deze week is 21 juli volle maan dus extra zwaar. 

De laatste twee nachten zijn het zwaarst. De eerste nachten zijn ongeveer van 00.00 – 03.00 uur en de laatste twee van 01.00 – 06.00 uur. Het begint met kidnappings en het eindigt met een offer van een vrouw, volwassen (boven de twaalf). De dagen ertussen zijn voornamelijk seksfeesten met baby’s en kinderen en alles wat erbij hoort, er is een climax op de zesde dag, hierbij komen demonen, die ook het ‘offer’ inspecteren en ‘hopelijk’ goedkeuren. Zo niet, dan worden er extra offers gepleegd en rituelen uitgevoerd. 

Degene die op de zevende dag geofferd wordt, geeft haar leven voor de heiliging van de groep. Het helpt het satanisme sterker te worden in hun beleving. Voor overlevers is deze dag zwaar: met eventueel herinneringen van kidnappings op de zesde dag en de zevende dag met het levende offer wat vreselijk is te zien. Er is wel echt gebed nodig voor diegene in de cult. Bid dat de kidnappings niet door kunnen gaan, dat er bescherming is, Yeshua er is, ondanks de duisternis en dat ze gestoord worden en hun plannen niet kunnen uitvoeren. Bid ook dat christenen dit geestelijke gebeuren kunnen voelen en zien, zodat ze er direct voor kunnen bidden. Deze week is voor satan een week van meer territorium pakken. Dit kunnen wij voorkomen als we weten dat hij dit aan het doen is! 

1 augustus  

Dit is een bijzondere datum voor de cult. Hierdoor zullen de tijden minimaal van 00.00 tot 05.00 uur zijn.   

Op 1 augustus wordt er in de cult gevierd welk grondgebied ze hebben veroverd en worden de mensen die hierin een essentiële bijdrage hebben gegeven geëerd. Er wordt een nieuw plan gepresenteerd met doelen voor komend jaar. Voor overlevers is het een beloning-straf dag. Heb je een bijdrage geleverd in het veroveren van een grondgebied, bijvoorbeeld in een kerk, dan word je beloond. Heb je dit niet gedaan, dan onderga je de boetedoening welke bestaat uit ernstige martelingen. 

3 augustus 01.00 – 03.00 uur 

4 augustus nieuwe maan 01.00 – 03:00 uur 

19 augustus volle maan 01.00 – 03.00 uur 

 

Blijven jullie meebidden?

Esther, Aline en Janita

 

Deze gebedsbrief mag breed verspreid worden, juist ook in kerken. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’,
zegt de Bijbel (Hosea 4:6). Laten we dan niet meer wegkijken. Laten we onze ogen richten op Yeshua en het onrecht, en laten we degenen die daarin gevangen zitten, omarmen en meenemen voor de troon van God!
Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.

https://fragilewing.com/

https://www.lichtopsrm.com/

https://lichtoplevens.nl/

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Het-verhaal-van-Lisa.html

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Mocht-Haagse-rechter-oordelen-over-kindermisbruik-.html 

NB: bovenstaande zeer informatieve documentaires zijn door Argos helaas offline gehaald, maar zijn elders op het internet nog te vinden voor wie even zoekt.

Voor wie en door wie?
Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Esther, Aline en Janita. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult. Aline helpt beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Janita is actief in het gebedswerk rondom srm en is sinds kort behandelaar van een overlever.

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!