Leef

Hulp aan overlevers tijdens cultnachten

Uit het leven

Het afgelopen jaar zijn we tijdens sommige cultnachten digitaal beschikbaar geweest voor overlevers. Tijdens deze nachten kunnen zij ons mailen, sturen we bemoedigingen en kunnen we gebedsverzoeken doorsturen naar onze gebedsgroepen die ook deze nachten doorbidden.

Tijdens cultnachten is het moeilijker voor overlevers om te beseffen dat het beter is niet naar de cult terug te gaan en om veilig te blijven. Veel overlevers wonen alleen, en hebben een klein of geen netwerk om hen heen en tijdens de feestdagen zijn de behandelaren vaak vrij. Ook zijn het dagen waarbij veel overlevers tijd met familie doorbrengen. Maar wat als je eigen familie niet altijd veilig is? Je wilt niemands fijne familie momentjes verstoren en het gevolg is dan vaak dat je je terugtrekt en alleen bent. Vervolgens wordt het nacht. De nachten waarbij je door de cult verwacht wordt om te komen. Ze sturen berichten, bedreigingen dat nieuwe rampen jou of je geliefden zullen treffen als je niet komt. Ze staan voor je huis met knipperende lampen of maken geluiden die door hun martelpraktijkenvoor jou verbonden zijn met enorme angsten. Alle herinneringen komen terug die je midden in je hart raken. Je kindje wat je jaren geleden, die nacht verloren hebt, de verlatenheid die je gevoeld hebt en die je nu weer extra voelt. Hoe moeilijk is het dan om veilig thuis te blijven en niet terug te gaan. De enorme onverwerkte emotionele pijn en de extreme angst voor de gevolgen als je niet gaat, kunnen zo groot worden dat je toch gaat. Soms neem je zelfs vooraf maatregelen om te kunnen gaan als de drangs ’s nachts toch te sterk wordt, b.v. door bij je partner iets in de koffie of thee te doen waardoor die extra diep slaapt.

Wij willen er dus graag voor hen zijn die deze gigantische worsteling aan moeten gaan. We willen naar hen luisteren en hen erin bevestigen dat thuisblijven het juiste is om te doen. Als het niet lukt thuis te blijven, wat we uiteraard niet hopen, willen we er ook voor hen zijn om paniek en angst niet alleen te hoeven dragen. Deze momenten hoort niemand alleen te doen.

Het afgelopen jaar konden we er niet elke cultnacht zijn, omdat ons team nog groeiend is. We zullen wel steeds meer uitbreiden, graag gebed hiervoor.

Bid dat deze nachten zij die het nodig hebben, om onze hulp durven te vragen. Bid voor wijsheid tijdens de gesprekken en dat Gods leiding er zal zijn!

(mocht je als overlever gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan vragen we je via je behandelaar bij ons aan te melden. Wij zullen geen gegevens vragen die te herleiden zijn naar je identiteit en je mag een anoniem mailadres gebruiken)

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!