Leef

Hulp aan overlevers

Uit het leven

Onze projectmatige inzet is gestart met een eerste overlever (anders dan Esther) die we wilden helpen uitstappen uit de cult. We hebben in kaart gebracht wat er allemaal nodig is wanneer iemand uit de cult stapt; en gaandeweg verdiept die aanpak zich. De benodigde inzet is per individu verschillend, maar de basis blijft hetzelfde.
Zo is bijvoorbeeld traumaverwerking erg belangrijk. Zonder traumaverwerking is er geen verwerking en geen (blijvend) herstel. Het vinden van een (trauma)therapeut is niet gemakkelijk. En er zijn meer uren ondersteuning nodig dan standaard vergoed worden.
Ook is een genadige en veilige woonomgeving noodzakelijk. Een warme plek en rust om te groeien in herstel. Daarbij zijn ook veiligheidsmaatregelen nodig, zoals een strikte onthouding van digitale middelen, en geen deur/raam waaruit de overlever kan weggaan wanneer er een persoonlijkheidsdeel is wat dit zou willen.

Project Esthers omvat het hele plaatje van de hulp op maat, die een overlever nodig heeft om gedurende een periode van circa 1,5 jaar een nieuw leven op te bouwen. De kosten voor zo’n traject zijn circa 20.000 euro per jaar. We denken op den duur gelijktijdig drie overlevers te kunnen gaan begeleiden. Met een basisbedrag in kas van 60.000 euro kunnen we bij een hulpaanvraag direct aan de slag. In het eerste jaar kunnen we dan verdere fondswerving voor de betreffende overlever opzetten.\n

Giften voor dit project zijn belasting-aftrekbaar (de stichting heeft een ANBI status). Meer informatie vind je op onze doneerpagina.

We hopen veel overlevers te mogen helpen!

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!