Leef

Informatievoorziening en toerusting

Uit het leven

Er is weinig bekendheid t.a.v. satanisch ritueel misbruik (SRM), de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en alles wat hierbij komt kijken. Slachtoffers lopen hier direct tegenaan: ze belanden vaak op verkeerde plekken voor hulp, waardoor ze vast lopen in hun uitstapproces. Ook willen we dat daders en hun omgeving goed geïnformeerd worden over de realiteit en de kwaadaardigheid van satanisch ritueel misbruik. Hoe meer de omgeving ervan op de hoogte is, hoe groter ook de kans dat daders zich gaan bekeren van hun gruwelijke daden.
Ook zien we dat media, kerken, sociale netwerken en politiek zich slecht op de hoogte (laten) stellen, zodat mensen uit deze groepen, zodra ze te maken krijgen met informatie over SRM, een slachtoffer of cult activiteiten, niet weten wat te doen.

Wij willen onze kennis delen en mensen informeren en toerusten; bekendheid geven aan het grote onrecht dat vlak onder onze neus gebeurt, zodat er meer bewogenheid en inzet is voor overlevers en naar we hopen ook daders die durven uitstappen uit hun duistere, mensonterende situatie.
Bovendien: hoe meer mensen op de hoogte zijn van wat de cult is en zijn werkwijze leren herkennen, hoe minder kans deze krijgt om slachtoffers te maken. 

In navolging van Jezus Christus willen we licht brengen in de duisternis. Politiek, onafhankelijk onderzoek en media hebben daarin een grote taak. ‘’Een staat die weigert een dergelijke zaak tot op het bot uit te zoeken is slechts een democratie in naam’’ (dr. Marc Reisinger – Pour la Verité).

Dit ondersteunende onderdeel van project Esthers omvat o.a. gesprekken met individuen en teams, (s)preekbeurten en toerusting voor zowel traumabehandelaren als netwerkers die om overlevers heen willen staan. De uren voor dit onderdeel worden veelal door vrijwilligers geleverd. Voor reiskosten en materialen is jaarlijks een bedrag van circa 2.000 euro nodig.
Wil je voor jezelf of je team/kerk/werk meer informatie, meld het ons dan via het contactformulier.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!