Leef

Januari 2024 – Nieuwsbrief Friends of Esthers

Uit het leven

Aan het begin van dit nieuwe jaar 2024 informeren we je graag over een aantal ontwikkelingen. Hierbij een overzicht:

• Groei van het werk
• Update over Hoeve de Binnentuin
• Informatieavonden/ Help de Hoeve op weg
• Versterken netwerken – met bijlage om kennissen uit te nodigen
• Oprichting stichting Friends of Esthers
• Argos-documentaires offline
• Financiële stand van zaken

Groei van het werk

Het netwerk van ‘nieuwe familie’ rondom overlevers groeit, als ook het aantal behandelaren en coaches binnen Friends of Esthers. We hebben hier in de vorige nieuwsbrief al wat meer over gedeeld.

Nu de ‘donkere’ oktober en december maanden achter ons liggen, kunnen we met dankbaarheid zeggen dat er op alle fronten ook concrete vooruitgang is. Verschillende overlevers zijn (grote) stappen aan het maken om uit de cult-netwerken te komen en durven steeds meer hulp aan te nemen. Tijdens cultnachten is er voor de overlevers waarmee we in contact staan, hulp (of op zijn minst beschikbaarheid) door één of meerdere behandelaren en coaches, persoonlijk en via e-mail. Daarnaast wordt er door een groeiend aantal mensen gebeden, ook juist tijdens die moeilijke nachten.

We zien uit naar verdere groei en naar bevrijding en herstel van vele overlevers van s.r.m.!

Update over Hoeve de Binnentuin

Zoals jullie weten is een kernteam van Friends of Esthers bezig met de aankoop van een bijzondere woonboerderij in het midden van het land, met als doel om er te wonen, te werken, overlevers op te vangen en een expertisecentrum van s.r.m. op te bouwen.

In de vorige gebedsbrief schreven we al dat we dankbaar zijn voor de locatie die op ons pad is gekomen. De eigenaren zijn ons zeer ter wille geweest door het pand uit de verkoop te halen en ons vier maanden de tijd te geven om de financiering ervan rond te krijgen.

Toen afgelopen 15 december bleek dat dit (nog) niet was gelukt, hebben zij ons wederom drie maanden extra gegeven (tot 31 maart 2024). Daar zijn we blij mee!

Ook zijn we dankbaar voor de giften die binnen zijn gekomen (ca. 45.000 euro), waarmee we meer dan de helft van de meest noodzakelijke verbouwingen kunnen financieren.

Tegelijkertijd hebben we ons plan voor de financiering aangepast: onze koers is nu om de waarde van een tweetal eigen woningen in te brengen en het pand in Amsterdam aan een betrouwbare investeerder te verkopen, die het voor een bepaalde periode tegen minimale huur aan de huidige inwoners wil terug-verhuren.

Mocht je iemand kennen die wil helpen (investeren in het pand of geld wil geven) of als je andere ideeën of tips hebt hoe we de hoeve kunnen financieren, dan zijn we daar heel blij mee. Neem daarvoor gerust contact met ons op; voel je ook vrij om de link te verspreiden onder vrienden, familie en bekenden: www.hoevedebinnentuin.nl

Op www.hoevedebinnentuin.nl is meer informatie te vinden over het plan, inclusief een PDF om te downloaden.

 

Informatieavonden/ “Help de Hoeve op weg”

Om meer mensen bekend te maken met s.r.m. en te betrekken bij ons werk, willen we in 2024 een aantal bijeenkomsten organiseren. Op korte termijn organiseren we een drietal bijeenkomsten onder de noemer “Help de Hoeve op weg”. Naast informatie over ons werk en de algemene uitnodiging om betrokken te raken, willen we daarin concreet de uitnodiging doen om bij te dragen voor de hoeve: voor de nog resterende financiële vraag en zoektocht naar een investeerder met een hart voor deze zaak, voor de Amsterdamse woning. Dit zijn de eerste data:

– 31 januari
– 9 februari
– 19 februari

Je kunt je voor deze avonden opgeven via Lichtoplevens.nl onder de contactpagina, via ‘aanmelden bijeenkomst’. Na aanmelding zul je ook de exacte locatie van de bijeenkomst ontvangen.

Versterken Netwerken

Netwerkvrienden-avonden

Om uit de cult te kunnen komen, heeft een overlever, naast een traumabehandelaar, ook een vriendennetwerk nodig. Mensen met een warm hart, die meeleven en met volharding naast deze persoon willen staan, ook praktisch en in gebed.
Om nieuwe netwerkvrienden aan te trekken, houden we dit voorjaar 5 informatiebijeenkomsten, steeds op de laatste maandagavond van de maand. Je bent van harte welkom om zelf te komen en iemand mee te nemen. Meld je dan aan via de contactpagina op Lichtoplevens.nl (‘aanmelden bijeenkomst’). Na aanmelding ontvang je het exacte adres.

De data zijn:
– 29 januari in Enkhuizen
– 26 februari in Gorinchem
– 25 maart in Steenwijk
– 29 april in Almelo
– 27 mei in Utrecht

Misschien ken je mensen in de buurt van een van bovenstaande plaatsen (in een straal van ca. 50 km). Zou je hen willen attenderen op deze avonden? Een voorbeeld e-mail hiervoor vind je in de bijlage. Wat zou het gaaf zijn als het je lukt om 10 andere mensen te benaderen! Samen kunnen we het werk van Friends of Esthers helpen groeien, ten behoeve van hulp voor overlevers. Wil je een uurtje nemen om door je lijst vrienden en kennissen te gaan? Bij voorbaat dank!
(Onderaan deze nieuwsbrief sturen we je een voorbeeld e-mail mee, die je kunt gebruiken om anderen uit te nodigen. Je kunt deze uiteraard aanpassen!)

Oprichting stichting Friends of Esthers

Op dit moment vindt het werk van Friends of Esthers voornamelijk plaats door een aantal individuen die met elkaar een commitment zijn aangegaan. Daaromheen staat een grote(re) groep betrokkenen en bidders. Gerard van der Schee heeft als penningmeester de financiën onder zijn hoede en we maken momenteel dankbaar gebruik van de rekening van Stichting 4 Justice. We zijn voornemens om in 2024 de Stichting Friends of Esthers bij de notaris op te richten, om het werk en de financiën op een meer geëigende manier in te richten en de basis te vergroten.

Argos-documentaires offline

De documentaires van Argos/ VPRO die m.n. in 2020 veel stof deden opwaaien, zijn tot ons verdriet sinds 9 december jl. door de omroep offline gehaald.
In de toelichting op de website van de VPRO staat dat ‘complotdenkers’ teveel aan de haal zouden zijn gegaan met de uitzendingen. Concreet wordt verwezen naar de veroordeling voor smaad van de moeder van Lisa op 8 december 2023 (één dag voor de verwijdering). Het is goed om te weten dat deze Lisa ondanks herhaaldelijke verzoeken nooit een eerlijk proces heeft gekregen.

Er staat verder: “Dit vonnis, in combinatie met de kritische blik van nu waarmee de hoofdredactie van HUMAN en VPRO tegen de afleveringen aankijkt, heeft ons doen besluiten om de uitzendingen over ritueel misbruik en het bijbehorende dossier volledig offline te halen. Met de wijsheid van nu hadden we, ondanks de overtuigende getuigenverklaringen in deze uitzending, hogere eisen moeten stellen aan hard bewijs.” (zie de website van de VPRO)

Naar onze mening zijn de uitzendingen zeer degelijk en betrouwbaar gemaakt, en bevatten deze wel degelijk overtuigend bewijs. Maar bovenstaande -enigszins cryptische- zin klinkt vooral als een smoesje: het leveren van ‘hard bewijs’ is immers niet de taak van de journalistiek. Wél om vragen te stellen, zaken aan te stippen en aan het licht te brengen en een maatschappelijk debat aan te wakkeren. Dit is precies wat deze journalisten hebben gedaan.

De uitzendingen zijn hier nog te vinden:
– Glasscherven en duistere rituelen

– Het verhaal van Lisa

De uitzending: “Mocht de Haagse rechter oordelen over kindermisbruik?” is niet door de VPRO verwijderd, zie link.

Mocht je deze documentaires nog niet beluisterd hebben, doe het dan nú. Het is goed onderzoekswerk van moedige journalisten, dat nooit onder het tapijt geveegd mag worden.

Hoewel het verdrietig is, bevestigt deze gebeurtenis (in onze ogen een uiterst merkwaardige zet van een omroep), het belang van onze inzet voor overlevers.

Financiële stand van zaken

Voor het werk van Friends of Esthers is het afgelopen jaar (2023) ruim 37.000 euro aan giften binnengekomen. Wat zijn we daar blij mee! Onderstaande grafiek geeft de inkomsten en uitgaven per kwartaal weer.

De uitgaven groeien, dit is om goede redenen: 

– er zijn meer behandelaars en coaches gestart (die een bescheiden vergoeding krijgen)

– er worden méér kilometers gemaakt om overlevers te ontmoeten en om kennismakingsgesprekken te voeren met nieuwe ‘’friends of Esthers’’ (reiskilometers door coaches en behandelaars worden vergoed)

– Esthers’ eigen inzet en passie, om vanuit haar ervaring overlevers te helpen; zij doet dit voor een deel van de ingezette uren tegen een financiële vergoeding. Omdat de totale werkdruk te hoog werd, heeft zij betaalde uren bij een werkgever ingeleverd en moet daardoor meer gewerkte uren voor Friends of Esthers declareren om te voorzien in het levensonderhoud van haar en haar gezin. Het verlangen is dat zij in de loop van de tijd haar volledige werktijd kan geven aan het helpen van andere overlevers 

Kortom, we verwachten dat uitgaven hoog zullen blijven en zelfs zullen stijgen. Met de huidige buffer kunnen we op deze manier nog 3 maanden vooruit. Dit betekent dat we aanvullende middelen nodig hebben. We zoeken hiervoor nieuwe gevers, of bestaande gevers die toch wat meer willen geven!

 

Dank voor jullie steun!

Met een hartelijke groet,

 

Namens het team Friends of Esthers

 

 

Aline Terpstra, GZ-psycholoog BIG

Esther, overlever satanisch ritueel misbruik

Gerard van der Schee

Werner & Myrjam de Jonge

 

www.lichtopsrm.com

www.lichtoplevens.nl

Bijlage – voorbeeld e-mail uitnodiging netwerker(s)

Beste ….

Sinds enige tijd volg ik met belangstelling de ontwikkelingen van Friends of Esthers, een christelijk netwerk dat zich inzet voor een bijzondere groep slachtoffers in Nederland, nl. voor overlevers van satanisch ritueel misbruik. Voor mij was dat een volledig onbekend terrein totdat ik er over ging lezen, o.a. op de website van Friends of Esthers – www.lichtoplevens.nl.

 

Ik kon niet geloven dat het in Nederland zou bestaan; gaandeweg is dat beeld veranderd en heb ik hart gekregen voor mensen die vrij willen komen uit een diep duistere situatie en willen herstellen van opgelopen trauma’s.

 

Dit voorjaar houdt Friends of Esthers een aantal informatieavonden door het land met als thema: “s.r.m. bestaat dat in Nederland en, zo ja: wat kun je doen?

Er is ruimte voor vragen en we hopen dat meer mensen zich als vrijwilliger willen leren inzetten, bijv. voor oppas, klusjes, vervoer en voor gebed. Je wordt er goed in begeleid.

Ik nodig je graag uit voor de bijeenkomst op [datum] in [plaats]. Aanmeldingen lopen via het contactformulier van www.lichtoplevens.nl. In een bevestigingsmail hoor je dan de exacte tijd en plaats van de bijeenkomst. Misschien vind je het fijn om samen naar zo’n avond te gaan?

 

Graag tot horens,

 

Vriendelijk gegroet!

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!