Leef

Juni 2024 – Nieuwsbrief Friends of Esthers

Uit het leven

Wees niet bang want Ik ben bij je … met Mijn heilrijke rechterhand – Jesaja 41:10

Wat een betrokkenheid van de onze Schepper en Heer. Als angst ons bekruipt of overvalt, mogen we beseffen dat er ook een andere, grotere werkelijkheid is: Gods heilrijke rechterhand.

Wat een uitdaging, zeker voor overlevers die door zware trauma’s heen moeten durven groeien. De afgelopen maanden zien we hen grote stappen maken, en af en toe aarzelingen om door te zetten. Wat is bij beide situaties gebed, wijsheid van behandelaars en liefde van netwerkvrienden nodig. Gaaf dat we als Friends of Esthers deze bediening mogen hebben!

Hoeve De Binnentuin gaat door

Sinds september 2023 is een kernteam van Friends of Esthers aan het bidden en stappen aan het zetten in geloof, richtkng de aankoop en verhuizing naar een (woon)boerderij in het midden van Nederland.

Het doel van deze locatke is het bieden van (tijdelijke) veilige opvang voor overlevers – om tot rust te komen en mogelijkheden voor intense traumaverwerking. Ook verwachten we dat het bijdraagt aan het nog effectiever kunnen uitvoeren van het werk van Friends of Esthers.

We hebben inmiddels goed nieuws! Op het laatste moment (vlak na 31 maart jl.) kwam de doorbraak en op 2 april jl. hadden we de definitieve bevestkging binnen, van een christen ondernemer om het Blauwe Huis in Amsterdam te kopen.

Eerlijke gesprekken en diverse afwegingen die gemaakt moesten worden, gingen hand in hand met gebed, zowel aan de kant van de ondernemer als aan onze kant. De ondernemer koos om te investeren in Gods Koninkrijk; naar wereldse maatstaven misschien niet de meest rendabele stap, maar voor ons opent deze investering de deur naar het beter kunnen helpen van overlevers en het werk voort te zetten en uit te breiden.

Inmiddels zijn de koopcontracten getekend en we verwachten deze zomer nog onze intrek te nemen in Hoeve “De Binnentuin”. Het Blauwe Huis zal na het passeren bij de notaris, worden terug verhuurd aan de familie Terpstra , zodat de psychologische praktijk van Aline verder kan, het buurtwerk verder kan en volwassen kinderen daar kunnen blijven wonen voor hun studie. Wat een wonder!

Toch nog spannend….

De afgelopen periode zijn ook steeds giften voor de Hoeve binnengekomen, klein en groot. Daar zijn we heel dankbaar voor!

Zoals we in een eerdere nieuwsbrief lieten weten, is het benodigde geld voor de noodzakelijke verbouwingen ruim binnengekomen. Inmiddels zijn we bezig met het laten maken van offertes, waarbij blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Dit verschil wordt zoals het er nu uitziet echter gedekt door de extra giften die hiervoor binnengekomen zijn.

Helaas zijn we er financieel nog niet helemaal. Bij de planning zijn we ervan uitgegaan dat de opbrengst van de drie woningen voldoende zou zijn voor de aanschaf van de Hoeve. Hier zat een onzekere factor in omdat je vooraf nooit precies weet wat een huis opbrengt. De verkoopprijs van Het Blauwe Huis valt iets lager uit dan gehoopt en de bijkomende kosten voor overdracht e.d. vallen hoger uit dan begroot. De makelaars die de andere twee woningen nog gaan verkopen, verwachten niet dat deze meer gaan opleveren dan waarvoor ze op onze begroting staan. Kortom, er is een verwacht tekort van 75.000 euro.

Dit tekort leek gedekt vanwege een veronderstelde toezegging van een grote gift, dit ging echter helaas toch niet door. Op dit moment is de stand van zaken dat per 1 augustus 2024 een extra bedrag van 75.000 euro nodig is. Mocht je overwegen te geven, maar meer informatie willen over deze cijfers, vraag gerust een gesprek met ons aan, of kom naar één van onze infoavonden.

Ondertussen gaat de inzet voor overlevers onverminderd door. We zijn blij met trouwe gevers die maandelijks financieel bijdragen. Dat legt een mooie basis; per maand is zo’n 3500 euro afhankelijk van incidentele giften. Uw gebed of vaste maandelijkse bijdrage hierbij is van harte welkom.

Volgend jaar willen we vervolgens graag de grote schuur gaan verbouwen en inrichten, tot o.a. ruimtes voor kantoor en weekendopvang. Hier hopen we later meer in detail over te kunnen vertellen, voor dit moment concentreren we ons op de aanschaf van de Hoeve en wat nodig is om van start te kunnen.

We willen met deze boodschap en de bedragen niemand onder druk zetten, maar juiste informatie geven en open kaart spelen. We vertrouwen erop dat God zelf harten zal aanraken en dat Hij hier doorheen zal voorzien. Hoe en op welk moment, daarin vertrouwen we echt op Hem!

Terugblik op het proces

De informatjeavonden die we afgelopen half jaar in Amsterdam hebben gehouden, zijn ook een zegen geweest. Vooral in het leggen van nieuwe contacten en in bouwen van netwerken voor bijv. gebed en verbouwingen.

We hebben een hele nieuwe groep mensen mogen vertellen over ons werk, over Esthers proces en over de plannen voor de toekomst. Mooi hoe God alles kan gebruiken.

Als kernteam zijn we zelf ook gegroeid in vriendschap, o.a. door de beproeving en het leren kennen van elkaars karakter en van de zaken waar nog ontwikkeling nodig is. Achteraf gezien hadden we deze tijd ook echt nodig als groep, vóór de verhuizing naar de plek waar we samen de schouders eronder gaan zeiden – ieder op zijn manier en met zijn/ haar eigen talenten.

Versterken Netwerken – informatie avonden voor mogelijke nieuwe netwerkvrienden

Om uit de cult te kunnen komen, heeft een overlever, naast een traumabehandelaar, ook een vriendennetwerk nodig. Mensen met een warm hart, die meeleven en met volharding naast deze persoon willen staan, praktisch en in gebed. Al onze hulpvragers hebben momenteel een te klein netwerk en kunnen elke aanvulling goed gebruiken, al is het maar enkele uren per week beschikbaarheid via online media. Elke persoon die bereid is, helpt in het herstel.

Om nieuwe netwerkvrienden te vinden, houden we op maandagavond 24 juni een informatiebijeenkomst in Utrecht. Er zal uitleg gegeven worden over ons werk en hoe je kan helpen als netwerkvriend. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Ook verdere toekomstige data zijn te vinden op onze site. Je bent van harte welkom om zelf te komen en iemand mee te nemen. Meld je aan via de contactpagina op Lichtoplevens.nl (‘aanmelden bijeenkomst’). Na aanmelding ontvang je het exacte adres waar de bijeenkomst plaatsvindt. Misschien ken je mensen in de buurt van de regio waar de avonden gehouden worden (in een straal van ca. 50 km). Zou je hen willen attenderen op deze avonden? En ken je enkele mensen die geïnteresseerd zijn, maar staat er niets in de buurt gepland, neem dan contact met ons op, we komen graag alsnog langs!

Samen kunnen we het werk van Friends of Esthers helpen groeien, ten behoeve van hulp voor overlevers. Wil je een (half) uurtje nemen om door je lijst vrienden en kennissen te gaan? Bij voorbaat dank!

Gebedsbrieven

Voor meer informatie over de voortgang van de hulpverlening, zie onze gebedsbrieven die elk kwartaal uitkomen of meld je hiervoor aan via de contactpagina.

Hoe ging het verder met ’t onderzoeksrapport?

Zoals in de nieuwsbrief van februari is aangegeven, is op 6 maart jl. het rapport van de commissie Hendriks besproken te midden van een overvolle agenda van de Commissie voor Justitie en Veiligheid. Sommigen van onze lezers hebben de moeite genomen om een mail te sturen naar Kamerleden hierover, waarvoor onze hartelijke dank!

Voorafgaand aan het debat is door vertegenwoordigers van de groep van 20-GGZ behandelaars een teleurstellend gesprek gevoerd met de ChristenUnie (lees hier een weergave van hun bevindingen), om hen op te roepen zich in te spannen voor een onafhankelijke second opinion.

Ondanks de fundamentele kritiek van alle belangengroepen, waren er heel weinig Kamerleden die zich kritisch uitlieten over het rapport, lees hier het stenogram van hele commissievergadering. Een massale roep om een second opinion, het enige logische antwoord op een zo slecht rapport, bleef helaas uit.

Eén kamerlid heeft zich hiervoor wél hard gemaakt en een motie hiertoe ingediend. We zullen u via de nieuwsbrief en/of een bericht onder ‘nieuws’ op de site www.lichtopsrm.com informeren als duidelijk is wanneer er over deze motie wordt gestemd.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij het helpen van overlevers van satanisch ritueel misbruik.

Met een hartelijke groet,

Namens het team Friends of Esthers

 

Aline Terpstra, GZ-psycholoog BIG

Esther, overlever satanisch ritueel misbruik

Gerard van der Schee

Werner & Myrjam de Jonge

 

www.lichtopsrm.com

www.lichtoplevens.nl

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!