Leef

Klaproos

Uit het leven

Op deze website komt de klaproos veel voor; als een soort beelddrager, want een aantal kenmerken van de klaproos, zien we terug bij slachtoffers/Overlevers van SRM:

De klaproos heeft licht (van God) en warmte (van mensen) nodig om tot leven te komen na de koude periode van de winter (leven in de cult). Klaprozen gaan even dicht als het donker wordt, maar met nieuw licht gaan ze weer open.

Klaprozen ontkiemen vooral wanneer voedselarme grond wordt verstoord; zoals op de slagvelden van WO-I en waar nieuwe wegen worden aangelegd (het zijn dus ‘’pioniersplanten’’). Het zaad kan tientallenjaren in de bodem zitten zonder aan kiemkracht te verliezen. Klaprozen zaaien zich krachtig uit. Hij gaat ’s nachts dicht en door licht weer open. De kleur rood staat zowel voor liefde als voor bloed. Tenslotte, de klaproos is kwetsbaar, daarin weten helpers en slachtoffers zich verbonden en zoeken ze de genade en bescherming van Jezus Christus.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!