Leef

No 3. Gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Uit het leven

Maart 2022

Bijbel: Richteren 6-8, 1 Samuël 14:6, 1 Johannes 3:8 

“De Zoon van God is juist verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken.” 

Lied ‘Before the throne of God above’ 

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik.

 

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en hopelijk daders) die kiezen voor vrijheid.

 

Pasen: opstandingskracht in een duistere wereld

Pasen zet de wereld op z’n kop. We vieren de opstandingskracht van Jezus, dwars door de kwaadaardige plannen van satan, om te roven te stelen en te slachten, heen. satans doel is alles volledig kapot maken dat goed is en dat van God komt. Gods doel is een leven van overvloed te geven aan ieder die kiest te leven in verbinding met Hem.

 

Aan die opstandingskracht kunnen wij deel hebben, maar alleen als wij eerst delen in Zijn lijden (o.a. Matth. 10:34-39). Ons leven verliezen, egoïstische verlangens in onszelf kruisigen, ons comfort opgeven als dat gevraagd wordt in de navolging van Hem, standhouden in vervolging, leren ruimhartig lief te hebben. Jezus wordt beschreven als ‘een man van smarten, vertrouwt met ziekte, ja als iemand voor wie men het gelaat verbergt.’ Jezus, iemand waar je van wegkijkt. Te veel lijden. Te veel ziekte. Te veel risico’s. Te zwart/wit. Jezus, die zelf niet wegkijkt maar in het gruwelijkste lijden ineens aanwezig blijkt te zijn.

 

In deze gebedsbrief neemt Maddy ons mee in hoe haar leven was rond Pasen. Esther deelt met ons hoe zij in opdracht christelijke leiders moest misleiden. Esther en Maddy, twee overlevers van satanisch ritueel misbruik. Gewone Nederlandse vrouwen die zomaar in jouw straat zouden kunnen wonen. Die misschien het kind (m/v) waren dat naast je woonde of achter je in de schoolbanken zat. Niet ver weg, maar zo dichtbij.

 

We nodigen je uit, in navolging van Jezus, je oren en je hart open te zetten. Kijk niet weg. Kom dichterbij. En strijd mee in gebed.

 

Maddy vertelt: Goede vrijdag en Pasen in de cult

Goede Vrijdag, de belangrijke dag waarop we gedenken dat Jezus vrijwillig zijn leven gaf, wetende dat Hij ook levend gemaakt werd om de dood overwinnen. Maar in de verborgen satanisten wereld worden in deze tijd allerlei rituelen uitgevoerd waar mensen die ervan horen zich gelijk voor afsluiten. “Dat gebeurt niet!” roepen ze dan. Maar op deze avond worden op verschillende manieren mensen geofferd, meestal aan een omgekeerd kruis. Een omgekeerd tegen ritueel voor de kwade macht. En mogelijk ook jonge levens …. Afhankelijk hoe de betreffende groep het ritueel indeelt. Hoe dan ook zullen vele (jonge) meiden in verwachting raken voor het offer van Halloween en Kerst.

Goede vrijdag? Pasen? Iedereen ziet het als feestdagen. Ik zie het als gruwelijke dagen. Geen feest. Continue dringen de beelden aan je op. Overal waar je komt en kijkt wordt je geconfronteerd met je verleden. Je wilt er niet aan denken, maar je moet. Want weglopen lukt niet. Ik kijk naar mijn verleden, wel 1000 stukjes liggen op de vloer. Ik probeer de puzzel te maken. Nog nooit zo bewust beleef ik deze dagen. Bewust van mijn eigen DIS en bewust van mijn verleden. Ik voel veel meer emoties, ik voel veel pijn, verdriet, boosheid, frustraties.. Ik weet niet zo goed wat ik wel en niet moet doen vandaag en deze dagen, mijn hoofd tolt. Ik moet mij volwassen gedragen, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet……… Ik moet hier blijven, ik mag en kan niet verzuipen in mijn verleden. Ik moet niet nadenken… Ik moet niet voelen…. Ik moet mezelf structuur bieden… Ik moet het zelf doen vandaag… Ik mag niet hulp vragen… Stomme dagen... Ik wil niet eten… niet nadenken over het eten… Maar ik moet… Niet nadenken…..niet voelen….. Lijstjes maken wat je moet doen… Maar mijn lijf wil niet, mijn hoofd wil niet. Voelt of er een zwaar blok beton op mij ligt…

Zo voelt Goede vrijdag en Pasen aan voor mij, na jaren vanaf mijn babytijd tot mijn 16 jaar opgegroeid te zijn in een cult…. En sinds een aantal jaren ben ik echt verlost van de cult…. Want heel veel dingen gingen gewoon door in mijn volwassen leven…. contacten die ongezond waren en zo ook invloed hadden op mijn gezondheid. Ik was vanaf mijn 16e gevlucht uit de cult maar echt verlost was ik niet. Jaren lang seksueel misbruikt, verkracht, verhandeld als hoer als een stuk bezit en gemarteld….. Aangekleed worden of je seks speeltje was. Opgejaagd worden als een stuk wild, in je blootje rennen in het bos, verstoppen en hopen dat je niet gevonden werd…. Jaar in jaar uit liepen mijn kleine kindervoetjes over takken en stekels te rennen zonder ze nog te voelen omdat de andere pijn erger was… als ze je te pakken hadden.

Hoe het nu met mij gaat… Het gaat een stuk beter door de juiste hulp die ik krijg van vrienden en mijn therapeute. Ik snap nu beter mijn binnenwereld… Mijn persoonsdelen mogen er zijn en vertellen wat ze hebben meegemaakt. Daardoor kan ik ook gewoon doen wat ik wil doen met Goede vrijdag en Pasen en word ik niet langer bepaald door het verleden.

Esther vertelt over de realiteit van geestelijke strijd

De satanische cult kent de geestelijke wereld heel erg goed, hier trainen ze ook mensen in. Aan de hand meegenomen door demonen, probeert de cult steeds meer terrein te winnen. Zo willen ze de wereld naar hun hand zetten, zodat satan meer bewegingsruimte heeft. En zodat zijn plan wordt uitgevoerd, niet dat van Jeshua.

Wanneer de cult bijvoorbeeld mensen voor hun karretje wil spannen, gebruiken ze ingangen in de geest van de mensen. Wanneer er zonde is in iemands leven, hebben demonen de vrijheid om invloed te hebben in de geest van de persoon, dan kunnen ze aanhaken en een plek opeisen. Ingangen hiervoor kunnen bijvoorbeeld ontstaan door zonde, maar het kan ook zo zijn dat er al demonen in iemand aanwezig zijn waar ze zich aan kunnen binden.

Het stuk waar de demon kan huizen, is een stuk gevangenschap. Zo kan iemands ziel voor een deel gevangen zijn en voor een deel vrij. Dat maakt het soms zo ingewikkeld in de kerken wanneer eigen broeders en zusters wel God aanbidden en ook echt met verlangen Hem zoeken, maar waar ook gevangenschap te zien is in hun reacties, gedrag of leven.

De cult weet dat wanneer zij in de geestelijke wereld bewegen en dingen doen, ze in de fysieke wereld ook verandering brengen. Ze zetten de wereld naar hun hand door met voorbedachte rade acties uit te voeren. Zonde in een mensenleven is een open poort voor mensen van de cult die een opdracht hebben iemands leven kapot te maken. Ik zal een voorbeeld noemen. We horen te weten waartegen we strijden, Tegen overheden en machten, niet tegen vlees en bloed zegt de Bijbel.

Ik leerde uit mijn lichaam te treden. Via het ‘vliegen’ zoals veel persoonsdelen het noemen, ging ik bij mensen op ‘bezoek’. Ik kon hun zwakke plekken vinden door ze simpelweg te observeren. Wanneer ik in de geest een huis binnenging (met voorbedachte rade, omdat in dit geval de man ons doelwit was, vooraf afgesproken in de cult) observeerde ik de karakters van hem en zijn huisgenoten. Al snel waren de zwakke plekken duidelijk. Een huwelijkse ruzie was een ingang voor het (laten) sturen van een mail met pornoplaatje naar de man en de ingang was gelegd. Ik gaf aan de cult door dat de man wel eens alleen achter zijn computer zat en ik meldde wanneer hij een ruzie had met zijn vrouw. Op die avond moesten ze een e-mail sturen, dan was er een ingang. Ik zag de man boos achter zijn computer zitten, zijn vrouw was boos naar bed gegaan. Ze hadden het niet bijgelegd. De ruzie ging over geld wat de vrouw had uitgegeven en hij was het er niet mee eens. Ik zag bitterheid in zijn geest en wilde die triggeren, maar dat ging nog niet doordat hij nog niet gebonden was. Toen de e-mail binnenkwam en hij hem opende, schrok hij. Hij klikte het weg, dacht na en opende het opnieuw. Hij keek goed. Ik zag hoe zijn geest zich opende voor lust en op het moment dat ik als uitgetreden geest aan zijn broek begon te zitten, begon hij te googelen naar porno. Het gevoel wat ik hem gaf door mijn aanwezigheid, ondanks dat hij me niet zag, zou mijn houvast zijn wanneer ik hem weer zou zien in het echt. Ik wist zijn ingang. Geestelijk.

Hierna aanbaden we in de satanische bijeenkomst. Satan en demonen waren er rijkelijk aanwezig. Hoe meer er waren, hoe meer aanwezigheid van macht je ervaarde en hoe makkelijker je meeging in gedachten die bij de duisternis hoorden. Met de man in gedachten, vervloekten we hem. We baanden de weg voor nog meer houvast, nog meer ellende in het leven van deze man.

De man die het pornoplaatje had geopend en er geen afstand van had genomen had een opening. Hij was een bekend prediker en de volgende dag sprak hij op een conferentie. Een christelijke conferentie. Ik stond achterin de zaal en in plaats van mee te aanbidden met christenen die er waren, was ik satan aan het aanroepen en voelde ik de demonen in mij bewegen. Toen ik voelde dat ik het niet zelf was die heerste in mij, maar satan, maakte ik een verbinding met hem door oogcontact te krijgen. Op het moment dat we oogcontact hadden, werd zijn zondemoment van het moment van porno kijken ervoor, aangewakkerd. Ik kon door mijn geest, die een lijn nu had met hem, hem hetzelfde gevoel geven wat eerst schaamte gaf, maar al snel verlangen gaf. Verlangen naar meer, de haak was in de opening geslagen. Na afloop van de conferentie maakte ik een praatje met hem. Hij herkende mij niet als hij naar me keek, maar ik voelde hoe mijn geest en die van hem elkaar ontmoeten en elkaar herkenden van het moment eerder bij de computer.

En terwijl we praatten over de prediking, maakte mijn geest nog meer connectie met de geest van deze man. De avances die ik maakte kwamen steeds meer binnen en toen ik voelde dat zijn geest er klaar voor was, liep ik weg. Wacht even, zei hij. Ik zit in de Bastion, kamer 235. Ik ben er over een uurtje. Ruim een uur later stond ik voor zijn deur. Hij had spijt, probeerde me even voor een moment weer af te schepen, maar mijn voorbereiding won het van zijn poging sterker te zijn dan zijn zonde. Ik verleidde hem en na hem echt gebonden te hebben aan mij door hem mee te trekken in overspel, verliet ik de hotelkamer. De zonde ingang was compleet en satan kon verder gaan in zijn leven. Bekeren was (voor de meeste mannen die ik op een soortgelijke wijze misleidde) te moeilijk. Gevangenschap. Deze man is volledig afgedwaald en bracht hierna steeds meer een valse leer: satan had hem in zijn macht en hij werd een speelbal van de duisternis.

Een andere keer had ik een opdracht bij een vrouwelijke predikster. Ze was vol van de Geest van God en wanneer ze sprak deed het me soms pijn. Toch geloofde ik in de kracht van de duisternis en ging vol voorbereiding en goede moed naar haar mini-conferentie.

Ik zou, zodra ze een woord sprak waarin ik twijfel kon zaaien, hierop inhaken door gedachten te geven die haar even een moment zouden doen twijfelen. Geestelijk kon ik zien met welke autoriteit ze de woorden uitsprak en wanneer hier gaten in te vinden waren, had ik mijn ingang en mijn moment dat ik in actie moest komen. Hierop kon ik inhaken en de demonen die met me mee waren kon ik naar de opening leiden.

Op het moment dat ik haar geestelijk aanviel, zag ik haar stilvallen. Ze stopte met heen en weer lopen op het podium, keek me ineens intens aan en sprak hardop tegen de demonen die in mij waren. Het voelde als dolksteken en mijn oren deden zeer. Ze nam de autoriteit over deze geestelijke aanval en ik verliet verslagen de zaal. Ze zag wat ik aan het doen was en ondernam gelijk actie met de autoriteit die ze in mocht nemen. Ze was zo op Jeshua gefocust, dat ik geen ingang kon vinden waar de haken konden blijven. Zo horen we te leven.

Dit is een stukje over hoe de cult werkt, hoe ik ook gewerkt heb. Tijdens Pasen worden er specifiek vloeken uitgesproken over alles wat levend is in de ogen van Jeshua. De dood wordt bekrachtigd en het leven wordt gepoogd te vernietigen. Er worden kinderen verkracht op een omgekeerd kruis, de vloek op zijn kop. Er wordt een pasgeboren baby geofferd en meer.

Pasen is een geestelijke strijd in een geestelijke wereld, waar wij als christenen ons bewust van moeten zijn. Gaan we paaseieren eten of gaan we Jeshua aanbidden omdat Hij de dood heeft overwonnen, onze zonden betaald heeft en onze ongerechtigheid heeft weggedaan, zodat we heel dicht bij Hem mogen en kunnen blijven, onder Zijn bescherming, door genade. Alleen Hij is het waard verhoogd te worden in waarheid en aanbidding. Hem komt toe alle macht, eer en glorie. Geven we die aan Hem of aan de duisternis?

Pasen: Jezus overwinnaar!

Veel mensen zijn zich niet bewust van de slag die om hun ziel geleverd wordt. Een strijd op leven en dood tussen God en zijn Rijk van liefde en leven enerzijds en satan en zijn rijk van vernietiging en duisternis anderzijds. Esthers getuigenis laat ons zien hoe bloedserieus deze strijd wordt gestreden vanuit het rijk der duisternis en hoe noodzakelijk het is een heilig leven te leiden waarin zonde van welke aard dan ook geen plaats krijgt. Jezus laat ons zien dat dat mogelijk is, wat we vieren met Pasen. Jezus brak de macht van satan en in verbondenheid met Hem is het mogelijk om in echte vrijheid, liefde en vreugde te leven.

Esthers getuigenis laat zien hoe demonische machten mensen in staat kunnen stellen dingen te doen die God nooit voor mensen bedoeld heeft. Esther leerde al heel jong in haar leven – door extreme marteling – hoe je kunt uittreden uit je lichaam. Het doet denken aan de uittredingservaringen waar vele mensen met ‘bijna dood’ ervaringen over spreken. Maar Esther leerde ook hoe zij – met hulp van duistere machten – als uitgetreden geest naar andere plaatsen kon gaan. Een realiteit die in new age- en occulte kringen bekend is met termen als astraal reizen of astrale projectie.

Ook in de Bijbel lezen we dat er heel bijzondere momenten zijn dat God zelf of een engel iemand ‘in de geest’ meeneemt. Dit overkomt b.v. Ezechiël (hoofdstuk 8) en Johannes (Op. 21:10). Ezechiël moet zelfs in die hoedanigheid dingen doen (8:8) en dit overkomt ook Johannes (Op. 11:1,2). Kennelijk is ‘reizen in de geest’ mogelijk met hulp van God en zijn engelen of met hulp van satan en zijn demonen. Het overkwam Johannes en Ezechiël, maar zij waren hier niet naar op zoek.

De enige goede weg tot contact met de geestelijke wereld is via de Heilige Geest, door Jezus Christus, dat is de Weg die God Zelf voor ons gebaand heeft. God heeft uitdrukkelijk verboden om via andere wegen contact te maken met de geestelijke wereld of te zoeken naar bovennatuurlijke vermogens, zie o.a. Deuteronomium 18:9-11, 2 Kronieken 33:6 en Galaten 5:19-26. Wie dat wel doet, raakt verstrikt in de sluwe en duistere strikken van satan.

Laten we de dagen rond Pasen samen in gebed strijden voor slachtoffers en daders die nog gevangen zijn in de diepe duisternis van de satanische cult. In de bijlage vind je concrete gebedspunten. Neem ze mee naar je gebedsgroep, of als je die niet hebt, zet er één op. Ook na Pasen zijn er de komende maanden vele cultnachten en feesten. Wees ervan verzekerd dat je inzet in gebed door God gebruikt wordt in deze strijd op leven en dood.

BID VOOR ..

Voor bewustwording in kerken en gemeenten van het bestaan van deze satanische praktijken, zodat slachtoffers naar voren durven komen en met hulp van een stevig netwerk van betrouwbare mensen, durven uit te stappen.

Veel overlevers zoeken hulp, via Fragile Wing of via de website lichtopsrm. Bid dat Jezus de juiste deuren voor hen opent, ook als mensen en middelen om dit moment zozeer te kort schieten. Bid ook voor onderscheidingsvermogen en wijsheid voor ons.

Bid voor gezinnen, die een huis van licht zijn voor overlevers, waar zij welkom zijn en zich veilig mogen voelen. Bid dat er meer gezinnen komen die deze plek in Gods Koninkrijk willen innemen.

Er zijn veel te weinig therapeuten beschikbaar. Zonder therapie en traumaverwerking is uitstappen niet mogelijk. Bid voor meer therapeuten die zich hierin willen bekwamen en vanuit Gods liefde dit proces willen aangaan.

Bescherming van vrijwilligers en therapeuten die deze slachtoffers helpen.

Veilige plekken om mensen die willen uitstappen te huisvesten.

Voor zegen op losmakings- en herstelprocessen van slachtoffers die zich proberen los te vechten uit de cult.

Veel slachtoffers worden belaagd door cultleden als zij zich buitenshuis begeven, b.v. door auto’s die hen volgen. Bid om bescherming.

Veel overlevers van ritueel misbruik hebben heel veel last van triggers door alle drang- en dwangmaatregelen vanuit de overheid, zoals mondkapjes (niet mogen praten, maskers), de druk om je te laten vaccineren (gedwongen injecties om o.a. bevallingen op te wekken), het moeten bewijzen dat je goed genoeg bent door het tonen van een QR-code, verwarrende communicatie over wat wel en niet je verantwoordelijkheid is (vaccineren doe je voor een ander) en nog veel meer. Bid voor hen.

Gods woord zegt ons: neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak (Efeze 5:11): Bid dat misdaden van satanisch netwerk aan het licht komen op nationaal en internationaal niveau.

Bid voor de Fragile Wing gedenkdag in juni en voor het monument wat Fragile Wing wil realiseren voor overlevenden van ritueel misbruik om hun kinderen en andere geliefden te gedenken en erkenning te geven aan hun verlies. Bid voor financiën. Bid voor inspiratie. En bid voor een locatie voor het monument.

Personen

Christa

Christa gaat door een zware periode heen. Bid dat ze zal vasthouden aan Jeshua en licht en waarheid zullen overwinnen. Bid ook voor iedereen die haar op wat voor manier ook, terzijde staat.

Jan

Hartelijk dank voor jullie gebeden voor Jan. Hij krijgt meer ondersteuning op school i.v.m. zijn problematiek. En er komt onderzoek waardoor hij hopelijk nog beter geholpen kan worden. Op dit moment wordt zijn functioneren ernstig belemmerd door zeer intense herbelevingen. Graag jullie gebed dat hij zijn vreselijke ervaringen stukje bij beetje kan verwerken, zodat de herbelevingen verminderen.

Esther

Dank God voor Esthers stabiele groei. De bedreiging en stalking door mensen van de cult nemen echter niet af. Bid om veiligheid en bescherming. En voor Gods leiding voor de juiste keuzes op de juiste momenten. Een lied dat voor Esther veel betekent en dat zij graag met jullie wil delen: https://youtu.be/7nxmJY-UghM

Mirthe

Dank God voor het netwerk van helpers dat rond Mirthe ontstaat. Bid dat Mirthe en haar therapeut de juiste mensen hieraan toevoegen, die stabiel en stevig genoeg zijn om haar te helpen. Bid om inzicht bij Mirthe en haar therapeut, dat zij loskomt van de manieren waarop de cult haar steeds opnieuw weet terug te trekken in hun greep, waardoor zij nog regelmatig misbruikt en gemarteld wordt. Bid dat duidelijk wordt welke trauma’s hieraan ten grondslag liggen. Bid om moed om deze trauma’s onder ogen te zien en te verwerken.

Ella

Ella schrijft: ‘’Ik denk dat ik erg graag gebed wil voor verbinding. Verbinding met de delen, verbinding van delen onderling, verbinding van het lijf, en ook verbinding in de zin dat dingen die ik ervaar een soort losse eilandjes lijken, maar ook verbinding met DIS als diagnose. En een tweede is dat ik erachter mag komen waarom er zoveel vragen zijn van binnen zodat dat misschien minder kan worden en dingen meer mogen zijn zoals ze zijn.”

C.

Bid voor overlever C, zij heeft nog cult loyale persoonsdelen en delen die situaties van misbruik opzoeken, omdat ze hiertoe zijn getraind en geprogrammeerd. Bid voor wijsheid voor de therapeut. Bid dat het straffen van delen die eruit willen door delen die nog cult loyaal zijn, gaat stoppen. Bid dat de delen die deze situaties van misbruik opzoeken gestopt zullen worden en dat contact met deze delen mogelijk wordt. Bid dat de hoofdpersoon die in voortdurende herbelevingen zit en ook programmering heeft om te verdwijnen, hieruit komt en in het hier en nu aanwezig kan zijn om haar keuzes te kunnen maken.

K.

Gebed voor overlever K. die ontzettend eenzaam is en door programmeringen ook zichzelf erg isoleert.

E.

Bid voor de stappen die E. aan het zetten is om naar buiten te treden met een website over trauma en herstel en haar persoonlijke verhaal. Bid om wijsheid, rust en zegen van God in dit proces. Bid ook voor het zusje van E. die nog bij cult is, en haar kind. En dat haar man – zover bekend niet betrokken bij de cult- in de gaten mag gaan krijgen wat er met zijn vrouw gebeurt.

Bepaalde dagen

Naast de gebruikelijke data van bijv. de volle maan, de nieuwe maan, vrijdagen de 13e, zijn de volgende data de komende maanden aan te merken als cultdagen. Het gaat meestal vooral om de nacht waarin deze dag begint. Informatie is grotendeels afkomstig van overlevers die wij kennen, betreft de Nederlandse situatie, en is mogelijk onvolledig. Bij één dag een korte toelichting.

→ 9 t/m 15 april voorbereidingen Goede vrijdag

→ 15 april Goede vrijdag

→ 16-18 april Pasen

→ 21-30 april

→ 30 april/ 1 mei Walpurgisnacht;

In april/mei wordt de lente ‘gevierd’ in de cult. Tijdens de Walpurgisnacht wordt de ceremonie uitgevoerd als climax. Er worden vruchtbare meisjes gekozen die ‘uitverkoren’ zijn om een kind met kerst te kunnen baren. Speciale offers, als een extra cadeau tot heiliging.

→ 1 en 2 mei Beltane

→ 4/5 mei

→ 26 mei Hemelvaart

→ 5/6 juni Pinksteren

→ 21 t/m 23 juni

→ 1 t/m 7 juli

→ 20 t/m 27 juli

→ 1 augustus

→ 3 augustus

Dank voor jullie gebed!

Carla, Esther & Aline

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.
www.fragilewing.com www.lichtopsrm.com
Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020
Documentaire ‘het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018
Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019    

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!