Leef

No 4. Gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Uit het leven

Augustus 2022

“Hij zag hem, en was ten diepste met hem begaan”

Bewogenheid (door Aline)

Dat staat geschreven over de barmhartige Samaritaan. Een overbekend Bijbelverhaal. Wat onderscheidde deze man van de andere voorbijgangers, de priester en de Leviet? In elk geval dit: de Samaritaan liet zich ten diepste raken door de pijn van de mishandelde man. Zijn hart was anders dan het hart van de andere twee. Pas toen hij dichterbij kwam, zal hij gezien hebben hoe ernstig de man eraan toe was.

Toen ik dit Bijbelgedeelte onlangs weer las, zag ik er een parallel in met overlevers van satanisch ritueel misbruik. Sommigen van hen delen met ons iets van hun wonden. Maar de ernst ervan zien we pas als we dichterbij komen. En het is zoveel gemakkelijker om aan de overzijde voorbij te gaan.

Het feit dat je deze gebedsbrief leest, betekent waarschijnlijk dat je bereid bent je te laten raken door het lijden van overlevers van satanisch ritueel misbruik. In deze gebedsbrief daarom vanuit verschillende invalshoeken een inkijkje hoe de vakantietijd voor hen is. Je leest over hoe christenen opstaan die ook tijdens cultnachten hun tijd willen geven om Gods recht en hulp te zoeken voor overlevers en slachtoffers. Als je zelf ook een dergelijke groep of gebedsketting wilt opzetten om tijdens cultnachten te bidden, horen we graag van je. Neem dan contact met ons op via de nieuwe website www.lichtoplevens.nl, waar wordt uitgelegd hoe iedereen die een warm en betrokken hart heeft, kan bijdragen aan het herstelproces van overlevers.

God heeft ons door middel van gebed de mogelijkheid gegeven echte invloed uit te oefenen. Om levens van mensen en de wereld om ons heen ten goede te veranderen. Laten we dat wapen ten volle inzetten. In de bijlage van deze mail vind je de gebedspunten voor de komende maanden.

Overlevers van srm over vakantie

Vakantie is voor veel overlevers een zeer traumatische tijd omdat vakantie vroeger vaak betekende dat de cult vrij spel had. Maar ook als overlevers zijn uitgestapt en niet meer naar de cult toegaan, veroorzaakt de vakantietijd vaak een gevoel van onveiligheid en isolement vanwege afwezigheid van therapeuten en andere steunende personen. Heel regelmatig gebeuren er toch nare dingen in deze periode, is onze ervaring. Cult gerelateerd, familie gerelateerd (wat in veel gevallen ook cult gerelateerd is) of anderszins. Hieronder een impressie wat het woord ‘vakantie’ oproept, vanuit het perspectief van 3 overlevers.

Vacation (door Rachel)

How can I even start to explain…
That vacation to me means danger?
Always did, since the moment I could give it suits
But even before be already.
Danger, for someone, child or adult
Would not return home
Danger for mama would have all her time with me
Danger for vacations means cult time, rituals time, prison time
Time of hurt, dear and losses.
Vacation time means people not returning home
People dying all of the sudden
People mysteriously not coming home.

Vacation means danger

Vakantie (door Esther)

We gaan op vakantie. Ik word op het vliegveld in het land van bestemming opgehaald door een zwarte auto. De deur wordt open gehouden en ik stap in. Ik ben het ondertussen wel gewend. Via omwegen en motels kom ik aan in het boshuisje. Ik word al doodziek voordat ik uit de auto stap. Het horrorhuis met maar een paar mensen met veel macht. Meerdere dagen marteling, hopen dat ik er levend uit kom, of ga ik toch maar liever direct dood.

Na 2 dagen ben ik niet meer goed bij mijn positieven. Mijn nog jonge lijf zit vol kneuzingen, het bloedverlies wordt meer en zonder eten en drinken raak je uitgeput. De mannen zijn nog niet klaar met feestvieren. Mijn persoonsdelen hebben geleerd wie het wanneer overneemt om het vol te kunnen houden.

Ik word opgehaald en gebracht naar het witte huisje. Het martelhuisje. Electrodraden worden op mijn hoofd en op mijn ledematen bevestigd en na elke stroomstoot zie ik een serie foto’s. Ik herhaal: Vliegtuig, zwembad, ijsje, strand, dansen, vliegtuig, zwembad, ijsje, strand…. Na elke goedgekeurde zin komt er een woord en een plaatje bij en zo wordt mijn vakantie ervaring een werkelijkheid in mijn hoofd.

Als we aankomen op Schiphol en mensen vragen hoe het was, zeg ik netjes dat ik veel ijsjes heb gegeten en gezwommen in dat mooie blauwe zwembad. Ik zie het voor me op de plaatjes van het witte huis. Ik begin er bijna zelf in te geloven…… maar wat een rust geeft het dat ik dit verhaal kan vertellen en niemand vragen stelt over mijn blauwe plekken en extreme vermoeidheid….. Mijn vakantie!

Vakantietijd (door Ella)

Vakantietijd is ingewikkeld, aan de ene kant is het, zoals nu in de zomer, fijn dat het mooi weer is, ramen en deuren open kunnen en het naar buiten gaan een stuk makkelijker is omdat het vaak meer droog is in de zomermaanden. Het moeilijke aan vakantie is dat de vertrouwde mensen om je heen, hulpverleners maar ook vrienden, voor een periode er niet zijn en het daardoor eenzamer voelt. Zelf op vakantie gaan is een uitdaging en lukt voor mij vaak niet. De angst om de vertrouwde omgeving achter te laten, is te groot, het voelt te onzeker om elders heen te gaan en wegens energiegebrek is langere einden rijden niet haalbaar op dit moment. En weg zijn van huis maakt vaak ook eenzamer omdat de vertrouwde mensen dan enorm ver weg lijken. Dus het is afwegen of datgene wat ik zou willen doen leuk genoeg is om ontregeld te worden. Zoals veel dingen in het dagelijkse leven.

Bidden voor overlevers op cultnachten

Cultnachten zijn voor veel overlevers die proberen uit te stappen uit de gruwelijke cultwereld, een zwaar gevecht. Sommige overlevers worden voorafgaand aan deze nachten gestalkt door cultdaders, zowel fysiek als ook per email, post of telefoon. Middels allerlei triggers van trauma’s proberen cultdaders een persoonsdeel naar voren te halen dat nog niet zoveel verwerkt heeft en dus nog niet zo sterk is. De bedoeling is om dat persoonsdeel het lichaam te laten overnemen op de cultnacht, zodat de persoon toch komt. Als dat niet lukt, zijn er in de nacht zelf de geestelijke aanvallen en ook de herinneringen die zich vaak met kracht opdringen. Daarbij, veel overlevers wonen alleen. Sommigen hebben het geluk om een aantal vrienden te hebben die weten over satanisch ritueel misbruik. Deze kunnen hen steunen in gebed deze nacht, of ook – als de druk te groot is – een nacht of paar nachten komen slapen om de veiligheid te garanderen. Wij horen ook van groepjes mensen in het land die op (sommige) cultnachten gezamenlijk voor overlevers bidden. Een heel krachtig iets, dat voor zowel overlevers als voor slachtoffers die nog op cultnachten aanwezig zijn, zeker verschil maakt! Hieronder lees je het verslag van ‘Inge’ die een dergelijke groep leidt.

Samen bidden tijdens Walpurgisnacht
(door Inge)

“Tijdens de Walpurgisnacht hebben wij met een groep mensen gebeden van 0.00 tot 4.00 uur, omdat wij geloven dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt, zoals staat in Jakobus 5:16. Ook staat in Spreuken 24:11 en 12: “Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.” Wanneer wij de afschuwelijke verhalen van slachtoffers van srm horen of lezen dan gaat dat ons voorstellingsvermogen te boven. Maar als wij er eenmaal van gehoord hebben, dan willen we toch graag iets voor hen doen? En zoals in bovenstaande Bijbeltekst staat, wij kunnen niet meer zeggen dat wij het niet hebben geweten. Daarom zijn wij ook zo blij met de gebedsbrieven van lichtopsrm want nu kunnen wij gericht bidden voor de gebedspunten die daarin genoemd worden. Voor de Walpurgisnacht hadden wij gebedspunten doorgekregen van de mensen van lichtopsrm. Dit gaf ons inzicht in wat er tijdens deze nacht plaatsvindt in de cults. We hebben samen gebeden, gestreden, geproclameerd, gezongen, uit Gods Woord gelezen en avondmaal gevierd. We hebben het uitgeroepen tot de Heer of Hij met Zijn Licht in de duisternis wilde komen en de onvruchtbare werken van de duisternis zou ontmaskeren, dat Hij alles zal onthullen wat in de duisternis gebeurt. We hebben onder andere gebeden dat de slachtoffers zouden voelen dat er een God is die groter en sterker is dan het kwaad. En dat God de rituelen zou verstoren en dat de slachtoffers onzichtbaar zouden worden. Wij weten niet wat onze gebeden uitgewerkt hebben en nog zullen uitwerken en dat hoeft ook niet, onze Heer weet het wel. Voor ons is het bijzonder dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren om slachtoffers van srm te helpen.” We horen graag van je als jij net als Inge op deze manier van betekenis wilt zijn. Wij zien er naar uit dat dit soort groepen in ons hele land ontstaan en helpen je daarin graag op weg!

Halloween
Het duurt nog even, maar als de zomervakantie voorbij is, gaat het al snel richting Halloween. Het cultfeest dat door veel overlevers het meest gevreesd wordt, net zoals Kerst en Walpurgisnacht. Hieronder lees je wat een overlever ervaart bij het denken aan Halloween:

Halloween (door Mara)

Zoveel leventjes
Zomaar, geplukt
Alsof ze niets zijn
De allerkleinsten
Hun leven nog amper begonnen
De wat grotere
Dromende over de toekomst
Zomaar weggerukt
Tot het plezier van machtige aanbidders

Voor een spel
Een spel, dat geen spel zal zijn
Maar gaat op Leven en Dood

Gemarteld
Uitgehongerd
Opdat ze puur en rein zouden zijn
Verkracht,
Elk van de leden krijgt de tijd
Maar de allerkleinste
En soms ook de iets minder kleine
Gelegd op het altaar
Of de steenrots
Of het offerblok
Het mes snijdt
Bloed wordt opgevangen
Het mes steekt
Het hartje, dat kleine hartje op een schaal.
Dan die haal, je ligt open
Zelfs je binnenste wordt bewaard.
Dan verdwijn je in het vuur
En is de volgende aan de beurt

Geplukt, trampled on the ground,
En weggegooid
Waar heb ik deze woorden eerder gehoord.

Oh Heer Yeshua
Vang deze vernielde zielen
Op in Uw armen
En maak ze heel

Ontferm U met zachte hand
Over de kinderen
Die na deze avonden nog leven
Maar meer dan gebroken zijn
En nog verder uiteen gevallen zijn
U kent hun kern
En elk deel
Maar voor nu,
Kom met Uw vrede

Laat Mara’s getuigenis ons inspireren tot gepassioneerd en volhardend gebed tot de God die leeft. Zijn ogen gaan over heel de aarde, om krachtig bij te staan ieder wiens hart volkomen naar Hem uitgaat (2 Kronieken 16:9)

Nieuwe website

www.lichtoplevens.nl
De site is al een paar keer genoemd, www.lichtoplevens.nl. Deze site legt uit hoe gewone mensen een wereld van verschil kunnen maken in het leven van een overlever. Neem een kijkje, we horen graag als je interesse hebt om mee te helpen, maar ook feedback is van harte welkom!

Gebedsverhoringen

Dank voor jullie gebeden! Alvorens de gebedspunten met jullie te delen, willen we hieronder een aantal gebedsverhoringen met jullie delen:

In de vorige gebedsbrief vroegen we gebed voor de Fragile Wing gedenkdag. We kunnen nu melden dat we een enorm mooie ontroerende en intense gedenkdag hebben gehad, met rond de 30 aanwezigen. Daarnaast waren er nog rond de 50 mensen die van over de hele wereld meekeken via de livestream. Er was ruimte voor ieders verdriet, en ook creatieve manieren om het gemis te uiten en te gedenken, ieder op zijn of haar eigen manier. We hebben de namen hardop genoemd van de vele omgekomen kinderen en andere geliefden, rond de 300 namen. Dit is altijd erg intensief om te doen. En gaat heel diep, maar is ook zo goed om te doen.
Er waren verschillende bijdragen van overlevers en supporters, die diep binnenkwamen bij de aanwezigen. Op de Facebook pagina van Fragile Wing (@TheFragileWing) zijn wat stukjes te lezen van mensen die delen hoe ze het hebben ervaren. De kosten zijn helemaal rondgekomen.
Daarnaast is Fragile Wing bezig om een permanent monument te realiseren voor de slachtoffers van satanisch ritueel misbruik. Kunstenaar Kees Huigen is daarmee bezig. De factuur voor zijn werk is ook al helemaal rondgekomen van giften. Voor meer informatie kunt u daarvoor ook kijken op de facebook pagina van Fragile Wing.

We vroegen gebed voor bewustwording in kerken en gemeenten. We mogen inmiddels relaties opbouwen met enkele mensen met een warm hart die willen helpen. Met hulp van een aantal van hen is de nieuwe site www.lichtoplevens.nl van de grond gekomen.

Overlevers weten hun weg naar ons te vinden, sommige laten grote moed en volharding daarin zien. Doorzetten ondanks enorme druk is ook noodzakelijk, want de cult laat niemand zomaar gaan.

Er komen steeds meer geluiden dat mensen voor SRM bidden. Hier zijn we ontzettend dankbaar voor!

BID VOOR ..

Bid dat wij bewaard blijven voor wargeesten en slechte mensen, want trouw vindt men niet bij allen (2 Tess 3:2)

Algemeen

Bid voor overlevers in de vakantieperiode: vakantie betekent dat overlevers vaak ontregeld raken doordat therapeuten en netwerkers vakantie hebben en er een ander ritme ontstaat (zie gebedsbrief). Ook zitten er in het leven zoveel triggers dat op vakantie gaan niet – of heel moeizaam – gaat. Bid dat er in deze periode geen eenzaamheid zal zijn voor overlevers, maar dat er extra mensen om hen heen zijn die zien wat zij nodig hebben.

Voor verdere bewustwording in kerken en gemeenten van het bestaan van deze satanische praktijken, zodat slachtoffers naar voren durven komen en met hulp van een stevig netwerk van betrouwbare mensen, durven uit te stappen.

Veel overlevers zoeken hulp, via Fragile Wing of via de website lichtopsrm.com. De zoektocht naar goede hulp duurt vaak jaren. Bid dat Jezus voor hen uit gaat en deuren opent.

Bid voor Friends of Esthers, dat de nieuwe website www.lichtoplevens.nl zal helpen om veel christenen, voorgangers en betrokken anderen te inspireren een echte steen bij te dragen.

Bid voor gezinnen of alleenstaanden die een veilige plek willen bieden voor een overlever, door de week, in het weekend of tijdens cultdagen. Als je interesse hebt en wil weten hoe jij kunt helpen, laat van je horen via www.lichtoplevens.nl

Er zijn veel te weinig traumacounselors beschikbaar. Zonder therapie en traumaverwerking is uitstappen niet mogelijk. Bid voor pastoraal werkers, traumacounselors en therapeuten die zich hierin willen bekwamen en vanuit Gods liefde dit proces willen aangaan. Ben je zelf zo iemand, bid ervoor of jij deze plek kunt leren innemen en kijk voor meer info op www.lichtoplevens.nl

Bescherming van vrijwilligers en therapeuten die deze slachtoffers helpen.

Bid dat er meer bidders komen tijdens cultnachten. Te vaak staan overlevers er ’s nachts alleen voor, als de cult in satanische aanbidding bijeen is en overlevers die niet (meer) gaan, geestelijke aanvallen te verduren krijgen. Jezus vroeg aan zijn volgelingen om een uur met Hem te waken, vlak voordat Hij de moeilijkste taak van Zijn leven moest volbrengen. Wat zal er gebeuren in ons land als vele christenen tijdens cultnachten een uur waken en bidden?

Bid voor moed, volharding en hoop voor overlevers die jarenlang moeten vechten om werkelijk los te komen uit het kwaadaardige dadernetwerk dat we cult noemen. Bid voor goddelijke bescherming en Gods ingrijpen als hun waakzaamheid verslapt.

Bid voor daders die twijfelen en zouden willen uitstappen. Bid dat de Heilige Geest hen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bid dat er mensen op hun pad komen die zij in vertrouwen kunnen nemen, die Gods genade en liefde echt kennen en die weet hebben van de gruwelijke daderwereld waar zij uit los willen komen.

In de gebedsbrief van maart 2022 vertelt een overlever hoe slachtoffers, ook (juist) in de christelijke kerk, in opdracht leiders ten val moeten brengen. Bid dat deze leiders gaan walgen van hun eigen hypocrisie en zich bekeren. Dat zij gaan inzien dat zij er niets aan hebben als zij in deze wereld alles winnen, maar op de dag van Gods oordeel hun ziel zullen verliezen.

Gods woord zegt ons: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak’ (Efeze 5:11): Bid dat misdaden van het satanisch dadernetwerk aan het licht komen op nationaal en internationaal niveau. Bid voor hen die zich hiervoor inzetten middels media en politiek.

Bid voor de financiën van Fragile Wing. Omdat deze hulp niet vergoed wordt, moeten overlevers het zelf betalen of via sponsors. Daarom houdt Fragile Wing haar tarieven laag. Fragile Wing kan een aantal giften goed gebruiken, voor de vele uren die door niemand worden vergoed of kunnen worden betaald. Ook is er t.z.t. nog rond de 1000 euro nodig voor de plaatsing van het monument.

Bid voor wijsheid en bescherming voor ons als hulpverleners in dit werkveld.

Personen

Christa
Christa heeft helaas het contact met ons (Friends of Esthers) verbroken. Bid voor haar, dat zij zal vasthouden aan Jeshua en licht en waarheid zullen overwinnen. Bid voor iedereen die haar op wat voor manier dan ook, terzijde staat.

Jan

Blijf bidden voor het jongetje Jan, een oudere kleuter die spelgedrag en andere kenmerken vertoont die wijzen op ernstig misbruik, met mogelijke signalen van georganiseerd misbruik. Blijvend gebed is nodig.

Mirthe
Dank voor de doorbraken die er al zijn in het proces van Mirthe. Blijf bidden dat alle persoonsdelen die nog contact hebben met de cult, aan het licht zullen komen en in relatie komen met de therapeute of andere betrouwbare helpers om haar heen. Voor de persoonsdelen die nog cultcontact hebben, zijn (h)echte relaties met mensen buiten de cult nodig om hen te helpen om te breken met de cult.

Esther
“Dank jullie wel voor alle gebeden de afgelopen maanden! Het zijn hele zware maanden geweest en de cult laat nog steeds niet los, maar ik durf steeds meer in het licht te zetten, te vertellen en naar buiten te treden. Bidt voor bescherming, ook voor mijn gezin en dat ik elke dag mag doen, dat wat Jeshua van me vraagt. Zoals Esther in de bijbel zegt: Kom ik om, dan kom ik om”.

Ella
Ella vroeg in de vorige gebedsbrief gebed om in verbinding te komen met haar persoonsdelen en lichaam. Er leefden veel vragen van binnen. De vragen van binnen lijken minder te worden en het maken van verbinding naar binnen toe is in volle gang. Dit is een omvangrijk- en langdurig proces, graag hiervoor blijven bidden.

C.
Er is bij C. een enorme doorbraak geweest in haar proces, waarbij een groot aantal delen Jeshua heeft ontmoet en gekozen heeft voor Hem en voor het licht. Bid verder dat C met deze delen contact zal kunnen gaan maken en dat zij bestand blijven tegen het trekken van allerlei programmeringen. De situaties van misbruik zijn vooralsnog gestopt omdat de delen die daar naartoe moesten, nu bij Jeshua horen. Echter, deze daders laten niet zomaar los en proberen wel te intimideren en te trekken. Ze belagen haar soms bij haar woning waardoor ze nog niet veilig is. Bid voor bescherming hiertegen.
Bid dat geen enkel deel nog gehoor zal geven aan het getrek en aan programmeringen.
Bid dat alle delen in het licht mogen komen en bij Jeshua zullen gaan horen, zodat de oorlog die er nu van binnen woedt, zal stoppen en delen elkaar niet meer zullen bevechten of straffen.
Bid voor de hoofdpersoon dat zij steeds krachtiger wordt, om aanwezig te kunnen blijven en in contact te kunnen komen met haar delen.
Bid ook voor bescherming voor de komende weken, ook tijdens vakantietijd, waarin voor haar veel heftige cultdata zitten, waar zij erg bang voor is. Gelukkig is er iemand die de therapie waarneemt tijdens de afwezigheid van haar therapeut.

K.
Er is bij K. sprake van veel programmering, en zij zit zelf nog in een heel proces van ontdekken wat haar eigenlijk overkomen is. Zij heeft veel delen en alles overweldigt haar enorm, waardoor ze het heel vaak niet meer ziet zitten en erg veel last heeft van depressieve gevoelens. Ook voelt ze zich vaak erg eenzaam. Contact maken is tegelijk heel erg lastig omdat er veel programmering speelt om haar in een isolement te houden.
Graag gebed, dat zij het contact met haar therapeut beter zal kunnen gaan vasthouden. En dat ook prille vriendschappen vaster mogen worden en dat er meer contacten in haar leven gaan komen, mensen die haar zullen begrijpen.
Verder zou ze heel erg graag Jeshua weer willen ervaren, want dat is ze nu helemaal kwijt.
Bid ook voor wijsheid in de therapie, in de overweldigende veelheid van dingen, wat als eerste aan te pakken.

E.
Wat E. betreft, het werken aan de website (zie vorige gebedsbrief) staat momenteel op stop. Wel heel graag blijvend gebed voor haar zusje en het kind van haar zusje. Dat zij ook uit mogen stappen, zoals E. zo dapper heeft gedaan. En dat de man van haar zusje – die zover bekend niet betrokken is bij de cult – in de gaten mag gaan krijgen wat er met zijn vrouw gebeurt.

G.
Bid voor moedige overlever G. die er momenteel, door een aantal snel opeenvolgende heftige gebeurtenissen, helemaal doorheen zit.
In de zomer zal zij naar een opvangplek gaan om voor 10 dagen te verblijven zodat zij tot rust kan komen. Ze zal daarbij ook begeleiding ontvangen.
Voor dit verblijf zijn nog financiën nodig. Heel graag gebed hiervoor, dat dit helemaal rondkomt. Voor meer info hierover mail naar fragilewing@chello.nl
En bid ook voor het verblijf van G., dat zij zal durven ontspannen in de zorg die ze zal krijgen.
Dat haar delen die van binnen zo ontzettend angstig zijn, tevoorschijn zullen durven komen en zorg kunnen krijgen. Dat het een goede ervaring mag worden voor G., dat ze zich veilig genoeg zal voelen om zich niet groot te houden maar te (durven) ontvangen.

Hulpvragers via www.lichtoplevens.nl
Er komen regelmatig aanmeldingen binnen van hulpvragers. Deze stap is heel erg groot en is niet zonder gevolgen voor hen. Bidt voor hen voor moed, doorzettingsvermogen, bescherming en rust in hun binnenwereld voor de juiste keuzes.

Bepaalde dagen

Voor sommige overlevers zijn alle vrijdagen cultdagen, omdat lokale cultgroepen op vrijdagnacht bijeenkomsten. Bij elke volle en elke nieuwe maan, worden er ook cultbijeenkomsten georganiseerd. Deze dagen zijn altijd zwaar beladen voor uitstappers.
Tip 1: zet deze data gelijk in je agenda, zodat je niet vergeet te bidden!
Tip 2: als bijvoorbeeld de datum van 1 augustus wordt genoemd, gaat het om de nacht van 31 juli op 1 augustus. Dit geldt voor alle hieronder genoemde data:
→ 1 augustus
→ 3 augustus
→ 12 augustus volle maan
→ 27 augustus nieuwe maan
→ 7 september
→ 10 september volle maandag
→ 20 september
→ 23 september
→ 25 september nieuwe maan
→ 9 oktober volle maan
→ 13 oktober (omgekeerde van 31 oktober)
→ 25 oktober nieuwe maan
→ 28 oktober t/m 4 november voorbereidingen Samhain/Halloween (ontvoeringen en rituelen)
→ 31 oktober Samhain/Halloween (lees voor korte informatie over Halloween de eerste gebedsbrief via deze link: https://www.lichtopsrm.com/een-gideonsleger/
→ 1 november
→ 4 november
→ 8 november volle maan


Dank voor jullie gebeden! Carla, Esther en Aline

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.
www.fragilewing.com www.lichtopsrm.com
Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020
Documentaire ‘het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018
Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019    

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!