Leef

Ontwapenend

Van Jezus staat geschreven (Col. 2:15) dat Hij de overheden en machten heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Het gaat hier over de geestelijke overheden/machten, over de tegenstander van God, van genade, van het goede.

Uit het leven

Het gaat hier over de geestelijke overheden/machten, over de tegenstander van God, van genade, van het goede.

Ik leer Jezus hierin na te volgen. Hij ontwapende satan bij de verleidingen in de woestijn door diepe kennis van en gehoorzaamheid aan Gods Woord (Matt.4). Hij stelde de beschuldiging ter discussie dat Hijzelf een foute geest had, door in het openbaar vier heldere vragen te stellen (Matt.12). Hij zegevierde voor het oog van velen aan het kruis van Golgotha, toen Hij tegen hoge kosten van lijden de aanklacht van satan rond schuld en schaamte wegnam (Matt. 27).

Daarom melden wij ook openlijk op deze site wat we zien/meemaken, stellen vragen t.b.v. een open gesprek en zijn bereid de kosten te dragen om overlevers (en daders) te helpen vrij te komen van schuld en schaamte vanwege gruwelijk onrecht.

Het is een even eenvoudige als ontwapenende aanpak: geen slimme manieren of verborgen motieven. Het vraagt wel moed, heiliging en volharding. Zonder hulp van Jeshua en onderlinge aanmoediging is het niet te doen. Wat zijn we dankbaar dat die hulp en onderlinge betrokkenheid aanwezig is!

Gerard van der Schee, december 2022

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!