Leef

Verhaal van een behandelaar

Wandelend in het park antwoordde ik op een vraag die mij gesteld werd: “Ben jij bereid om iemand te helpen, die vast zit in een netwerk van mishandeling en misbruik”. Ik besefte dat het mij iets gaat kosten, maar als ik het niet doe…wie dan wel. Ik heb ja gezegd. Zo ben ik in aanraking gekomen met mensen die gevangen zitten. Gepijnigd, meegenomen, uitgebuit en afgedankt. Alleen achtergelaten met nachtmerries, heftige herbelevingen en een enorm schuldgevoel

Uit het leven

Immers het zou haar of zijn eigen schuld zijn. Veel mensen willen hun verhalen niet geloven, te gruwelijk om waar te zijn. Stap voor stap hoor ik verhalen over de martelingen aan, baby’s die misbruikt werden, weggegeven of gedood worden. Trillend, zwetend angstig dat iemand hoort als zij praten, vertellen zij in brokstukken de verhalen. Zo nu en dan veranderde de toon of de woorden, een klein kind die plotseling in gebrekkig Engels zijn of haar verhaal vertelt. Afgewisseld door de persoon, die ik gewoonlijk ontmoet. Verwarrend, maar ongelooflijk bijzonder hoe de Heer deze mensen beschermd heeft. Het kost wat, want plotseling word ik door de één omhelst. Blij dat ik bereid ben om daar vrijwillig uren in te stoppen. De ander kijkt mij argwanend aan en neemt afstand van mij. Dit voelt eenzaam. Ondertussen zie ik de ander lijden, worstelen om toch nog deel te kunnen nemen aan het gewone leven. Het verdriet om dit leven niet echt te kunnen leven, omdat zij voortdurend leven in angst. Allerlei mensen uit het srm netwerk achtervolgen hen, ondermijnen hun vriendschappen, sturen walgelijke berichten en beelden of sturen mensen om hen opnieuw te martelen en te misbruiken. Zijn deze mensen doodsbang dat hun geheimen uit het netwerk aan het licht komen? Of vinden zij het jammer dat hun verlangens belemmerd worden om meer te verdienen aan deze grote en kleine mensen. Immers een onschuldig kind brengt veel op in dit netwerk. Mensen willen graag nieuwe pornobeelden zien om de kick te ervaren, waar zij al jarenlang aan verslaafd zijn. Ik zet mij in om hen te helpen om een normaal leven op te kunnen bouwen. Ondertussen werken sommige politie agenten en rechters tegen. Zij geven hun slachtoffers niet zomaar op. Blijkbaar hebben zij voordeel als deze mensen gevangen blijven in hun netwerk. Dit mag niet gebeuren! De kracht van de Heer en het gebed zal uiteindelijk zegevieren. Maar als goede mensen niets doen, dan hebben de kwade machten vrij spel.  

Elke stap vooruit, door degene het netwerk overleefd heeft, is een stap uit de duisternis, en elke nieuwe verbinding met een goed mens is een stap van vreugde. Ik gun dit elk groot en klein mens. 

Ik ben zo dankbaar en blij dat ik gesteund word door Friends of Esthers. Dat we kennis kunnen delen. Ook het helpen opzetten van een gezond netwerk en de mogelijkheid gebed te vragen in mijn werk is helpend. Dit werk kan ik echt niet alleen.  

Behandelaar van overlevers 

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!