Leef

Waarheid in het verborgene

Inmiddels ruim een jaar geleden, kwamen mijn man en ik bij ‘toeval’ een oude bekende tegen en raakten we in gesprek over SRM. Ik wist al wel van het bestaan af maar eigenlijk was het iets wat ver van mij afstond omdat er niet makkelijk over gesproken wordt.

Uit het leven


Het is een onderwerp waar mensen in eerste instantie vaak met ongeloof op reageren of zoals iemand onlangs tijdens een Halloween gebedsavond tegen mij zei: “Soms zou ik willen dat ik dit allemaal niet had gehoord”. Ze doelde daarmee op alle gruwelijkheden die zich in het verborgene afspelen tijdens de cultnachten.
Ik denk dat dit laatste voor mij de drive is geweest om “ja” te zeggen tegen een verzoek om mee te
willen helpen met het maken van de gebedsbrief ‘Een Gideons leger’. Want wat in het verborgene
plaatsvindt en het daglicht niet kan verdragen, moet openbaar gemaakt worden. In Psalm 51:8a staat:
“God wil waarheid in het verborgene”. Als ik stil sta bij wat zich afspeelt in deze duistere wereld,
dringen zich gevoelens van onrecht en onmacht aan mij op; ik kan en wil het niet te dichtbij laten
komen.
Wat is het dan mooi dat we al het onrecht en alle pijn en verdriet in gebed bij God mogen brengen en
mogen verwachten dat Hij troost en uitkomst zal bieden. Tijdens het maken van de gebedsbrief besef
ik dat alles wat daarin staat beschreven, in het licht wordt gebracht. De gebeden voor de overlevers
van SRM en zij die nog gevangen zitten, mogen door Jezus naar de Vader opstijgen.
In een ruimte van een kerkgebouw waar veel gebeden wordt, hangt een schilderij waarop een schaal staat afgebeeld. Het is een schaal met wierook, waarin gebeden worden opgevangen, ook gebeden die (nog) niet verhoord worden maar waar God van weet. De maakster van dit schilderij, Carla Veldhuis geeft uitleg bij haar schilderij ‘Incense’: “Een geuroffer in het O.T. stond voor alle gebeden, ze stegen op, het was voor Elohim een heerlijke geur! Dit was ook de plek van het vrijwillige offer. Ook je simpele ‘kale’ worship zonder opsmuk, gebroken gebeden met tranen gegeven. Zorgen over oorlog, je kinderen, de toekomst enz. in Zijn schaal gelegd. Er is een plek voor.. ze worden Gehoord en transformeren.”
Er dient een Gideons leger op te staan om te bidden! Fijn om met het maken van de gebedsbrief, mijn
bijdrage te mogen leveren.

Els

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!