Leef

Week van gebed, Halloween 2022

Uit het leven

herkomst foto: zie naschrift – Oktober 2022

Halloween

Halloween staat voor de deur. ‘Gezellig griezelen’ en van de dood een feestje maken. Geinig toch? Of is het niet zo onschuldig als het lijkt? Terwijl de pompoenen, skeletten en heksenbezems tevoorschijn worden gehaald en mensen zich verkleden om Halloween te vieren, is dit voor slachtoffers van satanisch ritueel misbruik één van de meest gevreesde cultfeesten.

halloween is één van de hoogtijdagen in de satanische cultwereld. Tijdens dit ‘feest’ worden demonen aangeroepen, vinden veel seksuele misbruikrituelen plaats en worden er kinderoffers gebracht aan satan. In de periode rondom Halloween (voornamelijk van 28 oktober t/m 4 november) kunnen kinderen worden ontvoerd, die gebruikt worden als offer tijdens Halloween en vinden er afgrijselijke rituelen plaats. Er vloeit veel onschuldig bloed om zoveel mogelijk duisternis aan te roepen. Overlevers, die deze satanische rituelen en het misbruik aan den lijve hebben ondervonden, dit hebben overleefd en nu uit de cult zijn ontsnapt, ervaren heftige strijd tijdens (de periode rondom) Halloween. Zij gaan gebukt onder herbelevingen, traumatische herinneringen en geestelijke strijd.

Wij roepen jou op om een week lang met ons mee te bidden (van 24 oktober tot en met 1 november) en de laatste drie dagen mee te bidden en te vasten (van 29 oktober 10.00 uur tot 1 november 10.00 uur) om op de bres te gaan staan voor slachtoffers en overlevers van satanisch ritueel misbruik. Wij willen God aanroepen en Hem smeken om in te grijpen tijdens deze afgrijselijke gruweldaden die in de satanische cults plaatsvinden. Er komt een onmetelijke kracht vrij als we bidden en vasten. Diverse voorbeelden hiervan vinden we in de Bijbel: in het Bijbelboek Esther lezen we dat het complete Joodse volk gespaard werd nadat zij drie dagen en nachten hadden gevast. In de tijd van Jona ging de hele stad Ninevé bidden en vasten, waardoor de stad gespaard werd. Jezus bad en vastte terwijl Hij op aarde wandelde. Hij is ook daarin een krachtig voorbeeld voor ons!

Het kan helpend zijn om samen met anderen te bidden. Tijdens deze week kun je dan bijvoorbeeld dagelijks een tijdstip inplannen om samen in gebed te gaan. Jezus laat zien dat hier een belofte aan verbonden is. In Mattheus 18: 19 en 20 waar staat: “Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Ook kun je ervoor kiezen om een gebedsrooster of -ketting te maken voor één of meer nachten.

 

Halloween (door Mara) Zoveel leventjes Zomaar, geplukt Alsof ze niets zijn De allerkleinsten Hun leven nog amper begonnen De wat grotere Dromende over de toekomst Zomaar weggerukt Tot het plezier van machtige aanbidders Voor een spel Een spel, dat geen spel zal zijn Maar gaat op Leven en Dood En elk deel Maar voor nu, Kom met Uw vrede Gemarteld Uitgehongerd Opdat ze puur en rein zouden zijn Verkracht, Elk van de leden krijgt de tijd Maar de allerkleinste En soms ook de iets minder kleine Gelegd op het altaar Of de steenrots Of het offerblok Het mes snijdt Bloed wordt opgevangen Het mes steekt Het hartje, dat kleine hartje op een schaal. Dan die haal, je ligt open Zelfs je binnenste wordt bewaard. Dan verdwijn je in het vuur En is de volgende aan de beurt Geplukt, trampled on the ground, En weggegooid Waar heb ik deze woorden eerder gehoord. Oh Heer Yeshua Vang deze vernielde zielen Op in Uw armen En maak ze heel Ontferm U met zachte hand Over de kinderen Die na deze avonden nog leven Maar meer dan gebroken zijn En nog verder uiteen gevallen zijn U kent hun kern En elk deel Maar voor nu, Kom met Uw vrede

Wat is vasten?

Vasten is voedsel de rug toekeren voor geestelijke doeleinden. Door te gaan vasten maak je jezelf zwak en afhankelijk van God, zodat Hij sterk kan worden in jou en Hij meer ruimte krijgt in je leven. Je vernedert jezelf en je richt je op God. Hierdoor kun jij Hem beter leren kennen en kan Hij jou krachtig vullen met Zijn Heilige Geest.

We zien in de Bijbel dat de Here Jezus ook vastte: Hij begon Zijn bediening met bidden en vasten (Mattheus 4: 1-11). Uit Mattheus 6: 16-18 kunnen we opmaken dat de Here Jezus ervan uitgaat dat wij vasten want Hij begint met: “En wanneer u vast …”

In Lukas 4:1 staat dat de Here Jezus door Heilige Geest naar de woestijn werd geleid. Nadat Hij veertig dagen had gevast, werd hij verzocht door de satan maar Jezus liet zich niet verleiden en kwam als overwinnaar uit de strijd. Nadat Jezus veertig dagen en nachten had gevast, kwam de kracht van de Heilige Geest vrij. Zijn bediening begon en er gebeurden vele wonderen, tekenen, bevrijdingen, genezingen en er werden zelfs doden opgewekt. Ook als wij vasten, kan dat resulteren in (geestelijke) doorbraken.

Je kunt op verschillende manieren vasten:

  • Alleen water drinken, drink dan wel meer dan twee liter per dag.
  • Water, thee en vruchtensap drinken en daarnaast meer dan twee liter water per dag drinken.
  • Water drinken en groenten en fruit eten.

Tegenwoordig wordt ook wel ‘gevast’ door tijdelijk afstand te doen van telefoon, social media, e.d. Hoewel dit helpend kan zijn om tijd vrij te maken voor gebed en Bijbellezen en het een ‘verslaving’ aan telefoon e.d. kan doorbreken, is dit niet hetzelfde als Bijbels vasten. In de Bijbel wordt met vasten altijd het tijdelijk onthouden van voedsel bedoeld. Zoals benoemd, gaat van Bijbels vasten een ongekende kracht uit en is het een middel dat we samen mogen inzetten voor onze eigen noden en die van anderen. Echter is digitaal vasten wel een middel om je afleidingen en verslavingen de rug toe te keren en je ogen op Jezus te richten, daarom noemen we deze manier hier wel.

SRM, hieronder deelt Esther het een en ander over haar ervaringen tijdens Halloween. Als laatste worden door Esther specifieke gebedspunten genoemd voor de week van 24 oktober tot en met 1 november.

Halloween (door Esther)

Het vereren van de doden is de kern van deze dagen. De dood als kracht om zelf hogerop te komen in deze vreselijke, duistere, geestelijke wereld. Inmiddels heb ik Halloween al meerdere jaren niet meer hoeven meemaken in de cult, ik ben vrij. Maar als ik terugdenk aan al die jaren dat ontsnappen niet mogelijk was aan dat gruwelijke ‘feest’ dan moet ik denken aan de honderden leventjes die daar hun laatste adem hebben uitgeblazen, ook één van mijn kindjes, die ik daar voor het laatst zag. Ik moet denken aan de immense strijd om te willen overleven, de hopeloosheid als minderwaardige en de gigantische demonische activiteiten die hun vrije gang kunnen gaan.

Wat had ik veel hoop kunnen voelen wanneer ik had geweten dat er mensen, een tegenbeweging in gebed was, om deze geestelijke strijd aan te gaan. Om aan mijn kant mee te vechten. Ik had de kracht van Jeshua gezien, het had verschil uitgemaakt. Dat kleine sprankje hoop zou mijn hart eventjes hebben doen oplichten wanneer ik had gezien dat de demonen niet volledig vrij spel hadden. Een sprankje hoop, samen met de miljoenen andere sprankjes hoop op andere momenten. Daarmee had Jeshua mij laten zien dat Hij bestaat en een uitweg weet. Elk sprankje dat je dichterbij de vrijheid brengt. Ik ben zo dankbaar dat er mensen zijn zoals jullie die mee willen bidden en vasten. Die op de bres willen staan voor mensen die zoals ik in de diepste duisternis vechten of hebben gevochten om in leven te blijven. Misschien zie je niet altijd welke uitwerking het heeft, maar geloof me: het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jac. 5:16). Voor Hem is niets onmogelijk! Laten we dan een groot geloof hebben en verschil maken! (Matt 17:19-21)

Om de week van Halloween biddend en vastend door te komen, kan de volgende informatie je helpen. Het is goed om niet weg te kijken voor de kwaadaardige duistere wereld waar vele mensen en vooral kinderen in verstrikt zitten. Het is noodzakelijk dat jij het ziet, het weet en hierdoor bewogen wordt. Het is nodig dat niemand meer wegkijkt. Het gebeurt wél en wegkijken verandert er zeker niets aan, behalve dat het vreselijk veel pijn doet voor de overlever om opnieuw alleen en in de steek gelaten te worden. Laten we met elkaar het onrecht in de ogen kijken en zien wat Jeshua hierin gaat veranderen! Alleen Zijn liefde geneest en drijft alle angst uit.

Gebedskalender

24 op 25 oktober

(Start is op 24 oktober om 22:31 uur met climax tussen 01:00-04:00 uur)

Deze nacht is de start van de Halloween feesten. Er is een cultceremonie, een soort start- inwijdingsweek, waarbij het belangrijkste is dat iedereen gefocust wordt op het doel van Halloween. De doden vereren, de juiste offers (lees onschuldige baby’s) brengen, om zo in de gunst te staan van satan. De startceremonie, zoals in deze nacht, vindt regionaal plaats in vele groepen door het land. Ook tijdens deze nacht vindt er een offer plaats van een kind onder de 2 jaar. Na de ceremonie is er een orgiefeest tussen de kinderen en volwassenen. Bid voor het verstoren van de ceremonies door het hele land. Bid voor hoop voor de slachtoffers. Deze week duurt eindeloos lang en is zonder drugs en pijn niet te dragen. Bid dat Jeshua dichtbij is en uitwegen maakt. Voor Hem is tenslotte niets onmogelijk!

25 op 26 oktober

(Normale ceremonie tijden van 01:00-04:00 uur)

Deze nacht is een voorbereiding op de nacht van Halloween. Kinderen wordt verteld dat het deze dagen erop aankomt hoe ‘goed’ ze zijn en dat ze mogelijk geofferd gaan worden. De hersenspoeling hiervan begint, en als kind geloof je deze week meer en meer dat, wanneer je uitgekozen wordt om geofferd te worden, je speciaal bent en ertoe doet. Je wordt gebruikt voor interactie met demonen en de groepsleden. Je wordt meermaals verkracht en óf geëerd óf als afval achtergelaten voor een paar uren, zodat je goed voelt tot welke groep je behoort: de goeden of de slechten. Deze avond eindigt met orgies, waarbij seks met baby’s en kleuters niet geschuwd wordt. Bid voor de kinderen, dat zij de zekerheid voelen van een God die voor hen zorgt, er altijd voor hen is, midden in deze duisternis. Dit kan echt en heb ik zelf ervaren. Laten we bidden dat elk kind deze zekerheid mag hebben, diep in zijn/ haar hart, die niet af te pakken is!

26 op 27 oktober

(Normale ceremonie tijden van 01:00-04:00 uur)

Deze nacht is een voorbereiding, voornamelijk gericht op de interactie met demonen. Demonen worden uitgenodigd om seks te hebben met kinderen die klaargelegd worden in een kring. De volwassenen die daarna mogen, geloven dat er kracht ontleend wordt aan seks met kinderen die door demonen ‘bevrucht’ zijn. Ook worden de kinderen gescreend en bekeken en soms wordt ook al gekozen welk kind geofferd gaat worden later deze week. Bid voor een tegenbeweging in de geestelijke wereld. Bid dat de demonen de kinderen van Jeshua (elk kind is van Hem) niet kunnen binnendringen en dat Gods kracht en macht bekend is daar midden in die kring.

27 op 28 oktober

(Normale ceremonie van 01:00-04:00 uur, waarna om 04:28 uur de diensten continu doorgaan op verschillende locaties).

Dit is de laatste ‘normale’ avond tijdens de Halloween week. De voorbereidingen gaan door, waarbij kinderen klaargestoomd worden voor de grote climax. Ze gaan steeds meer geloven dat ze belangrijk zijn voor satan en proberen met al hun kracht meer momenten in aanzien te krijgen. Dit geeft hun het gevoel dat ze veiliger en meer waard zijn. Echter het tegendeel is waar. Degene die keihard knokt om goed genoeg te zijn, maar het in de ogen van de cult niet is, zal worden geofferd. Bid voor deze kinderen dat ze de echte waarheid zullen weten diep in hun binnenste. De waarheid dat er een God is die van hen houdt, voor hen zorgt en – wanneer ze het niet overleven – op hen wacht. Een God die uitkomst kan geven, een weg eruit, ook al is deze onzichtbaar. Bid dat ze zullen voelen, en vooral weten, dat er mensen zijn die dit onrecht weten en voor hun vrijheid pleiten bij God de Vader.

28 op 29 oktober
(De vorige nacht om 4:28 uur zijn de continue bijeenkomsten al gestart en ook overdag niet gestopt. Vanaf deze nacht is de bijeenkomst van 1:00 tot 4:00 uur elke nacht verplicht).

Deze dag is een dag ter voorbereiding op de Halloween nacht van 31 oktober op 1 november. Er zullen kinderen geronseld worden, bevallingen opgewekt en mensen uitgekozen worden om de heilige nacht te worden geofferd. Bid voor de overlevers dat ze hoop mogen voelen. Licht in deze duisternis. Volwassenen en kinderen die vanaf de geboorte in de cult zitten, zijn verplicht op dit soort hoogtijdagen te komen. Ik weet van mijzelf hoe ik rond Halloween zocht naar een uitweg om niet te hoeven gaan. Heel erg ziek zijn, mensen die plotseling op bezoek kwamen, heel heel soms waren er ‘toevalligheden’ waardoor zelfs cult mij niet kon dwingen om te gaan. Bid voor mogelijkheden en kansen om deze nachten niet mee te hoeven maken. Bid dat hun voorbereidingen in het licht gebrachten ontmaskerd worden, zodat hun voorbereidingen kansloos worden.

29 op 30 oktober

Ook deze dag en nacht staat in het teken van voorbereidingen voor de Halloweennacht. Opnieuw kinderen ronselen en bevallingen opwekken. Bid voor de moeders waarvoor het niet mogelijk is om werkelijk moeder te zijn. Die het niet gegeven is om hun kindje in hun armen te houden, te beschermen en te koesteren. Zij moeten tegen al hun natuurlijke gevoelens in toestaan en toezien hoe hun kindje op beestachtige wijze wordt geofferd, door een ander of door henzelf. Bid voor hun herstel en dat ze mogen vertrouwen dat Jeshua voor hun kindje zorgt en ze een veel beter leven hebben bij Hem.

30 op 31 oktober

Deze dag en nacht staat in het teken van de geestelijke voorbereiding van de Halloweennacht. Er worden demonen opgeroepen, gevraagd hen gunstig te zijn. Er worden offers gebracht om meer plek in de geestelijke wereld te krijgen/verdienen. Dit alles gebeurt door het offeren van een nieuwgeborene. Bid dat deze nacht de demonen geen ruimte hebben om te bewegen. Dat elke mogelijkheid tot manifestatie van hen voorkomen wordt en dat Jeshua met Zijn machtige Licht en kracht ingrijpt.

31 oktober op 1 november

Dit is de nacht van Halloween, de hoogtijnacht en zal duren tot 10uur in de ochtend (van 1 november)

Tijdens deze nacht worden er verschillende rituelen gedaan, welke bestaan uit het verkrachten van kinderen door demonen, later door de aanwezigen. Het offeren van baby’s en kinderen die deze week geboren en geronseld zijn, waarna hun lichamen verbrand worden en heftige manifestaties plaatsvinden in de geest en de lichamen van de aanwezigen wat hen een ‘kick’ geeft om meer te willen van deze duistere wereld. Bid voor verstoring van de ceremonies over het hele land (en daarbuiten). Bid voor exposure in de wereld van deze duistere praktijken. De duisternis moet in het licht. Bid voor de slachtoffers, voor een bovennatuurlijke bescherming, dat Jeshua aanwezig zal zijn, hun angsten wegneemt en hun vrede geeft. Bid voor de dader-daders. Dat ze mogen inzien waar ze mee bezig zijn, maar ook dat ze wegen zien om hulp te vragen. Bid dat de gemeente van Christus bereid en klaar is om ook deze mensen op te vangen, te helpen, de weg van Jeshua te wijzen en eindeloos genade en geduld kan tonen, zodat ze werkelijk de weg van Jeshua zullen en kunnen volgen.

1- 4 november

De Halloween climax is voorbij, maar de ellende van de slachtoffers nog niet. Degene die het ‘gered’ hebben, hebben nog zware dagen te gaan waarin er onderscheid gemaakt zal gaan worden in goede, minder goede en slechte kinderen en volwassenen. Ieder zal opnieuw gratie moeten verdienen de komende maanden, waarbij kerst opnieuw gebruikt wordt als ijkpunt. De cult is een plek waar prestatie en gehoorzaamheid centraal staan, bij elkaar gehouden door angstbanden. Alleen de liefde van Jeshua en Zijn licht kan hierin verandering brengen.

Na 4 november

Ook na 4 november en voor kerst zijn er nog met regelmaat grote cult ‘feesten’. In de maand november is dat nog op 8 november (nieuwe maan) en 23 november (volle maan), zoals altijd gaat het dan om de nacht van die dag, dus de nacht van 7 op 8 november en de nacht van 22 op 23 november. De volgende reguliere gebedsbrief verschijnt D.V. eind november, met daarin o.a. informatie en gebedspunten voor de ‘feesten’ in december.

Blijven jullie meebidden?

Carla, Esther en Aline

Deze gebedsbrief mag breed verspreid worden, juist ook in kerken. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’, zegt de Bijbel (Hosea 4:6). Laten we dan niet meer wegkijken. Laten we onze ogen richten op Jeshua en het onrecht, degenen die daarin gevangen zitten, omarmen en meenemen voor de troon van God!

Naschrift:

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt in Scheveningen, https://www.beeldenaanzee.nl/nl/vlog Het worden sprookjesbeelden genoemd, echter veel van deze beelden duiden voor overlevers van srm sterk op wat hen als kind (en volwassene) in de cult overkomt, zoals naakt opgesloten worden in een kooi, of vastgeketend worden in een cel. Er is meer ‘kunst’ die voor overlevers sterk verwijst naar hun ervaringen in de cult, zie b.v. dit ‘kunstwerk’ of deze. Bid ook dat in ons land massaal ogen open gaan voor lugubere kunstuitingen en hier vragen over gesteld gaan worden. 

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a. 

www.fragilewing.com  www.lichtopsrm.com  www.lichtoplevens.nl

Documentaire glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020  

Documentaire het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018  

Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019   

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult. 

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.  

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!