Gebed

Door een trouwe bidder Ik weet niet meer wanneer en hoe ik voor het eerst van satanisch ritueel misbruik hoorde, het is in ieder geval jaren geleden. Later toen ik psychologie studeerde hoorde ik van mijn stagebegeleider opnieuw over deze afschuwelijke dingen, zij vertelde mij dat het niet alleen ver weg gebeurt, maar juist ook […]

Satanisch ritueel misbruik, wat is het?

Al vele tientallen jaren zijn er in de westerse wereld van Australië tot Europa, van de VS tot Canada steeds opnieuw mensen die vertellen over gruwelijk sadistische foltering, veelal seksueel van aard, door groepen mensen. Onder de daders bevinden zich vaak familieleden uit meerdere generaties. Ook vertellen zij over duistere bijeenkomsten, vaak ’s nachts, waar […]

Satanisch ritueel misbruik, hoe vaak komt het voor?

Sinds ik mij publiekelijk uitspreek over satanisch ritueel misbruik in Nederland, word ik regelmatig benaderd door zowel overlevers als mantelzorgers en collega-hulpverleners. Zij vertellen over volwassenen – maar ook over kinderen – die getuigen van zaken die in vele opzichten lijken op het satanisch ritueel misbruik waarover ik hoor van mijn cliënten. De getuigenissen die […]

Over DIS en doelbewust gecreëerde DIS

Wie zich verdiept in satanisch ritueel misbruik komt al gauw de term DIS tegen, ofwel de dissociatieve identiteitsstoornis. Maar wat is het en wat heeft het te maken met satanisch ritueel misbruik? Om antwoord te vinden op deze vraag, moeten we beginnen met de vraag hoe kinderen en volwassenen in het algemeen omgaan met pijn. […]

Voortdurend in gevaar

Mensen die in de cult zitten en eruit proberen te komen zijn voortdurend in gevaar, want als ze niet reageren op mails, signalen of uitnodigingen om te komen, worden ze op allerlei manieren dwars gezeten; de cult heeft daarvoor zijn “mannetjes”.Dat gaat zelfs zover, dat overlevers op hun werk bezocht worden en als dat niet […]

Een verhaal van hoop

Als kind was ik altijd op mijn hoede. Ik vertrouwde niemand en uit elke hoek kon er gevaar komen. Thuis was het onveilig. Er kwamen met regelmaat mannen om me te verkrachten in mijn kleine slaapkamer, maar vooral kwam mijn opa of oom me vaak ophalen om me naar cultbijeenkomsten te brengen en naar seksfeesten.Ik […]

In Nederland en elders

Bestaat (satanisch) ritueel misbruik echt? Een belangrijke vraag. Hier  volgen hier enkele informatiebronnen over Nederland en elders. Ook op lichtsopsrm.com, …., is hierover het één en ander te vinden.  Bron: Argos – onderzoeksjournalistiek van VARA/HUMAN met radioprogramma’s/podcasts Nederland ‘’Glasscherven en duistere rituelen’’ – Argos onderzoekt satanisch ritueel misbruik ‘’Sanne Terlingen over ritueel misbruik’’ – Hoe […]

Verspreider van informatie

Wij zoeken mensen die via hun eigen relaties en sociale mediakanalen, willen meehelpen aan bewustwording van de verschrikkelijke realiteit van satanisch ritueel misbruik. Het staat natuurlijk iedereen vrij om alles wat wij publiceren te delen. Maar mocht jij er een hart voor hebben om je hier consequent en met aandacht voor in te zetten, dan […]

Traumacounsellors

Friends of Esthers richt zich op overlevers van satanisch ritueel misbruik die een dissociatieve identiteitsstoornis hebben ontwikkeld en bij wie aanwijzingen zijn dat zij nog steeds worden misbruikt.   Blijvend uitstappen uit de satanische cult is dan ook niet mogelijk zonder intensieve therapie en een proces naar heelwording.  Door de gesplitstheid in persoonsdelen (die van elkaar […]