Leef

Mei 2023 – Nieuwsbrief Friends of Esthers

Uit het leven

23 Mei, 2023

Beste mensen,

Hierbij weer een update van Friends of Esthers. In deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onze sites en van ons werk binnen ‘Friends of Esthers’.
Daarnaast een update van de laatste politieke ontwikkelingen en een dringende oproep (zie ook de hier) aan alle lezers die lid zijn van de ChristenUnie.

Doelstelling Friends of Esthers

Friends of Esthers, letterlijk: ‘vrienden van Esthers’ heeft als doelstelling het helpen van overlevers zoals Esther. Dit doen we door samen met de overlever een situatie in zijn/haar leven te creëren waarbij de voorwaarden voor veiligheid en groei aanwezig zijn. Naast het zoeken van een team van netwerkvrienden, helpen we hen door te werken aan een veilige
woonomgeving, hen te matchen met een coach, en in een later stadium met een traumabehandelaar. Voor de mensen die om de overlever heen staan, zorgen we voor toerusting in verschillende vormen en gebed. Lees er op onze site www.lichtoplevens.nl meer over.

Help praktisch mee: wordt netwerkvriend! – we zoeken mensen in heel Nederland

Momenteel zijn we met meerdere hulpvragers een weg ingeslagen naar herstel en vrijheid van geest, ziel en lichaam. We hebben een aantal bereidwillige coaches die naast de hulpvragers staan voor een lange periode, maar naast hen zijn er ook netwerkvrienden nodig. Wanneer iemand uit de cult stapt, moeten veel mensen uit het oude leven worden losgelaten. Vaak zijn dit ook familieleden. We zoeken dus ‘nieuwe familieleden’ voor deze mensen. Familie zijn kan iedereen met een warm en betrouwbaar hart. Net als met gewone familie, kan de tijdsinvestering heel verschillend zijn. Met de één heb je dagelijks contact en met de ander eens per maand. Al die contacten zijn waardevol. Heb je dus maar een uurtje per week ruimte, dan zijn we nog steeds heel blij met je. Het weten en beseffen dat er iemand is die een beetje energie in je wilt steken is al een stuk heling op zichzelf. Lees hier wat het inhoudt om een netwerkvriend te zijn en welke voorwaarden we hieraan stellen. Hier kun je je opgeven om een oriënterend gesprek hierover met ons aan te gaan.

Informatieverspreiding SRM

Een andere doelstelling van ‘Friends of Esthers’ is het bekendmaken van het bestaan en de gevolgen van satanisch ritueel misbruik (SRM). We hebben afgelopen maanden meerdere spreekbeurten mogen geven en we gaan binnenkort starten met informatie avonden. Houdt onze volgende nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie hierover. Wil je graag meewerken aan informatieverspreiding, laat dit ons even weten via het contactformulier.

Wat is er nieuw op www.lichtopsrm.com?

Op 28 april j.l. was Friends of Esthers te gast bij Family 7. Aline Terpstra sprak hier over Walpurgisnacht, wat dit betekent en hoe slachtoffers geholpen kunnen worden. Lees in het nieuwsbericht van 23 april j.l. meer hierover.

Onlangs is het rapport verschenen naar aanleiding van de motie van oktober 2020 die vroeg naar onafhankelijk onderzoek naar de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In dit artikel leest u waarom Friends of Esthers dit onderzoek niet onafhankelijk, oppervlakkig en ontoereikend vindt.

Wat is er nieuw op Lichtoplevens.nl?

Deze relatief nieuwe website is bedoeld om een breder publiek aan te spreken en te mobiliseren om iets te doen om overlevers van satanisch ritueel misbruik te helpen. We hebben een ‘leger van gewone mensen’ voor ogen wat gaat opstaan en zich op velerlei manieren inzet. Zodat uiteindelijk overlevers zich gaan bevrijden uit deze gruwelijke slavernij.

Recent is het blog ‘infiltratie op mijn werk’ geplaatst, geschreven door de dochter van een netwerkvriendin, waarin zij haar persoonlijke ervaringen beschrijft.

Elk kwartaal verschijnt er een gebedsbrief op deze site met specifieke informatie over cultdagen in deze periode.

Tenslotte stellen nieuwe medewerkers zich voor op de pagina ‘Over ons’. Deze keer zijn dit Hinke en Janita.

We stellen het op prijs als jullie Lichtoplevens.nl breed bekend willen maken!

Waarom houden wij ons ook bezig met politiek?

Als Friends of Esthers zijn onze belangrijkste doelen het helpen van overlevers van srm, het opleiden van netwerkvrienden, coaches en behandelaars om overlevers te kunnen helpen en het bevorderen van bewustwording in de samenleving. Daarnaast zoeken wij ook naar mogelijkheden om via de politieke weg dit afschuwelijke onrecht voor het voetlicht te brengen. Met enige regelmaat horen wij van mensen die van dichtbij met ritueel misbruik te
maken hebben, dat zij dit verloren energie vinden. Zij geven aan dat zij geen vertrouwen hebben dat onze regering en ons parlement bereid zijn dit enorme onrecht aan te pakken. Tegen hen willen we zeggen dat we hun standpunt begrijpen en dat we ook begrijpen dat dit sommige overlevers zelfs wantrouwen jegens ons geeft. Tegelijk hopen wij dat er ook in de politieke partijen mensen zijn die, als zij de juiste informatie hebben, zich met hart en ziel willen inzetten voor gerechtigheid. En, ook al zou onze inzet geen zichtbare politieke gevolgen hebben, het helpt in elk geval mee aan bewustwording in de samenleving. Vandaar onze keuze om ons ook op dit terrein in te blijven zetten. 

Politieke ontwikkelingen

Wat betreft het rapport van de commissie Hendriks over georganiseerd sadistisch kindermisbruik, het wachten is nog steeds op de kabinetsreactie en de bespreking in de commissie van Justitie en Veiligheid. Het is dus nog steeds de moeite waard zelf je stem te laten horen en politici te vragen zich hard te maken voor een onafhankelijke ‘second opinion’. (her)lees voor meer informatie hierover ons nieuwsbericht onder 24 februari 2023.

Oproep aan leden van de ChristenUnie

Voor het partijcongres van 3 juni is er door 10 leden een interne motie ingediend bij ChristenUnie rond georganiseerd sadistisch misbruik. De fractie van de ChristenUnie wordt in deze motie ertoe opgeroepen het voortouw te nemen om te komen tot een onafhankelijk ‘second opinion’ onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik. In nieuwsbericht, 23 mei 2023 meer hierover. Fijn als je dit bericht doorstuurt naar (andere) leden van de ChristenUnie die je kent!

Dank voor jullie steun, op welke manier dan ook! Overlevers hebben onze steun hard nodig!

Met een hartelijke groet,

Namens het team Friends of Esthers


Aline Terpstra, GZ-psycholoog BIG
Esther, overlever satanisch ritueel misbruik
Werner de Jonge
Gerard van der Schee
www.lichtopsrm.com
www.lichtoplevens.nl


P.S. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt opgegeven, of
omdat wij verwachten dat je geïnteresseerd bent om op de hoogte te blijven.
Mocht je dit niet onverhoopt niet op prijs stellen, dan is een mailtje terug
voldoende.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!