Leef

Februari 2023 – Nieuwsbrief Friends of Esthers

Uit het leven

Februari 2023

Beste mensen,

Na een lange periode van radiostilte zijn we blij je een update van Friends of Esthers en de bijbehorende websites te kunnen geven. We praten je bij over wat nieuw is op de sites en gaan kort in op het eindrapport van commissie Hendriks. In een apart bericht vind je meer over dit rapport, politieke verwikkelingen en een oproep.

Wat is er nieuw op Lichtopsrm.com?

Esther heeft, na jaren van zeer intensieve traumaverwerking, al haar persoonsdelen geïntegreerd! Over dit intense proces heeft zij het artikel integratie geschreven. Dat betekent dat er geen sprake meer is van meerdere persoonlijkheidsdelen die een ‘eigen’ leven leiden en tussen wie geheugenmuren staan. Ze is één persoon geworden, en heeft dan ook geen DIS (Dissociatieve IdentiteitsStoornis) meer. Wel is er (nog) sprake van een complexe vorm van de PostTraumatischeStressStoornis (complexe PTSS). Zij en wij hopen van harte dat haar proces een teken van hoop zal zijn voor andere overlevers én hun helpers. Haar behandeling gaat door, maar Esther ook!
In de periode dat Esther hard werkte aan wat bleek het laatste deel van haar integratieproces te zijn, schreef haar partner Als houden-van loslaten is, Ook is op deze site de reactie van de groep van 20 GGZ-behandelaars op het eindrapport van de commissie Hendriks te vinden. Verderop in deze brief, en met name in de bijlage, meer daarover. Daarnaast een artikel met waarheidscheck over de opmerkelijke uitspraken van de commissie Hendriks dat in Duitland ongeveer de helft van de slachtoffers van georganiseerd sadistisch misbruik uit het netwerk zou weten te stappen, velen zelfs zonder hulp. Is dat wel écht zo?

Wat is er nieuw op Lichtoplevens.nl?

Deze relatief nieuwe website is bedoeld om een breder publiek te informeren over satanisch ritueel misbruik (srm) en aan te sporen om overlevers van srm te helpen. We hebben een ‘leger van gewone mensen’ voor ogen dat gaat opstaan en zich op velerlei manieren inzet. Zodat overlevers zich gesteund voelen en de moed krijgen zich – met hulp – te gaan bevrijden uit de gruwelijke slavernij van lichaam, ziel en geest die srm met zich meebrengt. Er melden zich inmiddels met regelmaat hulpgevers aan, om de aangemelde hulpvragers te kunnen helpen. Daar zijn we heel blij mee! Tegelijkertijd zijn er meer mensen met een warm hart en helpende handen nodig, en meer financiële middelen.

Er zijn sinds oktober jl. meerdere blogs verschenen van hulpgevers, bidders, een behandelaar en van Esther. Deze blogs laten o.a. zien dat ‘gewone mensen’ het verschil kunnen maken!
Tenslotte stellen nieuwe medewerkers van ‘Friends of Esthers’, Werner en Myrjam de Jonge zich hier voor. We zijn erg blij met hun inbreng!

Rapport van de commissie Hendriks en politiek

Het eindrapport van de Commissie die sinds april 2021 onderzoek deed naar ‘georganiseerd sadistisch seksueel misbruik van kinderen’ kwam op 21 december j.l. – op letterlijk de donkerste dag van het jaar – uit.

Ons grootste bezwaar is steeds geweest dat de commissie niet onafhankelijk was, dat vele overlevers daardoor niet durfden te praten en dat de uitkomst van het onderzoek daardoor ernstig tekort zou schieten en vooringenomen zou zijn. Het resultaat is wat ons betreft helaas volledig in lijn met deze verwachting. Lees in het laatste nieuwsbericht van 24 februari 2023 op de site lichtopsrm meer over dit ondermaatse rapport en de stand van zaken in de politiek. Daarin ook een dringende oproep om je stem te laten horen door zelf een mail te schrijven, en handreikingen hoe dat te doen.

Tenslotte, we stellen het op prijs als jullie Lichtoplevens.nl breed bekend willen maken. Het is een prettig vormgegeven site, met toegankelijke informatie over srm en mogelijkheden om zelf met hart en handen bij te dragen aan uitstapprocessen van overlevers of taken die daarmee verband houden.

Veel dank voor jullie steun, in welke vorm dan ook!
Met een hartelijke groet,

Namens het team Friends of Esthers

Aline Terpstra, GZ-psycholoog BIG

Esther, overlever satanisch ritueel misbruik

Gerard van der Schee

Werner de Jonge

www.lichtopsrm.com
www.lichtoplevens.nl

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!