Live

Friends of Esthers newsletter

Out of life

Februari 2023

Beste mensen,

Na een lange periode van radiostilte zijn we blij je een update van Friends of Esthers en de bijbehorende websites te kunnen geven. We praten je bij over wat nieuw is op de sites en gaan kort in op het eindrapport van commissie Hendriks. In een apart bericht vind je meer over dit rapport, politieke verwikkelingen en een oproep.

Wat is er nieuw op Lichtopsrm.com?

Esther heeft, na jaren van zeer intensieve traumaverwerking, al haar persoonsdelen geïntegreerd! Over dit intense proces heeft zij het artikel integratie geschreven. Dat betekent dat er geen sprake meer is van meerdere persoonlijkheidsdelen die een ‘eigen’ leven leiden en tussen wie geheugenmuren staan. Ze is één persoon geworden, en heeft dan ook geen DIS (Dissociatieve IdentiteitsStoornis) meer. Wel is er (nog) sprake van een complexe vorm van de PostTraumatischeStressStoornis (complexe PTSS). Zij en wij hopen van harte dat haar proces een teken van hoop zal zijn voor andere overlevers én hun helpers. Haar behandeling gaat door, maar Esther ook!
In de periode dat Esther hard werkte aan wat bleek het laatste deel van haar integratieproces te zijn, schreef haar partner Als houden-van loslaten is, Ook is op deze site de reactie van de groep van 20 GGZ-behandelaars op het eindrapport van de commissie Hendriks te vinden. Verderop in deze brief, en met name in de bijlage, meer daarover. Daarnaast een artikel met waarheidscheck over de opmerkelijke uitspraken van de commissie Hendriks dat in Duitland ongeveer de helft van de slachtoffers van georganiseerd sadistisch misbruik uit het netwerk zou weten te stappen, velen zelfs zonder hulp. Is dat wel écht zo?

Wat is er nieuw op Lichtoplevens.nl?

Deze relatief nieuwe website is bedoeld om een breder publiek te informeren over satanisch ritueel misbruik (srm) en aan te sporen om overlevers van srm te helpen. We hebben een ‘leger van gewone mensen’ voor ogen dat gaat opstaan en zich op velerlei manieren inzet. Zodat overlevers zich gesteund voelen en de moed krijgen zich – met hulp – te gaan bevrijden uit de gruwelijke slavernij van lichaam, ziel en geest die srm met zich meebrengt. Er melden zich inmiddels met regelmaat hulpgevers aan, om de aangemelde hulpvragers te kunnen helpen. Daar zijn we heel blij mee! Tegelijkertijd zijn er meer mensen met een warm hart en helpende handen nodig, en meer financiële middelen.

Er zijn sinds oktober jl. meerdere blogs verschenen van hulpgevers, bidders, een behandelaar en van Esther. Deze blogs laten o.a. zien dat ‘gewone mensen’ het verschil kunnen maken!
Tenslotte stellen nieuwe medewerkers van ‘Friends of Esthers’, Werner en Myrjam de Jonge zich here voor. We zijn erg blij met hun inbreng!

Rapport van de commissie Hendriks en politiek

Het eindrapport van de Commissie die sinds april 2021 onderzoek deed naar ‘georganiseerd sadistisch seksueel misbruik van kinderen’ kwam op 21 december j.l. – op letterlijk de donkerste dag van het jaar – uit.

Ons grootste bezwaar is steeds geweest dat de commissie niet onafhankelijk was, dat vele overlevers daardoor niet durfden te praten en dat de uitkomst van het onderzoek daardoor ernstig tekort zou schieten en vooringenomen zou zijn. Het resultaat is wat ons betreft helaas volledig in lijn met deze verwachting. Lees in het laatste nieuwsbericht op de site lichtopsrm meer over dit ondermaatse rapport en de stand van zaken in de politiek. Daarin ook een dringende oproep om je stem te laten horen door zelf een mail te schrijven, en handreikingen hoe dat te doen.

Tenslotte, we stellen het op prijs als jullie Lichtoplevens.nl breed bekend willen maken. Het is een prettig vormgegeven site, met toegankelijke informatie over srm en mogelijkheden om zelf met hart en handen bij te dragen aan uitstapprocessen van overlevers of taken die daarmee verband houden.

Veel dank voor jullie steun, in welke vorm dan ook!
Met een hartelijke groet,

Namens het team Friends of Esthers

Aline Terpstra, GZ-psycholoog BIG

Esther, overlever satanisch ritueel misbruik

Gerard van der Schee

Werner de Jonge

www.lichtopsrm.com
www.lichtoplevens.nl

en_GBEnglish

The world of survivors was totally unknown to me. I have great respect for their courage and perseverance when I hear about their bizarre experiences. How vulnerable and special that they want to share this with me personally! I really appreciate that we can open our home for encounters.

Being there unconditionally is the key

I have been touched in my heart by the injustice done to so many; I want to stand for the truth and for God's justice to prevail.

Survivors of SRM need what every human being needs: sincere love, a heart that listens without judgement and lasting connection. Even the deepest parts, those who had to murder and rape, then dare to speak. How many victims will break free from their lifelong slavery if they receive 10 such friends?

It is a privilege to pray for survivors, regularly and at key moments. And also for their families, if they are still in the cult. That is my contribution to their liberation and I experience that in this way I can help God's light to shine on their lives. As a Christian, I thus take my place in God's Kingdom and in the heavenly realms.

What a new, dark world opened up for me in 2020. Too bizarre to be true, until I started to listen and read critically and openly. I now find it a privilege to support therapists and survivors, so that the Light of Jesus overcomes the deep darkness.

I give my hands to help and my heart to love.

It is a privilege to experience a survivor. But it is an even greater privilege to be able to do your modest part to support the survivor to really live.

No one can do it all alone.... That is why I want to mean something for others. My name Tikva means HOPE ... and there is hope for everyone!