Leef

No 1. Gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Uit het leven

Oktober 2021

De Bijbelse Gideon was een man die door God gekozen werd om een heel volk te bevrijden.
Hij zag zelf zijn roeping niet zo zitten, en moest door God worden overgehaald zijn taak te aanvaarden. Uiteindelijk stond hij met een klein leger, van 300 man, tegenover een vijandelijke macht van tienduizenden.
Omdat God aan Zijn zijde stond, overwon dit kleine leger de overmachtige vijand.
 Want God kan evengoed verlossen door weinigen, als door velen.
Wat Hij toen kon, kan Hij ook nu.
Bijbel: Richteren 6-8, 1 Samuël 14:6   

Efeze 6:12-13

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik.

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en daders?) die kiezen voor vrijheid.

Voor wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Met name ook gebedsgroepen van kerken of interkerkelijke gebedsgroepen worden uitgenodigd om mee te doen.
Je krijgt deze eerste brief omdat iemand in onze cirkel van betrokkenen vermoedde dat jij hierbij zou willen horen. Is dat niet het geval, unsubscribe dan deze mailing onderaan de gebedsbrief en je zult hem niet meer ontvangen. 
Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief eens per kwartaal verschijnt. Om iedereen die mee wil bidden, te informeren over de komende cultdagen (zie uitleg verderop in deze brief) en concrete gebedspunten aan te reiken. Wij ervaren dat de tijd is gekomen dat er over deze zaken verteld mag worden. Dat de duisternis in het licht gezet mag worden en dat we samen, in verbinding, geestelijk een offensief mogen vormen, in de kracht van onze Koning der Koningen, om op te staan tegen dit enorme onrecht.

Door wie?

Deze gebedsbrief is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen.
Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde.
Zij vertelt hierover: ’Ik heb geleerd om dieren, maar ook mensen en kinderen te offeren en ik heb geleerd om geestelijk mensen onder controle te krijgen door hen te verleiden tot zonde en verkeerde keuzes. Ik heb tot een aantal jaren geleden mijn lichaam en ziel gegeven voor het hogere doel: beter worden in het rijk van de duisternis, zodat de cult, de groep satanisten, meer macht kregen.’ Hier kun je meer lezen over Esther. Onder het kopje ‘de kracht van gebed’ lees je over Esthers motivatie om mede-initiatiefnemer te zijn van deze gebedsbrief.  Ook andere overlevers van satanisch ritueel misbruik zullen meeschrijven aan deze gebedsbrieven, altijd onder pseudoniem, deze keer is dat Jessie.

Wat is satanisch ritueel misbruik?

Bij satanisch ritueel misbruik gaat het om zeer sadistisch seksueel misbruik van kinderen en volwassen volwassenen als onderdeel van verering van satan. De meeste –  mogelijk alle – slachtoffers van dit satanische netwerk, worden hiernaast ook ingezet voor productie van sadistische (kinder)porno en gebruikt als seks slavin.

Jessie vertelt:
‘Ik ben opgegroeid in een gezin waarin alcoholisme op de voorgrond stond. Psychische problemen die weg gedronken werden. Een probleem wat zichtbaar was bij artsen en instanties. Wat niet zichtbaar was, was de diepe duisternis erachter. Binnen het gezin was geen veilige plek, maar de ellende ging nog veel verder dan dat. In de periode van 4-6 jaar werd ik meegenomen naar plekken waarvan de meeste mensen het bestaan nog steeds niet weten. Een plek van letterlijke en figuurlijke diepe, diepe duisternis. Een plek waar satan aanbeden werd in al zijn gruwelijkheid. Een plek waar ik geen stem had, mij niet mocht laten horen. Niet huilen, niet schreeuwen van de pijn …. Rituelen waarin verkracht werd, gemarteld, geofferd …. Baby’s en kinderen die geen bestaan mochten hebben – die daar geboren werden zodat niemand ze zou missen – werden op afschuwelijke wijze gemarteld en vermoord. En nog steeds gebeurt dit wereldwijd!

Tegen ons werd gezegd dat we niet mochten praten, op straffe van een gruwelijke dood (van vriendinnetjes, geliefden en onszelf). Om verder angst in te pompen werden we gemarteld, stroom door ons lichaampje, verdrinking en weer bijgebracht worden en een eindeloze rij van andere manieren. Zelfs die bevrijdende dood werd ons afgenomen. Opgesloten in (honden)kooien, geen geluid mogen maken, ook op straffe van elektrische stroom.

Daarnaast werd ons verteld dat we toch niet geloofd zouden worden. Aanwezig waren politie, artsen, hulpverleners, dominees … alle lagen van de bevolking. Zodat je ook nooit zou weten waar je veilig kon praten want iedereen kon één van hen zijn. En de straf was vreselijk. Programmering door je intens veel angst aan te jagen, herhaaldelijke boodschappen te laten horen met als doel: nog meer angst, isolement (niemand is te vertrouwen, je bent nergens veilig, jij bent verantwoordelijk voor het leed en de dood van de ander etc etc). Nu tientallen jaren later leer ik eindelijk te leven in plaats van te overleven.

Ik heb mijn herstel gezocht en gevonden bij Jezus Christus, Yeshua. Het is een hele lange weg geweest, maar wel een weg naar het Leven. Ik heb vrijheid gevonden, angsten doorbroken, mijn stem terug gevonden maar boven alles: HOOP.  Zonder Yeshua zou ik letterlijk niet meer leven, Hij toonde mij de weg die ik mocht gaan naar het Leven toe.’ Hier kun je nog iets meer lezen van de hand van Jessie.

De kracht van gezamenlijk gebed

Jezus geeft ons de opdracht de werken van de duisternis te ontmaskeren.
Gebed is hierin ons machtigste wapen.  Satan werkt via de geest van mensen en verleidt ze om de werken van hem te doen met kracht die hij ze geeft, wanneer ze gehoorzamen.
In de cult leerde Esther hoe mensen te manipuleren en te beïnvloeden door demonen op te roepen en in beweging te brengen. Zwakke plekken werden gezocht en mensen werden letterlijk geestelijk aangevallen.
Maar wij hebben, door Gods genade, meer macht gekregen dan satan, alleen zijn we ons er veelal niet van bewust. We laten onrecht doorgaan, staan niet altijd op voor de zwakken en wanneer we ons oncomfortabel voelen, zwijgen we eerder, dan dat we in autoriteit spreken. Jeshua heeft ons de autoriteit gegeven om grotere werken te doen dan Hij. We kunnen op schorpioenen staan (wie is de schorpioen?) we mogen boven de werken van satan uit bewegen (demonen uitwerpen en zieken genezen) en we mogen samen met Hem het koninkrijk van God bouwen op de aarde.

Alles wat we bidden naar zijn wil, zal Hij verhoren. Wat Esther weleens zegt: Wanneer christenen werkelijk de kracht van gebed zullen gebruiken, zal de duisternis niet kunnen standhouden. Hiervoor moeten we als Christenen op Jeshua gericht willen zijn en ons leven durven heiligen. De kracht rechtstreeks vanuit zijn Koninkrijk zal de aarde doen schudden. De dood heeft ons niet in zijn macht, wanneer wij uitstappen als kinderen van de allerhoogste Heer.

Cultkalender

Eén van de dingen waar overlevenden tegenaan lopen is dat er in de loop van een jaar een heel aantal data zijn die horen bij de satanische rituele kalender. Deze dagen en perioden bepalen vaak heel sterk hoe het gaat met een overlevende aangezien het hele persoonlijkheidssysteem geprogrammeerd is op deze data.
Zelfs als het iemand lukt om niet meer naar de cult te gaan, zijn deze data en dagen vaak toch enorme zware perioden voor de overlevende. Vol met herinneringen en herbelevingen, vol met de roep om terug te keren, vol met de beelden en geuren en geluiden van zulke nachten. Vaak heeft de persoon zelf niet eens door dat deze kalender zo diep in geprogrammeerd zit, maar reageert het lichaam er wel op.

Gebed is op deze dagen en – vooral- nachten, van groot belang. Om welke dagen gaat het?
* Sowieso kun je ervan uitgaan dat er bij volle maan en ook bij nieuwe maan, en op vrijdagen de 13e cults actief
zijn en rituelen uitvoeren, waarbij kinderen en onbelangrijke personen binnen de cult ernstig misbruikt worden
en/of geofferd.
* Rond 21 maart is er de lente equinox, rond 21 september de herfst equinox, rond 21 juni en rond 21 december
de zonnewendes. Allemaal rituele data.
* Afgelopen 22 september hadden we de herfst equinox, en eigenlijk is het vanaf die dag tot en met 4 november
een zeer zware tijd voor overlevenden.
Deze tijd wordt gebruikt als voorbereiding voor Samhain (in de volksmond Halloween), één van de hoogtijdagen in de cult wereld. Dat wil zeggen dat er dan demonen worden aangeroepen, dat er dan al heel veel bloed vloeit van dieren en baby’tjes om zoveel mogelijk duisternis aan te roepen. Ook kunnen er in die periode kinderen gekidnapped worden die zullen worden gebruikt als offer op Samhain.
Zoals jullie zien zijn er dus weinig periodes met betrekkelijke rust voor een overlevende, aangezien – zelfs als er geen concrete datum is – er wel vaak voorbereidingsperiodes zijn op de ‘grote occulte feesten’. Rondom dergelijke ‘feestdagen’ is er vaak ook veel meer geestelijke onrust, en druk ‘in de lucht’ en ook dit komt vaak op de radar van de meestal voor dit soort dingen zeer gevoelige overlevende. Het is daarom nodig te bidden voor bescherming tegen deze geestelijke druk. Ook als je zelf geen overlevende kent is je gebed zeer welkom! Onderschat nooit de kracht van gebed. De  macht van demonen en mensen die zich in hun dienst stellen, wordt daadwerkelijk daardoor belemmerd of zelfs gebroken!

Concrete gebedspunten

Algemeen

* Voor zegen op losmakings- en herstelprocessen van slachtoffers die zich proberen los te vechten uit de cult.
Bij veel slachtoffers zijn vanwege Halloween programmeringen geactiveerd. Dit zijn door marteling in-getrainde automatische reacties van allerlei aard, die uiteindelijk alle als doel hebben de greep van de cult op de persoon te verstevigen ofwel de persoon terug te brengen naar de cult. Bid dat deze doorbroken worden.
* Veel slachtoffers zijn erg eenzaam doordat zij met vrijwel niemand kunnen delen wat hen echt bezighoudt. Bid om mensen om hen heen, die hun best doen hen te begrijpen.
Veel slachtoffers worden belaagd door cultleden als zij zich buitenshuis begeven, b.v. door auto’s die hen volgen. Bid om bescherming.
* Gods woord zegt ons: neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak (Efeze 5:11): Bid dat misdaden van satanisch netwerk aan het licht komen op nationaal en internationaal niveau.
Vanaf 27 oktober zijn er verplichte bijeenkomsten voor de slachtoffers vanwege Halloween, op het verzuimen van deze satanische bijeenkomsten staan zware straffen.
* Verbreking van de macht van satanisten in de levens van hun slachtoffers, maar ook terugdringing van hun invloed in ons land en daarbuiten.
* Vorig jaar is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik wordt gevraagd. Naar aanleiding hiervan is door het Ministerie van Justitie een commissie ingesteld. Deze commissie heeft bij veel slachtoffers geen vertrouwen, omdat deze niet onafhankelijk is van Justitie en veel slachtoffers juist ook vertellen over misbruik door de top van Justitie, voor meer info zie dit artikel. Eind oktober (datum nog niet bekend) wordt er een nieuwe motie ingediend, waarin wordt verzocht een nieuwe commissie in te stellen – buiten het Ministerie van Justitie om – volgens de randvoorwaarden die nodig zijn om tot een werkelijk onafhankelijk onderzoek te komen. Bid dat Kamerleden van goede wil inzien waarom dit essentieel is, en dat deze motie zal worden aangenomen.
* Bescherming van vrijwilligers en therapeuten die deze slachtoffers helpen.
* Er zijn veel te weinig therapeuten beschikbaar. Zonder therapie en traumaverwerking is uitstappen niet mogelijk. Bid voor meer therapeuten die zich hierin willen bekwamen.
* Veilige plekken om mensen die willen uitstappen te huisvesten

Voor personen

* Christa, een jonge vrouw tussen 20 en 30, stond een half jaar geleden nog op de wachtlijst voor de levenseindekliniek. Zij was volkomen wanhopig.  Ze zette een moedige stap om uit de cult te proberen te stappen en staat op het punt de grootste stap in haar hele uitstapproces te maken. Bid voor moed en kracht en veiligheid en gezonde nieuwe relaties.
* Een oudere kleuter, we noemen hem Jan, vertoont spelgedrag en ander kenmerken die wijzen op ritueel misbruik. Er woedt een juridische strijd om terugplaatsing in het gezin dat niet veilig lijkt. Bid voor goddelijke bescherming van dit jonge kind. en dat God recht zal doen aan zijn leven. Dat de klauwen van de dood van hem af zullen blijven vanaf nu.
* Voor Esther, dat zij standhoudt en blijft groeien

Op bepaalde dagen

28 oktober t/m 4 november satanische hoogtijdagen met bloedrituelen
31 oktober Allerheiligen, Samhain, Halloween met bloedrituelen, vele kinderoffers en seksuele rituelen en seksueel misbruik door demonen
1 november Allerzielen
4 november satanische hoogtijdag met seksuele rituelen

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!