Leef

No 2. Gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Uit het leven

December 2021

Jakobus 5:16

“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”

Kerst Jij Zit alleen In je huis In het donker En de kou Er is niemand Die weet Niemand die ziet Niemand die naar jou uitreikt Te ingewikkeld Iemand die niet gewoon Gezellig en blij kan zijn Rond deze dagen Voor jou is het Eerder een hel Er vloeit bloed Er sterven kindjes Jouw kindje ook De eenzaamheid Is niet te verteren Je voelt je ziek Wie ziet er naar je om? Wie hoort jouw huilen? Wie blijft er bij je Als je niks meer kan zeggen Wie wil het weten?

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging 
in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen 
van satanisch ritueel misbruik.

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving.
Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en hopelijk daders) die kiezen voor vrijheid.

Woorden geleid door Gods Geest:
ons aanvalswapen in de geestelijke strijd

Elk gebed en elk woord dat we spreken geleid door de Geest is ons aanvalswapen in de geestelijke strijd (meer uitleg hierover vind je hier). Door deze woorden kunnen we bolwerken van satan slechten en (zijn) gevangenen bevrijden in Jezus’ naam. We mogen Jezus vragen om Zijn licht te laten schijnen in de duisternis en we mogen in Zijn naam bevrijding en leven uitspreken over alle mensen die satan gevangen probeert te houden. En we mogen Hem danken dat Hij degene is die redt.        

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich losgeworsteld uit de greep van deze cult. 

In de vorige brief is door een aantal slachtoffers in meer algemene zin iets vertelt over wat het opgroeien in een satanische cult betekent. In deze brief vertellen Marleen (schuilnaam) en Christa (schuilnaam) over hun ervaringen in de cult rond Kerst. Carla Hamoen vertelt vanuit haar jarenlange ervaring van hulp aan overlevers, over eenzaamheid, juist in deze tijd. Aan sommige woorden is een link gekoppeld, door te klikken krijg je toegang tot meer informatie. Onderaan deze brief een heel aantal concrete algemene en persoonlijke gebedspunten en een lijstje met kerkelijke gewoonten rond kerst, die voor veel slachtoffers juist ook triggers kunnen zijn, die hun terugbrengen naar herinneringen in de cult. Goed om ons van bewust te zijn als we samen bijvoorbeeld het Ere zij God zingen!

Christa vertelt: Kerst in de cult – een feest van duisternis

Met kerst wordt gevierd dat Jezus geboren is en dat Hij gekomen is om redding te brengen. Het is een feest van licht. Maar in de cult is het een feest van duisternis. Het is een feest waarbij satan vereerd en aanbeden wordt, onder andere door seksuele rites en kinderoffers. Offers van baby’s en hele jonge kinderen. Offers waarbij andere (vaak jonge) slachtoffers tot daderschap gedwongen worden. Offers waarbij te vaak de moeders van de kinderen gedwongen worden hun eigen kind te doden.

De schuld voor deze moorden wordt bij slachtoffer-daders neergelegd: het waren immers hun handen die de moorden pleegden. Ook ontstaat er tijdens deze dagen een intense innerlijke strijd bij slachtoffers om terug te gaan naar de cult, omdat ze dit onder marteling hebben aangeleerd (klik hier voor korte uitleg over hoe deze geprogrammeerde DIS werkt). 

Er is dan ook gebed nodig om bescherming en standvastigheid van slachtoffers die zich proberen los te vechten uit de cult, om bevrijding en genezing voor hen en voor een persoonlijke ontmoeting met Yeshua, zodat ze Hem kunnen leren kennen zoals Hij werkelijk is. 

M. vertelt: midden in de winternacht

In de winkelstraten wordt druk naar sinterklaas- en kerstcadeautjes gezocht. We eten pepernoten en het land vult zich met lampjes in allerlei soorten en maten. De feestmaand december is weer aangebroken…

Ik herinner me de kerstboom bij ons thuis. Hoe ik voor de boom op de grond ging zitten en een kerstlampje dicht voor mijn ogen hield. Binnen een paar tellen veranderde het licht in een andere wereld, een land ver van hier waar tijd en plaats niet meer bestonden. Mijn manier om te verdwijnen…

Ik verdween van de feestmaand. Want waar voor velen december op z’n minst pepernoten en kerstkransjes inhield, stond deze maand voor mij in het teken van koude, kille, duistere winternachten waarin ik moest deelnemen aan satanische rituelen.

We weten dat satan een imitator is, hij keert alles om. Het omgekeerde kruis dat een symbool is binnen het satanisme is daar een voorbeeld van. Zo wordt ook kerst, de geboorte van Jezus omgekeerd tot een satanisch offerritueel waarbij kinderen, baby’s geofferd worden.

Terwijl ik dit schrijf draait mijn maag zich om. Ik was erbij. Ik zag, ik hoorde… ik moest meedoen. IJzingwekkende schreeuwen, en een sfeer die ik niet anders kan beschrijven als pure dood waren daar. “Kindje Jezus is dood” zeiden ze. Het was een soort reinigingsritueel. Het bloed werd opgevangen en gedronken.

IJskoud, kil, leeg, stil, donker…

En dan werd het weer ochtend. Pepernoten, kerstkransjes, muziek, feestsferen… en de kerstboom, met z’n lampjes, waardoor ik kon verdwijnen naar een andere wereld, waar tijd noch plaats bestond. Daar, in het niets van een dissociatieve bewusteloosheid troostte ik mezelf, vergat ik, en ging ik weer door met overleven, tot de volgende winternacht…

2021, december is weer aangebroken. De afgelopen jaren heb ik mij het Kerstfeest terug geëigend zoals het in oorsprong door God bedoeld is. Ik vier de geboorte van Jezus, vaak tegen de klippen op vanwege alle herinneringen die ongewild opdoemen. Maar ik zál vieren, het leven vieren, Zijn leven vieren. Hij is mijn hoop op het voor eeuwig verdrijven van die koude, kille winternachten.

Eenmaal maakt Hij alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt Hij iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
(Opwekking 818)

Carla vertelt over eenzaamheid bij kerst

Onder de overlevenden van ritueel misbruik is in deze dagen veel eenzaamheid. Zo weinig mensen weten van hun verleden, of soms ook heden in een wereld van misbruik. Dus veel te weinig mensen staan er ook bij stil, hoe ontzettend moeilijk en donker en eenzaam deze dagen vaak zijn voor hen.

Voor veel mensen die opgroeiden met trauma zijn deze dagen al zwaar. Je moet maar net goede mensen of een fijne familie om je heen hebben, anders is het masker wat je moet opzetten tijdens zulke dagen al zo isolerend. Laat staan als je ritueel misbruik hebt meegemaakt, wat meestal van generatie op generatie gaat, en waar dus één of meerdere mensen uit je gezin van herkomst  bij betrokken zijn. De gruwelijke herinneringen die zich aan hen opdringen, en het isolement waar overlevenden vaak in leven, omdat ze geen familie hebben en er ook weinig mensen zijn waar je dit soort dingen mee kunt delen, maken dat de eenzaamheid soms ondraaglijk is.

Willen jullie bidden dat eenzaamheid en isolement doorbroken gaat worden? Dat er meer mensen hun hart durven gaan openen voor deze overlevenden, deze kostbare parels met zoveel gebrokenheid maar ook zoveel kracht? 

Kersttriggers in de kerk

Voor overlevers van satanisch misbruik is het vaak moeilijk om aanwezig te zijn in een kerkdienst. Bepaalde taal en symbolen doen denken aan allerlei herinneringen uit de wereld van de cult. Rond de kerst zijn er allerlei specifieke triggers, hieronder worden een aantal genoemd, in deze link is iets meer uitleg hierover te vinden:

– De adventstijd (ook in de cult een voorbereidingstijd op kerst)
– Het aansteken van de adventskaarsen
– Kaarsjes in de gangpaden, op de pleinen, etc.
– Het ere zij God
– Het verhaal over de kindermoord in Bethlehem

Concrete gebedspunten

Algemeen

Voor zegen op losmakings- en herstelprocessen van slachtoffers die zich proberen los te vechten uit de cult.

Voor bewustwording in kerken en gemeenten van het bestaan van deze satanische praktijken, zodat slachtoffers naar voren durven komen en met hulp van een stevig netwerk van betrouwbare mensen, durven uit te stappen.

Veel overlevers van ritueel misbruik hebben heel veel last van triggers door verplichte mondkapjes (niet mogen praten, maskers), de maatschappelijk druk om je te laten vaccineren (gedwongen injecties om o.a. bevallingen op te wekken), het moeten bewijzen dat je goed genoeg bent door het tonen van een QR-code en nog veel meer. Bid voor hen.

Veel slachtoffers zijn erg eenzaam, juist ook rond de feestdagen,  doordat zij met vrijwel niemand kunnen delen wat hen echt bezighoudt. En veel therapeuten juist minder beschikbaar zijn deze dagen. Bid om mensen om hen heen, die hun best doen hen te begrijpen.

Veel slachtoffers worden belaagd door cultleden als zij zich buitenshuis begeven, b.v. door auto’s die hen volgen. Bid om bescherming.

Gods woord zegt ons: neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak (Efeze 5:11): Bid dat misdaden van satanisch netwerk aan het licht komen op nationaal en internationaal niveau.

Vorig jaar is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik wordt gevraagd. Naar aanleiding hiervan is door het Ministerie van Justitie een commissie ingesteld. Deze commissie heeft bij veel slachtoffers geen vertrouwen, omdat deze niet onafhankelijk is van Justitie en veel slachtoffers juist ook vertellen over misbruik door de top van Justitie, voor meer info zie dit artikel.

Gideon van Meijeren heeft een nieuwe motie ingediend voor een onderzoek onafhankelijke van Justitie. Hierover zal volgende week hoofdelijk door de volksvertegenwoordigers worden gestemd. Bid dat zij die van goede wil zijn, inzien waarom dit essentieel is, en dat deze motie zal worden aangenomen.

Bescherming van vrijwilligers en therapeuten die deze slachtoffers helpen.

Er zijn veel te weinig therapeuten beschikbaar. Zonder therapie en traumaverwerking is uitstappen niet mogelijk. Bid voor meer therapeuten die zich hierin willen bekwamen.

Veilige plekken om mensen die willen uitstappen te huisvesten

Voor personen

Christa is nu op een veilige plek en heeft een begin gemaakt met verwerking van haar trauma’s. Bid voor een goede werkrelatie met haar therapeut, voor volharding, moed, kracht en veiligheid en voor de groei van gezonde nieuwe relaties.

Voor Jan een oudere kleuter die signalen vertoont van ernstig misbruik met mogelijke signalen van georganiseerd misbruik.  Bid voor het verplichte familiebezoek, dat erg ontregelend werkt voor Jan: dat zijn familie Jeshua keert kennen en Jan tot herstel mag komen. En vraag God om moed voor Jan, dat hij doorgaat met het laten zien/vertellen wat hij heeft meegemaakt.

Voor Esther, die de afgelopen maanden de zeer moedige stap zette om in een interview een stukje van haar leven te delen met ieder die bereid is het te horen. Bid dat zij standhoudt en blijft groeien, en bid voor haar veiligheid en die van de mensen om haar heen.

Voor Mirthe, die onder behandeling is bij een therapeut. Bid om onderscheid met wie zij omgaat, haar therapeut vraagt zich af of sommige mensen uit haar steunnetwerk wellicht ook betrokken zijn in de cult en haar juist daarin terugtrekken. Mirthe wordt vaak achtervolgd, maar het is nog onduidelijk of delen van haar ook ‘op eigen benen’ nog teruggaan naar de cult, als gevolg van programmering. Bid dat dit aan het licht komt en bid voor haar veiligheid.

Voor M, dat het veilig blijft. December is vaak een trigger voor ‘hen’ om weer contact op te nemen.

Op bepaalde dagen

Naast de gebruikelijke data van bijv. de volle maan, de nieuwe maan, vrijdagen de 13e, zijn de volgende data de komende maanden aan te merken als cultdagen. Het gaat meestal vooral om de nacht waarin deze dag begint. Informatie is grotendeels afkomstig van overlevers die wij kennen, betreft de Nederlandse situatie, en is mogelijk onvolledig. Bij de zwaarste dagen een korte toelichting. 

3 t/m 5 december
14 december
21/22 december
23, 24, 25 december; demonische hoogtijdag met orgies en seksuele rituelen, seksuele omgang met demonen, dieren- en mensenoffers. Veel slachtoffers ervaren kerst, na Halloween, als het zwaarste cultfeest
30 december t/m 1 januari
6 januari
13 januari satanistisch nieuw jaar
17-27 januari
2 februari
14 februari

Dank voor jullie gebed!

Carla, Esther & Aline

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.

www.fragilewing.com
www.lichtopsrm.com
Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020
Documentaire ‘het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018
Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!