Leef

gebedsbrief kerst 2022 no.5

Regelmatig hoor je mensen zeggen: “Ik heb mijn dag niet, ik ben met mijn verkeerde been uit bed gestapt”. Zij meten hun welzijn af aan hoe ze zich voelen. Zo stappen ze uit bed, bekijken zichzelf in de spiegel en vullen hun gedachten zonder te beseffen dat woorden kracht hebben. Het zijn verkeerde gedachtes en geen gedachten van de Heer. Als geliefde kinderen van God mogen we een andere weg inslaan, Zijn waarheden over ons leven uitspreken en in gebed gaan.

Esther vertelt: “Cult gebruikt snelwegen, terwijl wij nog over landweggetjes rijden. Als zij iets willen bereiken, proberen ze eerst de geestelijke weg, daarna de fysieke, die is ingewikkelder. Wij
doen het andersom.”

Esther bedoelt dat wij christenen vaak eerst proberen om iets via de ‘gewone’ weg op te lossen, en als dat niet lukt gaan we bidden. Bijvoorbeeld als we ziek zijn, gaan we doorgaans eerst naar de dokter en vaak pas bidden als dat niets oplevert. In de cult heeft zij geleerd dat de geestelijke weg (via vervloekingen, het aanroepen van hulp van demonen e.d.)

De Bijbelse Gideon was een man die door God gekozen werd om een heel volk te bevrijden. Hij zag zelf zijn roeping niet zo zitten, en moest door God worden overgehaald zijn taak te aanvaarden. Uiteindelijk stond hij met een klein leger, van 300 man, tegenover een vijandelijke acht van tienduizenden. Omdat het Gods strijd was en Gideon die op Gods manier uitvoerde, overwon dit kleine leger de overmachtige vijand. Want God kan evengoed verlossen door weinigen, als door velen. Wat Hij toen kon, kan Hij ook nu.

het effectiefst en krachtigste is, vandaar de enorme motivatie van cult om hun rituele aanbidding van satan op gezette tijden(zoals tijdens kerstdagen, zie gebedspunten in de bijlage) koste wat kost door te laten gaan. “De kinderen van de duisternis gaan vaak met meer overleg te werk dan de kinderen van het Licht”, zei Jezus. Maar zo hoeft het niet te blijven. Laten wij de geestelijke weg gaan vanuit het diepe besef dat wij in Jezus Christus meer dan overwinnaar zijn (Rom.8:37). Wat zullen er dan mooie dingen gaan gebeuren! Het gaat dus niet om wat we allemaal uit eigen kracht voor God doen maar om wie wij zijn in Christus. In onze zwakheid mogen we bidden: ‘s morgens leg ik het U voor, en zie uit” (Psalm 5:4). We mogen in de ogen van Jezus kijken, dan heeft de boze geen vat op ons. Want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is! En we mogen gebed gebruiken als ons machtigste wapen om verschil te maken in de levens van anderen. In deze gebedsbrief vertelt Inge over de haar gebedsgroep rond SRM en hoe ze met elkaar aangevuurd worden om door te gaan met bidden. Ook tijdens de kerstdagen is gebed erg belangrijk en in het gedicht van Rachel kun je lezen over haar beleving en strijd rondom kerst. Er zou meer aandacht kunnen komen voor de geestelijke strijd (in de hemelse gewesten) in zijn algemeenheid, maar vooral die er gaande is rondom SRM, waar zoveel duisternis in en omheen is. Dit is de oproep van Gretha aan de kerk.

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik.

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en hopelijk daders) die kiezen voor vrijheid.

1 Johannes 4:4 

Lieve kinderen,

u bent uit God en u hebt hen overwonnen,

want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.


https://youtu.be/lIiKIR6mQOE

The Sower’s Song

Verbondenheid (door Inge)

Om samen te bidden en te strijden is het belangrijk dat er verbondenheid en eenheid is zoals ook in Johannes 17:21 staat: “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

Met onze gebedsgroep (het Gideon leger) bidden wij voor slachtoffers, overlevers en hulpverleners van SRM. Wij komen één keer per maand bij elkaar en daarnaast bidden wij tijdens de cultnachten volgens een gebedsrooster. Via de groepsapp bemoedigen wij elkaar (ook ’s nachts) door het delen van Bijbelteksten, liederen en beelden. Hierdoor worden wij aangevuurd om door te gaan. Daarnaast ervaren wij hierdoor verbondenheid met elkaar en merken wij dat de Heer ons leidt.

Al is ons Gideons leger klein, Gods macht is Groot! Hij is ongeëvenaard! Hij troont op onze lofzangen en zet Zijn engelen in beweging op onze gebeden. Hij ontfermt Zich over de slachtoffers en overlevers daar waar wij ontoereikend zijn. Hij schijnt Zijn licht op de plekken van duisternis. Hij kan moed schenken aan de daders om tot inkeer te komen, dat ze zich niet meer laten chanteren en manipuleren om instrument van satan te zijn, maar dat zij tot inkeer zullen komen en zullen kiezen voor het Licht!!

Satan beeft als een riet, als hij de zwakste heilige op de knieën ziet. De poorten van de hel staan te schudden, als een menigte biddend aan Gods voeten valt.

Fijne kerstdagen….

Als een robot
Echo ik het antwoord.
Zij weten van niets
Hoe zouden ze ook
Waarom zouden ze ook
We nemen afscheid
Ik ga m’n eigen weg.
Zwijgend schreeuw ik het uit
Ik huil zonder tranen
Thuis. Thuis?
Het huis waar ik woon.
Niemand
Stilte
Stilte die zich vult
Vult met het gehuil
Vult met het geschreeuw
Vult met geuren
Kleuren, smaken, voelen.
Hoeveel allerkleinsten vermoord?
Hoeveel kleintjes gemarteld
Verkracht en geslacht
Voor het diner?
Hoeveel kinderen
Verscheurd in zoveel rituelen?
Frequenties verstoren
Flitsen verblinden
Echt of van binnen?
Gaan of blijven?
Waar hoor ik thuis?
Gehoorzaam gaan?
Of veilig blijven?
Maar wanneer ik ga
Kan ik dan iets doen
Voor de kleintjes
Die daar nu zijn?
Is dat dan misschien nog
Waar ik ergens goed voor kan zijn?
Wie ben ik in deze wereld?
Ben ik zelf nog wel?
Of zijn anderen mij geworden?
Misschien is dat wel beter.
Dit kan ik niet mee

Rachel

Heer, ik bid ook voor waakzaamheid. Dat wij wakker mogen blijven in deze donkere nacht. Uw leerlingen vochten in Getsemane tegen de slaap, terwijl U vocht tegen het grote kwaad. Houd ons wakker! Sta ons bij.

Jesaja 40:28-29 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Zoals Daniël werd beschermd in de leeuwenkuil, zo bidden we Gods bescherming uit voor de slachtoffers en overlevers uit de klauwen van satan/duisternis.

Yeshua gaat als Herder rondt, op zoek naar (Zijn) verwonde schapen en tilt hen op Zijn nek.

Psalm 27 zegt in vers 10 Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, MAAR de HEERE zal mij aannemen. Ik bid dit gebed uit voor die kinderen binnen SRM. Dat ze die ervaring van U mogen ervaren en dat ze mogen beseffen dat ze geliefd zijn.

Het bloed van de Here Jezus is de uitweg. Dat bid ik over alle slachtoffers uit. Heer ontferm U over hen. Over de groten en over de kleintjes. Vader open Uw Vaderarmen en neem hen op in Uw erbarmen.

Hebreeën 5: 5-9 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb ik U verwekt. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In het bijzonder vers 7: In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Jezus kende ook enorme angst… Hij weet exact wat de overlevers/ slachtoffers doormaken.

HIJ is voor velen een eeuwige zaligheid geworden! Vers 9: we bidden die Eeuwige zaligheid uit over alle overlevers/slachtoffers.

Om samen te bidden en te strijden is het belangrijk dat er verbondenheid en eenheid is zoals ook in Johannes 17:21 staat: “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” 

Met onze gebedsgroep (het Gideon leger) bidden wij voor slachtoffers, overlevers en hulpverleners van SRM. Wij komen één keer per maand bij elkaar en daarnaast bidden wij tijdens de cultnachten volgens een gebedsrooster. Via de groepsapp bemoedigen wij elkaar (ook ’s nachts) door het delen van Bijbelteksten, liederen en beelden. Hierdoor worden wij aangevuurd om door te gaan. Daarnaast ervaren wij hierdoor verbondenheid met elkaar en merken wij dat de Heer ons

leidt. Op de volgende pagina volgen een aantal voorbeelden van wat er gedeeld is met elkaar.

Oproep aan de kerk (door Gretha)

Mijn naam is Gretha, ik ben 76 jaar en heb DIS. Ik wil graag beginnen met een oproep tot gebed, die één van mijn deelpersoonlijkheden in 1996 al heeft gedaan:

“Deze strijd is zo hevig, dat ons huwelijk en ons gezin voortdurend onder hevige spanning staan. Wij hebben u nodig, om ons heen te staan met uw gebed en met uw liefde.”

Inmiddels zijn we 26 jaar verder en is er veel gebeurd in mijn/ons leven. Ben inmiddels helaas toch gescheiden!! De strijd is en was hevig!

Het zou zo mooi zijn, als er meer aandacht komt voor de geestelijke strijd (in de hemelse gewesten) in zijn algemeenheid, maar vooral die er gaande is rondom SRM, waar zoveel duisternis in en omheen is. En wat nu nog steeds plaatsvindt in het verborgene. Bij mij/ons is het zo, dat onze DIS zich het meest uit door de triggers, die er vaak zijn en omdat onze emoties vooral aan onze binnenwereld verbonden zijn. Verstand en gevoel zijn heel erg gescheiden.

De kerk zou de plek moeten zijn, waar het veilig is om daar de wanhoop en andere emoties naar buiten te kunnen laten komen, zodat er hoop voor in de plaats zou kunnen komen. De plek, waar het Licht van God, de IK BEN, aanwezig zou moeten zijn. Juist als het zo moeilijk is om God te kunnen ervaren, omdat er zoveel duisternis is, hebben we het nodig, dat onze medechristenen HEM vertegenwoordigen door Zijn Liefde en Zijn armen te willen zijn. En dat wij troost kunnen en durven ontvangen van mensen, die Hem willen vertegenwoordigen. Zonder schaamte en schuld, dat we niet voldoen aan het gecreëerde beeld, dat er alleen maar plek lijkt te zijn, als je kunt faken, dat je gelukkig bent.

Dit is onze dringende oproep om niet langer weg te kijken en een muur van gebed te vormen. Dus geen veroordeling omdat we niet begrepen worden, omdat het niet in het kerkelijke plaatje past. Om overlevenden zo ook de ruimte te geven in de kerk(en), zonder het gevoel daar alleen maar te kunnen zijn, als je “Gods Liefde” kunt ervaren, zoals dat verkondigd wordt. Dan kan Wanhoop veranderen in Hoop. Want dat is wat we nodig hebben!!

HOOP!!!!!

Heer wat kan ik doen (Elly en Rikkert)

https://youtu.be/iEwgdwFnJj0

Heer wat kan ik doen

Ik zie een zee van tranen

Van kinderen zonder namen

Door niemand meer genoemd

Spreek een troostend woord

De wereld wordt steeds kouder

Wees een sterke schouder

Een veilig toevluchtsoord

Heer waar moet ik gaan

Ik zie de mensen dwalen

En wie er zijn gevallen

Zijn bang om op te staan

Steek de lampen aan

En zet de deuren open

Voor wie niet meer durft hopen

Na ‘t kraaien van de haan

Heer wat kan ik zijn

Ik hoor de mensen zuchten

Geen plaats om heen te vluchten

Geen brood in de woestijn

Wees een levend brood

Een zegening voor velen

En Ik zal jou verdelen

Voor anderen in nood

Zoals Ik ook geleefd heb

Voor anderen in nood

Wil je ook praktisch helpen?

Overlevers van SRM vinden steeds meer hun weg naar het team van ‘friends of Esthers’.
Wij willen graag meer overlevers helpen, maar dat kunnen we niet alleen. Er zijn onder
meer teams nodig van gewone mensen met een warm, liefdevol en trouw hart, die om hen
heel willen staan. Op deze site www.lichtoplevens.nl krijg je een indruk wat dit inhoudt.
Neem een kijkje, we horen graag als je interesse hebt om mee te helpen, maar ook feedback is van harte welkom!

 

Dank voor jullie gebeden! Carla, Esther en Aline

 

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.
www.fragilewing.com www.lichtopsrm.com
Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020
Documentaire ‘het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018
Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019    

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

Overzicht gebedspunten, gebedsbrief kerst 2022

Gebedsverhoringen

We zijn heel dankbaar dat in de week van vasten en gebed rond Halloween, op vele plekken in ons land gebedsnachten, gebedskettingen of een reeks van gebedsbijeenkomsten is geweest. In de weken die eraan voorafgingen, kregen we van alle kanten berichten van gebedsgroepen of groepjes hierover. Het is ons gebed dat met elke serie cultnachten, dit Gideons leger van bidders zal groeien. 

Eén overlever liet weten dat ze zich tijdens de Halloween week echt gedragen heeft gevoeld door gebed. Een andere overlever heeft een voor haar belangrijk antwoord gekregen op een vraag die al heel lang bij haar leefde. Zij heeft dat ervaren als een gebedsverhoring door de gebedsweek heen. Meerdere overlevers lieten weten dankbaar te zijn voor het feit dat er voor hen gebeden wordt. Carla is erg dankbaar voor een onverwachte grote gift en meerdere kleinere giften, voor haar werk met overlevers. Dit heeft haar erg bemoedigd.

Het team van Friends of Esthers is al langere tijd aan het bidden voor gastgezinnen en netwerkvrienden, zodat de hulpvragers die zich aanmelden ook voldoende hulp krijgen. Na de Halloween week is er een klein stroompje van aanmeldingen, na de druppelsgewijze aanmeldingen eerder. Dit geeft vertrouwen dat we op de goede weg zijn en vreugde! Ook is het team van Friends of Esthers dankbaar voor de giften die binnenkomen om door te kunnen gaan met dit werk. 

BID VOOR ..  

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt  (Jakobus 5:16).

Algemeen

Veel overlevers zoeken hulp, via Fragile Wing of via de website lichtopsrm.com. De zoektocht naar goede hulp duurt vaak jaren.  Bid dat Jezus voor hen uit gaat en deuren opent. 

Carla Hamoen van Fragile Wing wil graag een fonds oprichten voor survivors die therapie niet kun nen betalen of die af en toe verblijf nodig hebben. Zij zoekt daarbij naar bedrijven die belastingaftrekbare giften zouden willen geven.

Friends of Esthers is met een heel aantal hulpvragers op weg om te beoordelen of wij hen kunnen helpen. Daarin is uitgebreide diagnostiek (is hier sprake van DIS en van satanisch ritueel misbruik) de eerste stap. Bid voor volharding en moed bij overlevers, om – ondanks naar het soms lijkt represailles van cult – door te zetten in hun stappen naar herstel. Bid ook dat ze hoop krijgen en voor een goede combinatie van wijsheid, daadkracht en sensitiviteit bij het team van Friends of Esthers.  

Binnenkort komt de commissie Hendriks, die door de overheid is ingesteld om onderzoek te doen naar o.a. ritueel misbruik, met een rapport. Dit onderzoek is niet onafhankelijk, waardoor veel slachtoffers niet hebben durven spreken, zie voor meer info o.a. deze correspondentie met de commissie Hendriks 

Bid dat de Tweede Kamer geen genoegen neemt met dit rapport en dat er werkelijk onafhankelijk onderzoek wordt afgedwongen. Laat de weduwe die de onrechtvaardige rechter lastigviel, totdat haar recht werd gedaan, ons inspireren om zo’n lastige bidder te zijn (Lukas 18:1-18). In het eerste vers van deze gelijkenis zegt Jezus dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 

Voor verdere bewustwording in kerken en gemeenten van het bestaan van deze satanische praktijken, zodat slachtoffers naar voren durven komen en met hulp van een stevig netwerk van betrouwbare mensen, durven uit te stappen.

Bid voor Friends of Esthers, dat de nieuwe website www.lichtoplevens.nl zal helpen om veel christenen, voorgangers en betrokken anderen te inspireren een echte steen bij te dragen. 

Bid voor gezinnen of alleenstaanden, die een veilige plek willen bieden voor een overlever, door de week, in het weekend of tijdens cultdagen. Als je interesse hebt en wil weten hoe jij kunt helpen, laat van je horen via www.lichtoplevens.nl

Er zijn veel te weinig traumacounselors beschikbaar. Zonder therapie en traumaverwerking is uitstappen niet mogelijk. Bid voor pastoraal werkers, traumacounselors en therapeuten die zich hierin willen bekwamen en vanuit Gods liefde dit proces willen aangaan. Ben je zelf zo iemand, bid ervoor of jij deze plek kunt leren innemen, en kijk voor meer info op www.lichtoplevens.nl

Bid voor wijsheid en bescherming van therapeuten en vrijwilligers die deze slachtoffers helpen.

Bid dat er meer bidders komen tijdens cultnachten. Te vaak staan overlevers er ’s nachts alleen voor, als de cult in satanische aanbidding bijeen is en overlevers die niet (meer) gaan, geestelijke aanvallen te verduren krijgen. Jezus vroeg aan zijn volgelingen om een uur met Hem te waken, vlak voordat Hij de moeilijkste taak van Zijn leven moest volbrengen. Wat zal er gebeuren in ons land als vele christenen tijdens cultnachten een uur waken en bidden?

Bid voor daders die twijfelen en zouden willen uitstappen. Bid dat de Heilige Geest hen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bid dat er mensen op hun pad komen die zij in vertrouwen kunnen nemen, die Gods genade en liefde echt kennen en die weet hebben van de gruwelijke daderwereld waar zij uit los willen komen. 

Gods woord zegt ons: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak’ (Efeze 5:11): Bid dat misdaden van het satanisch dadernetwerk aan het licht komen op nationaal en internationaal niveau. Bid voor hen die zich hiervoor inzetten middels media en politiek. 

Personen

Jan

Blijf bidden voor het jongetje Jan, een oudere kleuter die spelgedrag en andere kenmerken vertoont die wijzen op ernstig misbruik, met mogelijke signalen van georganiseerd misbruik. Blijvend gebed is nodig voor zijn veiligheid, goede hulpverlening en een passende school.

Mirthe 

Blijf bidden dat alle persoonsdelen die nog contact hebben met de cult, aan het licht zullen komen en in relatie komen met de therapeute of andere betrouwbare helpers om haar heen. Voor de persoonsdelen die nog cultcontact hebben, zijn (h)echte relaties met mensen buiten de cult nodig om hen te helpen om te breken met de cult. Bid dat achtervolging en doorgaand misbruik door Gods bescherming wordt gestopt, zodat meer rust ontstaat om trauma’s onder ogen te zien en te verwerken.

Esther

Dank jullie voor gebed de afgelopen maanden. Ik heb ontzettende grote stappen kunnen zetten met integraties als gevolg. Ik voel me gedragen door Jeshua en door de mensen om me heen, maar ook door mensen die laten weten dat ze bidden. Dank jullie wel! Graag gebed de komende maanden voor bevrijding en herstel bij familieleden en voor een periode waarin ik mag leren mezelf te zijn op een nieuwe en gezonde manier. Voor deze zware maanden waarin kerst een lastige periode is: https://youtu.be/ kUOxKdfQ3zs

Ella

Blijf bidden voor haar proces om in verbinding te komen met haar persoonsdelen en lichaam. Dit is een omvangrijk- en langdurig proces. Ella vertelt wat ons gebed voor haar betekent:

Op hele moeilijke zware dagen als bij mij de moed en kracht lijkt te ontbreken, is het een geruststellende gedachte te weten dat niet alleen God  voor mij strijdt maar dat er mensen zijn die mijn taal (Nederlands) spreken en die voor mij willen strijden. Als ik het even niet kan, betekent dat nog niet dat de strijd verloren is. Ook al voelt dat op zo’n moment absoluut zo. Het helpt me vol te houden, het nog een dag, nog een uur te geven en minder gefrustreerd te zijn met mezelf. En die mensen zijn niet ver weg, ergens op de wereld (wat ook ongetwijfeld gebeurt) maar dichtbij. Dus dank dat jullie bidden en meestrijden. 

C. 

Is veilig gebleven gedurende de afgelopen Halloween, maar ze wordt nog steeds getarget door de cult.  Bid voor bescherming hiertegen. Bid dat geen enkel deel nog gehoor zal geven aan het getrek en aan programmeringen. Blijf bidden voor de hoofdpersoon dat zij steeds krachtiger wordt, om aanwezig te kunnen blijven en in contact te kunnen komen met haar delen.

K. 

Er is bij K. sprake van veel programmering, en zij zit zelf nog in een heel proces van ontdekken wat haar eigenlijk overkomen is. Zij heeft veel delen en alles overweldigt haar enorm, waardoor ze het heel vaak niet meer ziet zitten en erg veel last heeft van depressieve gevoelens. Ook voelt ze zich vaak erg eenzaam. Contact maken is tegelijk heel erg lastig omdat er veel  programmering speelt om haar in een isolement te houden. Graag gebed, dat zij het contact met haar therapeut beter zal kunnen gaan vasthouden. En dat ook prille vriendschappen vaster mogen worden en dat er meer contacten in haar leven gaan komen, mensen die haar zullen begrijpen. 

Verder zou ze heel erg graag Jeshua weer willen ervaren, want dat is ze nu helemaal kwijt.

Bid ook voor wijsheid in de therapie, in de overweldigende veelheid van dingen, wat als eerste aan te pakken.

E.

Wat E. betreft, het werken aan de website (zie een vorige gebedsbrief) staat momenteel op stop. Wel heel graag blijvend gebed voor haar zusje en het kind van haar zusje. Dat zij ook uit mogen stappen, zoals E. zo dapper heeft gedaan. En dat de man van haar zusje – die zover bekend niet betrokken is bij de cult – in de gaten mag gaan krijgen wat er met zijn vrouw gebeurt.

G. 

Het verblijf, waar in de vorige gebedsbrief gebed en financiën voor gevraagd werden, heeft in haar proces veel in beweging gebracht, dat is heel bemoedigend. Ook financieel mogen we heel dankbaar zijn omdat de kosten voor haar verblijf geheel gedekt werden, mede naar aanleiding van de vorige gebedsbrief.

Vlinder

..is een oudere dame met achtergrond van SRM. Zij worstelt met het verdriet om haar kinderen. Ook is ze op zoek naar een veilige en goede woonplek waar zij de zorg kan krijgen die ze nodig heeft waar mensen werken met een liefdevol en helpend hart. Bid dat God, die haar verdriet volledig kent, in haar verdriet dichtbij is en voorziet in een plek voor haar. Bid ook voor een operatie die zij binnenkort moet ondergaan, dat bij de aanpak rekening wordt gehouden met haar trauma’s en het zonder complicaties mag verlopen. 

Lieveheersbeestje

Deze overlever worstelt met somberheid en wil graag stoppen met schadelijke manieren waarmee zij soms omgaat met de herinneringen aan SRM die zich opdringen. Graag jullie gebed ter ondersteuning. Zij vraagt daarnaast gebed om in deze moeilijke periode van het jaar Gods vrede te mogen ervaren en om wijsheid om met haar familie om te gaan.

Christiaan 

Eén van de hulpvragers via Friends of Esthers wil graag gebed voor de woonomgeving, dat daar betrouwbare en liefdevolle mensen gevonden worden om een echte relatie mee op te bouwen. Zodat er een stabiele veilige omgeving ontstaat, om te bouwen aan een toekomst. 

Tamara

Is een kind dat vast zit in een dadernetwerk dat haar misbruikt. Moeder wil haar graag eruit helpen, maar worstelt zelf ook met heftige problematiek. Het hulpverleningsnetwerk en het rechtssysteem werken tegen. Graag gebed hiervoor.

Geertje en gezin

Geertje is een jonge tiener die aan haar ouder heeft verteld over seksueel misbruik. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door meerdere instanties die haar getuigenis zeer geloofwaardig achten. Desondanks is er een juridische strijd gaande, waarbij het meisje mogelijk in een zeer onveilige situatie wordt geplaatst. De moeder vraagt: Bid om kracht, bescherming, veiligheid voor onze dochter en ons gezin, wijsheid voor elke stap, liefde – hoe moeilijk ook – voor onze vijanden en achtervolgers. Dat de waarheid aan het Licht komt, dat de dader strafrechtelijk vervolgd wordt, inzicht voor alle betrokkenen en een doorbraak in het rechtssysteem. Dat nog veel meer kinderen worden bevrijd en de kwalijke praktijken stoppen, dat onze Vader de doorbraak geeft waar we al zo lang om smeken. Dank dat mijn dochter het durfde te vertellen en dat zij bevrijd is en zal blijven.

Cultdagen december 2022 tot 13 maart 2023

We hebben ervoor gekozen niet alle cultdagen uit te leggen. Eén reden hiervoor is dat het heel erg veel kost voor de overlevers om naar deze herinneringen te gaan en deze informatie op te schrijven. Het andere is dat we graag gebed willen op de belangrijkste dagen.

Feit blijft wel dat het belangrijk blijft alle cultdagen mee te nemen in gebed en hier ook af en toe voor te vasten! (zie gebedsbrief Halloween)

Voor de volledigheid: In de vorige nieuwsbrief hebben we per abuis niet de cultdatum van 11  november genoemd. Deze had er wel in moeten staan.

→ 3 t/m 5 december

→ 8 december volle maan

→ KERSTPERIODE

Tijdens kerst wordt de geboorte van Jezus belachelijk gemaakt en ontkracht. Het nieuwe leven wordt aan satan gegeven en de ongehoorzamen/afvalligen worden gestraft. Er worden meisjes (onder de 12 jaar) verkracht op een omgekeerd kruis en het ‘offer’ dat zij brengen is (zo wordt ons in de cult voorgespiegeld) de enige weg naar genade en naar echtheid. Naar het rijke leven en naar het enige eeuwige leven.

Tijdens de kerstdagen worden er veel activiteiten met demonen gedaan, denk aan seks met hen. Er worden rituelen uitgevoerd en er worden dieren- en mensenoffers gepleegd. Ook is er een dag waarin de afvalligen (lees minder goed functionerende cultleden) gestraft worden door ophanging en doodslaan tot aan levend verbrand worden. Ook zal er na elke cultbijeenkomst een orgie plaatsvinden tussen de volwassenen en de kinderen. Kerst is het zwaarste cultfeest na Halloween.

→ 16 tot 23 december

Dit is de voorbereidingsweek van kerst. Er zullen kinderen gekidnapt worden en door mensenhandel verkregen kinderen en volwassenen zullen naar plekken gebracht worden om hen voor te bereiden op de kerstfeesten’. Ook zullen de zwangeren, welke zwanger zijn gemaakt met het doel om een kindje te baren tijdens kerst, voorbereid worden met stimulerende middelen en onderzoeken.

Er zijn dagelijks bijeenkomsten, waarbij de wekelijkse meeting verplicht is en de avond van 23 december ook. Deze avond zal dit jaar zwaarder beladen zijn dan vorig jaar, omdat deze tegelijk valt met de nieuwe maan. De demonische activiteiten zullen groter zijn en de euforie en de offers groter.

→ De nacht van 23 op 24 december tot aan kerstavond 23:59 uur

De vooravond van kerst is direct de zwaarste avond van deze periode.

Voorafgaand aan deze dag (vaak in de nacht van 31 oktober op 1 november) is er al een uitverkorene uitgekozen voor het heilige offer. Een offer waarin iemand als een soort maagd beschouwd wordt en de hele ‘familie’ bedient door haar leven te geven voor het hogere doel en dat is satan en zijn dienaren tevreden stellen. De demonische activiteit tijdens deze avond is immens en voor veel slachtoffers het naarste aspect van de avond.

Verkracht worden door demonen is werkelijk afschuwelijk.

Bid voor de slachtoffers. Bid dat ze beschermd zullen zijn voor de demonische activiteiten. Dat er geen demonen in hen zullen achterblijven en dat zij voelen dat er een sterke macht, de Macht van Jeshua heerst en zal overwinnen. Bid voor verblinding van de daderdaders en dat er een soort van koepel over de ceremonie zal zijn waardoor de demonen niet eens erbij kunnen komen.

→ 24 december op 25 december 1ste kerstdag

Het nieuwe leven is begonnen.    Op deze dag wordt ‘gevierd’ dat satan alle macht wil hebben over leven en dood. Dit zullen de cultleden belijden en bekrachtigen met een offer van een  eerstgeborene. 

Hierna zullen de nieuwelingen, dat zijn jonge maagden onder de 12 jaar, verkracht worden op een omgekeerd kruis om zo de heiligschennis van Jeshua te vergroten. Bid voor de moeder die haar eerste kind krijgt en direct verliest. Bid voor een diep vertrouwen dat het kindje veilig zal zijn bij Jeshua.

Bid ook voor de kinderen die verkracht worden op het kruis, maar ook tijdens de orgie                    erna.

→ 25 op 26 december 2de kerstdag

Reiniging na het nieuwe leven. Na het nieuwe leven zal al het kwade vernietigd moeten worden om zo een heilig leven te kunnen leiden. Zo is de theorie van de cult. De groep zal eenparig de afvalligen straffen door hen op te hangen en dood te slaan. Elke aanwezige zal degene die opgehangen is, moeten slaan tot bloedens toe waardoor deze persoon uiteindelijk bezwijkt aan zijn wonden. Ook door iemand vast te binden in het midden van een vuurplaats en deze aan te steken wordt het vonnis bekrachtigd. Dit gebeurt met minder ‘belangrijke’ mensen (afvalligen) in de groep.

Bid voor een groepsopstand binnen de groep. Dat ze gaan beseffen met elkaar, dat wat ze aan het doen zijn slecht is en ze hier een afkeer van krijgen. Dat ze in opstand zullen komen tegen deze rituelen en dat hierin de groepsdruk positief zal meewerken tot behoud van de slachtoffers die als minderwaardig en slecht gezien worden. Jeshua kan dit!

→ 30 op 31 december

Voorbereiding nieuwe jaar.

→ 31 december op 1 januari nieuwe jaar

Vooral feestelijke aangelegenheid tussen belangrijke cultleden. De regionale groepen zijn niet altijd tijdens deze nacht actief, echter de landelijke groepen wel. 

Bid dat deze mensen gezien worden en hun daden geëxposeerd worden!

→ 6 januari

→ 7 januari volle maan

→ 13 januari satanistisch nieuw jaar

→ 20-27 januari, waarvan 21 januari nieuwe maan

→ 29 januari tot 31 januari

Deze dagen staan in het teken van een nieuw seizoen. Nieuwe doelen en nieuwe afspraken en nieuwe taken en posities. Sommigen treden toe tot een nieuwe, hogere graad/ positie. Anderen moeten hun functie neerleggen en ‘lagere’ taken gaan doen.  Het toetreden en aftreden van gradaties in de cult. Dit is voor slachtoffers een belangrijke periode, omdat wanneer hun ‘leider’ aftreedt – wat betekent gedegradeerd worden – dat zij het ook zwaarder krijgen.

→ 2 februari

→ 5 februari volle maan

→ 14 februari

→ 20 februari nieuwe maan

→ 25 februari

→ 28/29 februari op 1 maart demonische activiteiten met bevruchtingen voor Halloween.

→ 7 maart volle maan

Dank voor jullie gebed!

Carla, Esther & Aline

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!