Leef

Een Gideons leger Gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik.

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geeste-lijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en hopelijk daders) die kiezen voor vrijheid.

Deze brief bevat gruwelijke details, echter willen we overlevers spreekrecht geven en bidders goede informatie. We adviseren overlevers deze brief samen met een betrouwbare ander te lezen.

Richteren 19 (door Janita)

Richteren 19 vertelt het verhaal van een vrouw die de hele nacht verkracht werd door diverse mannen en vervolgens neerviel voor de ingang van het huis waar haar man verbleef. Ze lag daar totdat het licht werd; deze vrouw stierf door datgene wat de mannen met haar hadden gedaan! Dit verhaal raakte mij: haar eigen man bracht haar naar buiten en liet het gebeuren. Onvoorstelbaar!!! Ik dacht aan de verhalen van overlevers, hoe zij hebben meegemaakt dat ze nachten lang verkracht werden en meer dood dan levend waren na zo’n afschuwe-lijke nacht. En dit gebeurt nog steeds, ook in ons land.

Overlevers van srm zijn meestal van jongs af aan opgegroeid in de cult, het is hun familie. Wanneer zij hier uit-stappen (wat ontzettend moeilijk is), zijn zij hun familie kwijt waardoor ze zich ontzettend eenzaam voelen. De enige manier om stand te kunnen houden en niet weer terug te keren naar de cult, is wanneer zij nieuwe broers en zussen (een nieuwe familie) krijgen die hen ondersteunen, hen helpen, van hen houden, hen laten merken dat ze waardevol voor hen zijn en voor Yeshua. Durven wij onze harten en onze huizen open te stellen voor deze kostbare mensen? James E. Wilder schrijft in zijn boek ‘De rode draak verslagen’ pagina 292: ‘De kosten hiervan zijn hoog: het vraagt van ons dat wij hun strijd delen, tegenstand het hoofd bieden en toestaan dat ons keurige en ordentelijke leventje overhoop wordt gehaald, misschien wel voor de rest van ons leven.’

In de Bijbel in Mattheüs 24:43 staat: ‘Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.’ Overlevers weten soms wanneer de kans groot is dat de dief komt, namelijk tijdens cultnachten. Cult trekt aan hen tijdens deze nachten zodat ze naar de bijeenkomsten komen, door geluiden te laten horen rondom hun hui-zen, door mails en codes te sturen maar ook via geestelijke aanvallen. Het is bijzonder om te horen dat steeds meer mensen hun nachtrust onderbreken om juist tijdens de cultnachten te bidden, zodat overlevers kunnen standhouden en ook merken dat er een muur van gebed rondom hen is. Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor en we hopen en bidden dat deze groep van gebedsstrijders mag gaan groeien.

In deze gebedsbrief wordt eerst door twee overlevers verteld over hun herinneringen aan Beltane/Walpurgis in de nacht van 30 april op 1 mei. Daarna komen de dankpunten en specifieke gebedspunten voor verschillen-de onderwerpen en personen. Als laatste volgt de gebedskalender.

Herinneringen aan Beltane/ Walpurgis (door een overlever)

Nog steeds zie ik hoe priesters en de onechte Yeshua mij vertelden dat de zielen van mijn kinderen zouden wor-den verscheurd, terwijl hun lichamen in stukken gesneden werden voordat ze door het vuur in de donkerste duis-ternis werden gegooid.

Het meeste in mijn gedachten zijn de eindeloze verkrachtingen. Eerst natuurlijk het reinigen en zuiveren. Bran-dend hete en ijskoude douches, van binnen en buiten geschrobd met schuursponsjes. Met kleine mesjes lieten ze mij daar beneden bloeden om mij te ontdoen van alle viezigheid in mij. Deze sneetjes vanbinnen gingen natuur-lijk open als een man naar binnen zou gaan, maar dat is alleen maar goed. Niet eten, beperkt drinken. Want het lichaam moet helemaal schoon zijn op de grote dagen.

Er waren belangrijke gasten die ervoor betaalden om naar de rituelen te komen. En ze mochten elk kind uitzoe-ken dat ze wilden; gedeeld of niet, en ermee doen wat ze wilden. Pas kort voordat mijn eigenaar en begeleider stierven, realiseerde ik mij dat ik niet gedood zou worden. Toen begonnen de eindeloze groepsverkrachtingen. Niet alleen groepsverkrachtingen, maar ook martelingen, gedwongen bevallingen, gedwongen miskramen. Gewoon armen en benen vasthouden en de allerkleinsten in stukken trekken en delen als een trofee dragen. Andere kinderen werden verkracht en zomaar levend in het vuur gegooid.

Ik werd gedwongen om mee te doen. Eén van de belangrijke gasten droeg mij op om mee te verkrachten, te mar-telen, bloed te verzamelen en het hart uit te nemen … en meer … voordat de kleine in het vuur werd gegooid. Het verkrachten van ons ‘lage dingen’, door de gasten en priesters en belangrijke mensen, ging door en zolang het de eerste van de vijfde maand was, stopte niemand.

We baarden een paar keer een kind, maar elke keer werd het weggehaald. We wisten niet of het wel of niet leef-de. Baby’s, peuters, kleintjes verkracht tot er geen geluid meer kwam en hun stille lichamen als poppen werden weggegooid.

Lichamen in stukken gescheurd Lichamen in het vuur gegooid

Het voelt eindeloos … 

En sommige jaren … 

Kwam als resultaat een zwangerschap …

30 april en 1 mei in herinneringen (door Esther tijdens haar uitstapproces met Walpurgis, enige jaren geleden)

Midden in de nacht. De heftigste nacht van deze periode, waarin geestelijke aanvallen waren, is voorbij. De zwaarte van deze nacht is elk jaar verschillend en één van de invloeden die hiermee te maken hebben, is de gees-telijke strijd en de mogelijkheden die de cult heeft om mij aan te vallen. Ook voel ik de zwaarte van hun avonden. De ene keer is er meer demonische activiteit dan de andere keer. Vannacht waren er veel mensen aan het bid-den. Ik voelde de zwaarte niet heel erg, maar de beelden die langs me heen kwamen, waren herinneringen waar-van ik wist dat dezelfde gebeurtenissen ook nu gebeurden.

Ik zag de jonge vrouw vastgebonden aan de paal en het vuur aangestoken worden. Ze gilde en schreeuwde en de ouderen aanbaden de koning en vroegen hem hun offer aan te nemen. De andere aanwezigen waren niet onder de indruk van de vrouw die een vreselijke dood aan het beleven was, maar zochten het ‘hoger op’. Ze baden in een taal, die klinkt als tongentaal, maakten rare klanken en de demonen begonnen in het rond te vliegen. Ieder-een raakte een soort van dronken door wat er gebeurde en de geur van het verbrande vlees. De vrouw was ge-stopt met het vreselijke gillen en haar lichaam verbrandde nog even verder. Ik zag hoe het verkoolde. De kracht was van dit offer af, de climax was al bereikt en de verdere verbranding van haar was puur noodzakelijk kwaad en had geen doel meer. Ik voelde de afschuw van dit zinloze offer. De grootte van haar leed was zoveel meer dan de opbrengst aan demonen, dat ik het even niet snapte. Waar doen ze het nou voor, maar ik dacht aan de woorden die opa vaak sprak. Dit hoort er nou eenmaal bij, rituelen zijn heilig.

De ceremonie ging verder en hele rituelen werden opgevoerd. De macht van satan werd meer zichtbaar en bij het aanroepen van hem (als lichtdrager) zag ik zijn kracht vermeerderen. Hij wordt gedragen op de aanbidding van de aanwezigen en krijgt zijn kracht en macht, zijn heerschappij door de mensen die alles aan hem overgeven. Het was een soort kwartje dat viel, zonder deze mensen, was hij hier niets. Zij gaven hem de macht, terwijl zij denken dat het andersom is.

Satan werd gevraagd zijn leger bijeen te roepen, wat hij deed. Zij zagen dat als genade, hij wilde hen geven wat ze wilden. Dat was geluk, zo ervaarden we het tenminste altijd. Demonen sijpelden binnen, de geluiden werden steeds sterker van gegil tot aan gelach en gebrom. Ik zie ze vlie-gen, bewegen en ze geven sommige aanwezigen een fijn gevoel door in ze te komen of aan ze te zitten. Alleen al een lach is al genoeg en bijzonder. Iedereen zakt op zijn knieën en de barende vrouw offert haar baby op aan hen. Er wordt mee gespeeld en het kindje wordt verkracht en de vrouw wordt hierna vermoord. Haar buik ligt open en de kinderen eten van deze vrouw. Het is een ‘goed’ feest.

Ik zie orgies met demonen en mensen en het eindigt met een orgie in de achterzaal. De vrouwen groeperen zich en kiezen geestelijke doelen uit en treden uit hun lichaam, ondersteunt door hun team. Niets kan hen tegenhou-den, ze zijn sterker en met meer en hun leger is groot. Ze lachen, drinken wijn, hebben tussendoor seks en gaan mee. Maar wie zijn er getarget? Ik kan het niet zien.

Het is nu de volgende dag. Ik zie het donker worden en ik hoor de hoorn. Ik voel mezelf rennen, gemotiveerd met enorme angst en wanhoop, maar ook hoop. Ik weet wat te doen en weet wanneer het over is. Ik hoop het beste en doe m’n best, zoals altijd. Het jagen is begonnen.

Het vlees wat ze afsnijden van hun roofdier wat ze hebben gevangen is erg rood. Het zijn best wel grote lappen, het meisje was fors en ik kan het in mijn hoofd ook zien als eten. Ik had al dagen niet gegeten en het vuur verhit het vlees goed. Het is net een stuk kip. Het voorgehouden gebraden stuk vlees wordt me voorgehouden en wan-neer ik het wil pakken, trekken ze het weg. Ze lachen, ik krijg een rauw stuk vlees en pak het aan en eet. Ik voel het bloed langs mijn mondhoeken naar beneden lopen en ben jaloers op degenen die het gebraden stuk krijgen, maar toch eet ik door. Ik heb zo intens honger.

Het verkrachten valt mee, ik neem het voor lief. Ik sta een soort van uit en laat alles over me komen. Of ik thuis-kom, weet ik ook niet. Ik leef per seconde … net als nu. Tientallen herinneringen als deze komen omhoog. De blikken, de geuren, het vuur, de honden. Ik walg en voel me doodsbang, terwijl het geweest is en niet nu. De kindjes die nu lijden, ik voel en zie hun pijn en kan niks anders doen dan in mijn bed liggen en gaan slapen….

Dankpunten en gebedsverhoringen

Hoeve ‘de Binnentuin’

In de vorige gebedsbrief schreven we dat we dankbaar zijn voor deze locatie die op ons pad is gekomen. De eige-naren zijn ons zeer ter wille geweest door het pand uit de verkoop te halen en ons vier maanden te geven om de financiering rond te krijgen. Toen half december bleek dat dit niet lukte, hebben zij ons nogmaals drie maanden gegeven. Inmiddels hebben we een nieuw plan voor financiering gemaakt; meer daarover leest u op onze websi-te. Dankbaar zijn we dat intussen bijna de helft van de kosten van de meest noodzakelijke verbouwingen binnen is.

Behandelaren

We zijn ontzettend dankbaar dat enkele behandelingen lopen en vorderingen maken.

Netwerkvrienden

We zijn dankbaar dat er om alle hulpvragers één tot meer netwerkvrienden heen staan en dat zij trouw zijn.

Donaties

We zijn dankbaar dat er elke maand giften binnenkomen om ons werk te kunnen doen.

Geertje

We zijn dankbaar dat we gehoord hebben dat Geertje tot zover dat nu kan, veilig is en dat er juridisch een slag geslagen is.

BID VOOR ...

Algemeen

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt

(Jakobus 5:16).

Hoeve ‘de Binnentuin’

Op de site is te lezen hoe het financieringsplan rond De Hoeve is gewijzigd, toen bleek dat het niet lukte een gro-te financier te vinden. De belangrijkste componenten zijn dat we een investeerder nodig hebben die een Am-sterdamse woning wil kopen en aan ons verhuren. Daarnaast is er nog een bedrag nodig om de eerste noodza-kelijke verbouwingen te bekostigen. Bid dat beide rondkomen!

Behandelaren

Bid dat er donaties zullen blijven binnenkomen om het werk van de behandelaren te kunnen blijven betalen en dat de behandelaren wijsheid en kracht ontvangen voor hun werk. Bid ook voor nieuwe behandelaren, mensen die leergierig zijn met het hart op de juiste plek, zonder geheimen in hun leven waarmee ze chantabel zouden kunnen zijn, die willen leren traumatherapeut te worden. Hoe meer behandelaren er zijn, hoe minder zwaar het wordt voor de behandelaren die nu deze kar trekken, zodat meer overlevers kunnen starten met deze essentiële behandeling.

Netwerkvrienden

Bid dat de mensen die nu netwerkvriend zijn het kunnen volhouden, terwijl de hulpvrager steeds meer zichzelf laat zien. Bid voor meer netwerkvrienden door het hele land. Hier is echt een heel groot tekort aan en staat uit-stappen uit de cult soms letterlijk in de weg.

Werk van Friends of Esthers

Bid voor alle ontwikkelingen binnen Friends of Esthers. We werken hard aan het verbeteren van de diagnostiek voor CDIS (complexe DIS) bij doorgaand misbruik en we werken op vele terreinen om onze kennis te verspreiden. Zo zijn er vaak bijeenkomsten voor netwerkers, bidders, enzovoorts waar we kennis overdracht doen en waar we elkaar ontmoeten. Er zit veel tijd en energie in dit werk en voor elke stap is veel wijsheid nodig. We hebben Yeshua hier heel hard bij nodig; als Hij het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers (Psalm 127:1). Hier zijn wij ons heel erg van bewust. Bid voor Zijn leiding bij elke stap die we zetten op elk vlak van ons werk en met elke persoon waar we mee te maken hebben.

Gebedsgroepen

2 Samuel 8:14 ‘Hij legde garnizoenen in Edom; in heel Edom legde hij garnizoenen, en alle Edomieten werden aan David onderworpen. De HEERE gaf David de overwinning overal waar hij heen ging.’ Een garnizoen is een aantal soldaten dat op een specifieke plaats is gestationeerd, oorspronkelijk om die plaats te bewaken, maar te-genwoordig ook vaak met die plaats als thuisbasis. David legde in heel Edom garnizoenen aan om het te bescher-men tegen aanvallen van de vijand. Laten wij ook in heel Nederland garnizoenen leggen; soldaten, bidders en strijders in de geestelijke wereld. Bid dat er meer mensen komen die op gaan staan tegen het onrecht en mee-strijden in de geestelijke wereld. Zoek mensen op en ga samen bidden. Vraag anderen aan te sluiten. Begin … Yeshua zal het zegenen!

Daders

Blijf bidden dat daders een ontmoeting krijgen met Yeshua en zien wat Hij doet in het leven van overlevers. Bid voor moed en uitgestrekte armen in hun leven waar ze de veiligheid en vrijheid voelen zich te bekeren en hun leven opnieuw beginnen.

Personen

Anjer

Anjer is een dappere behandelaar die al langer werkt met overlevers. Haar taak is echt van belang en voor hulp en advies is ze altijd welwillend. Wel heeft ze een zwakke gezondheid. Bid dat ze de kracht en moed zal houden om dit werk te blijven doen en haar grenzen hierin zal voelen. Bid ook voor wijsheid tijdens de behandelingen.

Martin

Martin is een hulpvrager bij Friends of Esthers. Zijn proces is intens en heeft veel invloed op hem zelf en zijn om-geving. Bid voor doorbraken in zijn behandeling en een groter netwerk om dit gezin heen, zodat zij dit vol kun-nen blijven houden.

Adam

Adam is een zoon van een overlever die hulp heeft gevraagd. Graag gebed dat Yeshua de juiste mensen om hem heen zet en om zijn gezin, zodat hij uit deze duisternis durft te (blijven) stappen. Er is veel wijsheid nodig nu dit proces is gestart. We zijn dankbaar dat het proces wel op gang is gekomen.

Ismael

Er lijken voorzichtig deuren op een kier te gaan om Ismael in de toekomst te kunnen helpen. Graag jullie gebed voor hem en zijn ouders, dat deze deuren helemaal open zullen gaan en dit kind al heel jong uit de cult gehaald mag worden!

Myrthe

Myrthe is hard aan het werk met haar proces. Bid dat haar weerbaarheid groter zal worden en ze meer inzicht en contact met haar binnendelen gaat krijgen. Bid dat ze veilig zal zijn en blijven en uit de handen van de cult zal kunnen blijven. En als er toch iets gebeurt, ze de moed heeft dit te delen.

Ferdi

Heeft al een lange weg gehad waarbij hij veel tegenwerking heeft ervaren. Bid voor open deuren en de leiding van Yeshua om de juiste mensen op zijn pad te brengen, zodat de weg naar blijvende vrijheid ingeslagen kan worden.

Ingrid

Ingrid is een dappere hulpvrager die grote stappen zet om te herstellen uit de cult. Dit proces is voor haar lood-zwaar, waarbij ze gevoelens ervaart van diepe afwijzing, nergens thuis te horen en bij niemand te horen. Bid dat Yeshua haar mag ontmoeten en mag laten weten en voelen dat ze gewenst en geliefd is door Hem en door mensen om haar heen. Bid ook voor doorbraken in haar behandeling.

Laura

Er zijn heftige dingen gebeurd in het leven van Laura waardoor er veel verdriet is. Bid dat zij zal leren om met haar verdriet naar de Goede Herder te gaan, dat er rust komt in haar hoofd en dat delen in haar die nog weg willen, sterker zullen worden om niet meer weg te gaan. Ook voor haar man is het allemaal erg moeilijk. Bid voor hem dat hij staande blijft.

Esther

De afgelopen maanden waren intens en zwaar. Na de aanslag op 6 oktober, zijn er mensen in mijn leven gekomen, die ook in vrijheid willen wandelen zoals ik. Hoe bijzonder, maar ook loodzwaar om ook deze confrontaties aan te gaan. Bid voor wijsheid en kracht om dit proces aan te kunnen en in liefde en met oog op de ander er te kunnen zijn. Lied voor deze periode en speciaal voor deze mensen in mijn leven

Aline

Met dankbaarheid heb ik de afgelopen kerst en oud & nieuw gezien hoe meerdere overlevers steun en liefde ontvingen van de mensen om hen heen door middel van bezoek en app/chatcontact op de moeilijkste momenten. Wat jaren geleden begon met de hulp aan één overlever, groeit langzaam uit tot hulp aan meer mensen. Daarbij is het erg mooi om te zien dat zowel hupvragers als hulpgevers persoonlijke groei doormaken in dit proces. Graag gebed dat we in het juiste tempo het team verder opbouwen en hulp verder kunnen uitbreiden. Niet langzamer, maar ook niet sneller dan Yeshua ons wijst.

Humbly

Humbly is een dappere vrouw die al tientallen jaren een overlever helpt. Al die jaren heeft zij samen met vele anderen al vele manieren uitgeprobeerd om deze persoon te helpen, maar ervaart veel van deze pogingen als falen. Sinds enkele maanden is zij met hulp van Friends of Esthers behandelaar geworden en hard aan het leren hoe de overlever nog beter te kunnen helpen en met succes! Bid dat ze wijsheid, moed en kracht krijgt en houdt om dit zware proces te kunnen blijven doen. Laten we allemaal geestelijk om mensen als Humbly heen staan.

Lieveheersbeestje

Er is in de afgelopen periode veel gebeurd en er gebeurt nog steeds veel, zowel van binnen als van buiten bij Lieveheersbeestje. Ze is God dankbaar voor de stappen die ze maakt, maar het is ook echt wel pittig. De uitdaging is dan ook om een goede balans in dit alles te vinden en het gat tussen de werelden niet te groot te laten worden. Daarnaast voelt zij zich ondanks de hulp van haar psycholoog vaak eenzaam en alleen in haar proces. Ze heeft behoefte aan mensen die op haar pad komen, die begrijpen wat er met haar aan de hand is en haar daarin kunnen ondersteunen. Voorzichtig gaat ze hier begin 2024 samen met haar psycholoog stappen in zetten. Dit is om verschillende redenen heel spannend/ingewikkeld. Bid voor Gods leiding en nabijheid in dit hele proces.

Desiree

Is een moedige vrouw die meerdere overlevers kent, voor hen zorgt en als een vriendin wil zijn. Ze heeft vaak te maken met geestelijke strijd door dit werk. Vanuit Friends of Esthers komen er steeds meer taken op haar af, waar moed en de leiding van Yeshua voor nodig is. Bid voor bescherming en wijsheid bij de stappen die ze maakt, zodat steeds meer overlevers geholpen kunnen worden.

Jan

Jan is een oudere kleuter die in zijn spelgedrag en op andere manieren kernmerken vertoond van ernstig mis-bruik. Er is al lange tijd om Jan veel gaande. Bid voor de contacten die er zijn tussen de hulpverleners, voor bescherming wanneer het gaat om ouderlijk gezag en dat hij een veilige plek heeft om op te kunnen groeien met de juiste behandeling.

Els

Els is een dappere behandelaar die zich al jaren inzet voor overlevers van ritueel misbruik. Bid voor kracht en moed om door te gaan en voor steun om haar heen. Bid voor goede samenwerking tussen partijen waarmee ze te maken heeft en voor wijsheid en inzicht tijdens de behandelingen.

Karin

Sinds langere tijd is Karin in behandeling bij Friends of Esthers. Bid voor totale integratie van alle delen en voor volledig herstel door Yeshua. Bid ook voor kracht en meer energie als ze door moeilijke momenten gaat en voor bescherming als zij een (voor haar moeilijke) locatie bezoekt. Daarnaast graag gebed voor de juiste hulp en Gods leiding voor nu en in de toekomst.

Jessie

Jessie is een overlever en onlangs verhuisd naar een woonplaats waar ze niemand kent. Er is veel angst om nieuwe mensen te ontmoeten waardoor ze erg geïsoleerd en eenzaam is. Graag gebed voor veilige mensen om haar heen en moed om daarin uit te stappen. Ook graag gebed voor de komende tijd waarin ze probeert om via WMO financiële ondersteuning te krijgen voor haar begeleiding van een professioneel ondersteuner die bekend is met srm. De WMO-consulent lijkt zijn hakken in het zand te zetten rondom deze aanvraag.

Overlevers

Bid voor overlevers die om verschillende redenen niet genoemd kunnen worden. Bid dat zij mogen weten dat zij waardevol zijn voor Yeshua, bid dat zij zullen leren dat er mensen zijn die wel te vertrouwen zijn en bovenal dat Yeshua veilig is en altijd bij hen is. Bid dat Yeshua veilige mensen om hen heen zet zodat er mogelijkheden voor hen komen om te herstellen van datgene wat hen is aangedaan.

Andere overlevers die nog wachtende zijn

We zijn met meerdere hulpvragers in contact en vanwege de aanmeldstop kunnen we nu niet iedereen helpen. Bid voor wijsheid voor ons voor de aanmeldingen die al lopen. Voor goede diagnostiek en voor de juiste deuren voor de juiste hulp. Bid dat meer kerken hun deuren open durven zetten voor deze groep. Bid dat diegenen die moeten wachten op hulp, moed en kracht vinden om het vol te houden en niet opgeven of een andere plek zul-len vinden waar zij geholpen kunnen worden. Dat de grote armen van Yeshua ook hen zullen dragen.

Gebedskalender

Cultdata met de tijden van de rituelen en extra informatie en gebedspunten

Het is voor overlevers heel intensief om specifieke informatie boven te halen over iedere cultnacht, omdat elke cultbijeenkomst met vele afschuwelijke herinneringen verbonden is, die dan ook naarboven komen. Het is daarom niet van alle dagengelukt om voldoende helderheid te krijgen over de specifieke tijden. De tijden van 01.00 – 03.00 uur zijn niet altijd volledig dekkend: de cult gaat vaak langer door en begint soms ook eerder. Houd bij dagen waar geen tijd bij staat als richtlijn 01.00 – 03.00 uur aan. Voor bepaalde cultgroepen is vrijdagnacht vaste cultnacht. De vrijdag is daarom een dag die voor veel overlevers extra zwaar is.

Dagen als nieuwe maan en volle maan zijn dagen dat de cult extra bij elkaar komt en dat de intensiviteit zwaarder is. Bid dat deze nachten verstoord worden en de geestelijke kracht die ze ervaren krachteloos zal zijn.

N.B.: als er 10 februari staat, dan gaat het om de nacht van 9 op 10 februari.

10 februari Nieuwe maan 01.00 – 03.00 uur

14 februari 01.00 – 04.00 uur

24 februari Volle maan 01.00 – 03.00 uur

25 februari 01.00 – 04.00 uur

29 februari 01.00 – 05.00 uur (in de verstuurde PDF stond deze datum per abuis op 28 februari)

De zwaarste nacht van februari met de meeste geestelijke strijd. Er zijn demonische activiteiten met bevruchtingen voor Halloween.

10 maart Nieuwe maan 01.00 – 03.00 uur

21 maart – 28 maart voorbereidingen Goede vrijdag

Vanaf de nacht van 20 op 21 maart tot de nacht van 27 op 28 maart zijn er elke nacht cultbijeenkomsten van 01.00 – 03.00 uur. Deze week staat in het teken van de voorbereidingen voor Goede vrijdag en Pasen.

Er worden slachtoffers ‘klaargemaakt’ om geofferd te worden, om de orgies bij te kunnen wonen en er zullen bevallingen zijn waarbij de baby’s misbruikt en geofferd worden. Er worden rituelen uitgevoerd en er worden offers gebracht van dieren, maar ook van mensen en er zijn seksorgies waarbij ook demonen betrokken zijn. Er wordt gewerkt naar de climax op 29 maart.

Bid voor hoop tijdens deze nachten. Dat het niet uitzichtloos is, maar dat de slachtoffers zullen weten dat er mensen zijn die deze nachten op de bres staan voor hen. Bid voor de (nieuwe) moeders die (weer) hun kindje zullen verliezen. Bid voor troost en dat Yeshua hen mag laten zien waar hun kindje naartoe gaat, veilig in de ar-men van Yeshua.

Tijdens deze week is 25 maart Volle maan dus is deze nacht extra zwaar.

28 op 29 maart Goede Vrijdag

Cultbijeenkomsten van 00.00 – 06.00 uur

Deze nacht staat in het teken van de verrijzenis van satan. Hij wordt neergezet als de overwinnaar van het kwade (satan wordt immers gezien als het goede in de cult). Er wordt voor zijn heerlijkheid iemand geofferd aan het kruis, echter dit kruis is omgekeerd.

Bid voor het slachtoffer aan het kruis, dat hij net als Stefanus de heerlijkheid van God mag aanschouwen en dat dit een getuigenis mag zijn in de groep. Bid dat satan en zijn trawanten niet kunnen komen, dat er geestelijke koepels om de slachtoffers zullen zijn en dat zij onaanraakbaar zullen zijn. Voor onze God is immers alles moge-lijk.

30 op 31 maart Eerste Paasdag

Cultbijeenkomsten van 00.00 – 06.00 uur. Vandaag vindt het Paasfeest plaats in de cult. In de cult heet het niet Pasen, het is de dag van de verrijzenis. Tijdens Pasen worden er specifiek vloeken uitgesproken over alles wat levend is in de ogen van Yeshua. De dood wordt bekrachtigd en er wordt gepoogd het leven te vernietigen. Er worden kinderen verkracht op een omgekeerd kruis, de vloek op zijn kop. Er wordt een pasgeboren baby geofferd en meer.

31 maart op 1 april Tweede Paasdag 

Cultbijeenkomsten van 01.00 – 04.00 uur. De dag van de grote vervloeking. Het is een directe aanval op het christelijke leven. De duisternis komt als het ware samen. Demonen worden in grote groepen opgeroepen en uitgezonden naar de grote tegenstander, God. Na deze ultieme sessie, vindt er een grote orgie plaats waarbij ook baby’s gebruikt worden en aan de gevolgen van deze verkrachtingen overlijden.

8 april nieuwe maan 01.00 – 03.00 uur

21-30 april voorbereidingsweek Walpurgis 01.00 – 03.00 uur

Deze hele week is het cultfeest, een voorbereidingsweek voor Walpurgis. Het is lente geworden, het vruchtbaarheidsseizoen van de cult. Het begin van de lente, maar vooral het begin van de zuivering. Tijdens deze week zullen er kinderen (tussen de negen en zestien jaar) zwanger gemaakt worden zodat zij een kind tijdens kerst ter wereld kunnen brengen. Er worden enkele meisjes ‘bewaard’ voor de Walpurgisnacht. Zij zullen de week ervoor niet gebruikt worden voor geslachtsgemeenschap en alleen tijdens Walpurgis tijdens een speciale ceremonie zwanger gemaakt worden. Hun cyclus is afgestemd op deze dagen, waarbij vruchtbaarheidsmiddelen gebruikt worden.

Tijdens deze week is het 24 april Volle maan dus extra zwaar.

30 april – 1 mei Walpurgis

Cultbijeenkomsten van 00.00 – 04.00 uur Walpurgisnacht en op 1 mei overdag van 10.00 – 22.00 uur bijeenkomsten met afsluitend jachtpartijen.

De nacht van 30 april op 1 mei (Walpurgisnacht) en overdag op 1 mei zijn de climax. Er worden dan offers gebracht met baby’s, er wordt seks bedreven met mensen die vooraf vermoord zijn en er worden orgies beleefd met voornamelijk kinderen onder de acht jaar. Het wordt ingeluid met een vrouw van 25 jaar die levend verbrand wordt op een brandend vuur. De volgende dag zijn er bijeenkomsten en als de zon ondergaat zullen er jachtpartijen op kinderen plaatsvinden in bossen. Met deze jachtpartijen wordt deze periode officieel beëindigd, waarbij de ‘beste’ kinderen zullen overblijven. Niet alle kinderen overleven de jachtpartijen.

De geestelijke demonische activiteiten zijn deze dagen intens. Cultleden streven naar het zo ver mogelijk in extase raken, zodat er een diepe, intensieve verbondenheid gevoeld wordt met hun koning, satan. Ze aanbidden hem zoals wij Yeshua aanbidden. Ze zien hem als HET licht, HET leven en HET antwoord. De geestelijke interactie met demonen en tijdens de climax tussen 03.00 en 04.00 uur in deze nacht met satan zelf (als ze het goed genoeg gedaan hebben) is de werkelijke climax. Het wordt intens beleefd, er wordt gehuild en ze voelen zich god.

De duisternis heeft alle vrijheid, er is geen blokkade, geen licht. Juist die vrijheid van de duisternis is wat zo machtig voelt en waardoor je je als slachtoffer onmogelijk kan indenken dat je hier uit kan komen. De macht van de duisternis is onmogelijk te evenaren … zo voelt het tenminste op dat moment.

Specifieke gebedspunten zijn:

Dat de slachtoffers voelen dat er een God is die groter en sterker is. Dat zij diep van binnen de levenslijn met Yeshua voelen en de hoop houden dat er uitkomst is.

Dat de daders gaan twijfelen, twijfel is in de cult zonde. Twijfel kan hen doden, maar is de enige weg om mogelijk uit te kunnen stappen.

Dat Yeshua met zijn machtige leger van engelen de duivelse geestelijke vervoering zal verstoren. Dat Zijn strijd tijdens deze nacht aanwezig kan zijn in die ruimte van de cult en dat iedereen daar getuige zal zijn van de macht van onze Koning Yeshua.

Dat de meetings verstoord worden en dat daarbij de slachtoffers geen schade toegebracht zal worden.

Dat er geen nieuwe geestelijke banden en demonen de slachtoffers binnen kunnen komen, dat er geen nieuwe haken geslagen zullen worden zodat de vrijheid dichterbij zal zijn dan ooit.

Dat de meetings geen doorgang kunnen vinden.

Uitstappers hebben het deze nacht heel moeilijk, ze kunnen worden aangevallen en geestelijk ‘meegenomen’ worden of verkracht. Bid voor hen dat zij onder Yeshua’s bescherming staan en de aanvallen hen niet kunnen bereiken.

1 en 2 mei Cultfeesten 01.00 – 03.00 uur

4 mei Dodenherdenking 00.00 – 03.00 uur

Dodenherdenking, demonen doen zich voor als belangrijke overleden cultpersonen en er is een seksorgie met hen.

5 mei Bevrijdingsdag

Cultbijeenkomsten van 00.00 – 10.00 uur

8 mei Nieuwe maan 01.00 – 03.00 uur

9 mei Hemelvaart 00.00 – 05.00 uur dit is een zware nacht.

19 op 20 mei Pinksteren

Cultbijeenkomsten van 00.00 – 03.00 uur

Het is een nacht met voornamelijk demonische activiteiten die in een fysieke bijeenkomst gevierd worden. Het oproepen van demonen en satan staat centraal, waarbij het doel is de macht en het gebied van hen te vergroten. Dit gebeurt o.a. door een offer met een pasgeborene, die in de cult geboren wordt. Dit gebeurt in de plaatselijke cultgroepen die verspreid zijn door het land. Na afloop is er, zoals bijna altijd, een seksorgie.

23 mei Volle maan 01.00 – 03.00 uur

6 juni Nieuwe maan 01.00 – 03.00 uur

Blijven jullie meebidden?

Esther, Aline en Janita

 

Deze gebedsbrief mag breed verspreid worden, juist ook in kerken. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’,
zegt de Bijbel (Hosea 4:6). Laten we dan niet meer wegkijken. Laten we onze ogen richten op Yeshua en het onrecht, en laten we degenen die daarin gevangen zitten, omarmen en meenemen voor de troon van God!
Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.

https://fragilewing.com/

https://www.lichtopsrm.com/

https://lichtoplevens.nl/

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Het-verhaal-van-Lisa.html

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/Mocht-Haagse-rechter-oordelen-over-kindermisbruik-.html 

NB: bovenstaande zeer informatieve documentaires zijn door Argos helaas offline gehaald, maar zijn elders op het internet nog te vinden voor wie even zoekt.

Voor wie en door wie?
Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Esther, Aline en Janita. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult. Aline helpt beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Janita is actief in het gebedswerk rondom srm en is sinds kort behandelaar van een overlever.

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!