Leef

Oproep tot bidden en vasten, Pasen 2023

Extra editie van ‘Een Gideons leger: gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik’

Pasen is: Yeshua leeft!

Yeshua werd bespot, geslagen, gemarteld en aan een kruis gehangen. Hij droeg de zware zondelast van de hele wereld, was verlaten door zijn vrienden en familie en zelfs door Zijn hemelse Vader. Na drie dagen stond Hij op uit de dood, nu is Hij de zegevierende overwinnende Koning! Hij zit aan de rechterhand van de Vader waar Hij voor ons bidt en pleit. Gods liefdevolle Vaderhart voor alle mensen werd weerspiegeld in het leven van Yeshua toen Hij op aarde leefde.

Yeshua zegt in Johannes 14: 9: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Tijdens Zijn leven hier op aarde liet Hij zien dat Hij bewogen was met alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen. We zien dat hij respectvol omging met vrouwen: er staan meerdere ontmoetingen met vrouwen beschreven in de Bijbel. Toen ouders hun kinderen bij Yeshua brachten, zodat Hij ze kon aanraken, zei Yeshua: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God” (Lukas 18: 16).

Wat een verdriet zal de Heer hebben van alle gruwelijkheden waar mensen toe in staat zijn onder invloed van satan. We leven in een gebroken wereld waar mensen geconfronteerd worden met ondraaglijk lijden. Denk maar aan de slachtoffers en overlevers van satanisch ritueel misbruik (srm). Het is niet te bevatten wat zij meemaken.

Binnenkort denken we aan het lijden en sterven en de opstanding van Yeshua tijdens Goede Vrijdag en Pasen. Voor slachtoffers en overlevers van srm breekt opnieuw een moeilijke periode aan. Met Pasen worden er tijdens de cultbijeenkomsten specifiek vloeken uitgesproken over alles wat in de ogen van Yeshua levend is. De dood wordt bekrachtigd en er wordt gepoogd het leven te vernietigen. Er worden kinderen verkracht op een omgekeerd kruis, een pasgeboren baby wordt geofferd.

Onze God heeft gerechtigheid lief en haat goddeloosheid (Psalm 45: 8). Zijn Koninkrijk is een Koninkrijk van gerechtigheid. Want Hij komt om de aarde te oordelen, Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid (Psalm 96: 13). En tot die tijd mogen wij bidden en alle mensen die lijden door srm brengen voor de Troon van de Heere der heren onze grote ontzagwekkende God.

In deze gebedsbrief vertelt Maddy hoe zij Goede vrijdag en Pasen beleeft. Daarna komen de dankpunten en gebedsverhoringen aan de orde. Vervolgens worden de specifieke gebedspunten voor verschillende onderwerpen en personen benoemd. Ook wordt verteld over hulp aan overlevers tijdens enkele cultnachten en komen de data van cultnachten aan de orde met informatie en gebedspunten voor de desbetreffende cultnachten.

Wij doen een oproep om te bidden voor de verschillende onderwerpen en personen die genoemd worden in deze gebedsbrief. Daarnaast vragen wij om tijdens de genoemde cultdagen/nachten te bidden (en te vasten). Iemand heeft weleens gezegd: “Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren.” Laten we volharden in gebed.

Dankpunten en gebedsverhoringen

Betrokkenheid

Het team van Friends of Esthers is dankbaar voor de betrokkenheid van steeds meer mensen die ons werk ondersteunen. We zien passie en geloof en dat bouwt ons op en helpt ons door te gaan met dit werk. We hebben de afgelopen periode meerdere spreekbeurten kunnen geven zodat de kennis rondom srm wordt verbreed en gebed meer en meer gedragen wordt. Ook hebben we met betrokken hulpgevers een toerustingsdag gehouden om kennis te verbreden en om de relaties sterker te maken. We kunnen het niet alleen, maar samen zijn we een Gideonsleger!

Financiën

Ook is Friends of Esthers dankbaar voor donaties die binnengekomen zijn in het afgelopen jaar. We hebben hiermee al veel kunnen doen. Denk aan meerdere diagnostiek trajecten en het opbouwen van een gezond netwerk om een overlever heen. Het is nodig dat financiën blijven binnenkomen zodat de hulp aan de overlevers die we nu helpen, doorgezet kan worden.

Moedige hulpvragers

We hebben moedige hulpvragers mogen spreken. We zijn met meerdere van hen gestart om de cult definitief de rug toe te kunnen keren. Dit is een langdurig en intensief traject waarbij veel wijsheid en gebed nodig is. We zijn dankbaar voor elke moedige stap die zij zetten en dankbaar voor de kracht en mogelijkheden die wij steeds ervaren. God opent deuren en geeft ons datgene wat we nodig hebben.

 

BID VOOR ..

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht

aan verleend wordt (Jakobus 5:16).

Algemeen

Omdat Friends of Esthers veel aanmeldingen van hulpvragers heeft ontvangen, maar nog groeiende is en mensen moet opleiden om te kunnen helpen, hebben we een aanmeldstop. Bid dat overlevers die nu niet kunnen aankloppen bij ons, hoop blijven houden tot uitredding en dat zij de juiste mensen op hun weg vinden die hen daarbij kunnen helpen.

Bid juist ook voor vele aanmeldingen van behandelaren en hulgevers, zodat we mensen kunnen toerusten en begeleiden omoverlevers te helpen. Elke overlever die kiest om uit te stappen, heeft minimaal twee behandelaren voor meerdere jaren nodig. We zoeken niet alleen ervaren traumatherapeuten of hoogopgeleide mensen, we zoeken leergierige mensen met een hart op de juiste plek, zonder mogelijkheden tot chantage, die willen leren om traumatherapeut of hulpgever te worden. Bid dat mensen moedig zullen zijn om hun vaardigheden en passie in te zetten om mensen uit de duisternis te trekken. Hoe meer behandelaren en hulpgevers er zijn, hoe minder zwaar het wordt voor de behandelaren die nu deze kar trekken. Ieder betrouwbaar mens met een hart gericht op Yeshua kan helpen.

Goede vrijdag en Pasen (door Maddy)

Goede vrijdag? Pasen?

Iedereen ziet het als feestdagen.

Ik zie het als gruwelijke dagen.

Geen feest, continue dringen de beelden aan je op.

Overal waar je komt en kijkt,
word je geconfronteerd met je verleden.

Je wilt er niet aan denken maar je moet,

want weglopen lukt niet.

Ik kijk naar mijn verleden,

wel duizend stukjes liggen op de vloer.

Ik probeer de puzzel te maken,
nog nooit zo bewust beleef ik deze dagen.

Bewust van mijn eigen DIS
en bewust van mijn verleden.

Ik voel veel meer emoties, ik voel veel pijn,

verdriet, boosheid, frustraties.

Ik weet niet zo goed

wat ik wel en niet moet doen

vandaag en deze dagen, mijn hoofd tolt.

Ik moet mij volwassen gedragen,

ik moet, ik moet, ik moet, ik moet …

Ik moet hier blijven,

ik mag en kan niet verzuipen

in mijn verleden.

Ik moet niet nadenken …

Ik moet niet voelen …

Ik moet mezelf structuur bieden …

Ik moet het zelf doen vandaag …

Ik mag geen hulp vragen …

Stomme dagen …

Ik wil niet eten …

niet nadenken over het eten …

Maar ik moet …

Niet nadenken …niet voelen …

Lijstjes maken wat je moet doen …

Maar mijn lijf wil niet,

mijn hoofd wil niet.

Het voelt of er een zwaar blok beton

op mij ligt …

Zo voelt Goede vrijdag

 

Bid dat de daders een ontmoeting krijgen met Yeshua en zien wat Hij doet in het leven van overlevers. Bid voor moed en uitgestrekte armen in hun leven waar ze de veiligheid en vrijheid voelen zich te bekeren en hun leven opnieuw te beginnen.

Bij het opzetten van nieuwe netwerken om overlevers heen, gaan we zorgvuldig te werk. We willen dat mensen met de juiste motieven deelnemen en het belang van de overlever centraal zetten. Bid voor meer netwerkers. Bid voor het proces van de netwerkers om te willen leren, groeien en naast iemand te staan. Bid voor moed en vertrouwen.

Bid voor meer gastgezinnen, meer veilige plekken voor overlevers. Bid dat mensen die bereid zijn, net een stapje meer willen en durven doen. Bid voor moed en vooral veel liefde en voor open deuren en de juiste match met de juiste overlever.

Het onderzoeksrapport van de commissie Hendriks is op de donkerste dag van het jaar, vlak voor kerst gepresenteerd. Voor de overlevers die mee hebben gewerkt aan de interviews een extra zware periode, want zo’n goed onderzoek is het in onze ogen niet geworden. De mening van de twintig GGZ behandelaren is hier te lezen.

Bid voor gerechtigheid en een eerlijk onderzoek, waardoor de waarheid aan het licht zal komen.

We horen dat er op steeds meer plekken in Nederland én daarbuiten gebeden wordt voor overlevers van ritueel misbruik. Bid voor nog meer bidders, vooral ook tijdens de cultnachten. Bid dat het geestelijke leger actief en vol passie recht en gerechtigheid zoekt in de geestelijke wereld. Bid dat kerken en christelijke gemeenten meer en meer verantwoordelijkheid gaan nemen om als een grote familie samen deze strijd te willen strijden. Zodat we als christenen met elkaar om overlevers heen staan en ook klaar zijn om ook dader-daders in liefde te kunnen omarmen, zodat de duisternis haar kracht verliest.

Bid voor alle betrokken hulpverleners (zowel professioneel alsook vrijwillig) die zich inzetten voor overlevers van srm. Bid dat de Heer hen beschermt, hen wijsheid en inzicht geeft om dit belangrijke werk te kunnen doen. Bid dat zij sterk en moedig zullen zijn, zoals de Heer zegt in Jozua 1: 9 “Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.”

Personen

Adam

Adam is de volwassen zoon van een overlever. Hij zit verstrikt in de klauwen van de cult en heeft de weg naar vrijheid nog niet gevonden. Bid dat het traject dat zijn moeder af heeft gelegd hem hoop mag geven en moed om ook uit te stappen. Bid voor zijn vrouw en kinderen, voor veiligheid en uitzicht.

Christiaan

Met Christiaan zijn we al een tijdje op weg. Bid voor doorbraken en wijsheid in de hulp die we hem kunnen en willen bieden. Bid voor moed om onze hulp te accepteren.

Geertje en haar gezin

Er is op het moment van publiceren van deze gebedsbrief nog geen definitieve uitspraak in het juridische conflict rondom Geertje. Haar ouders ervaren wel steeds meer herstel bij Geertje en vertrouwen op Yeshua dat Hij uitkomst zal brengen. Bid voor een doorbraak, dat Geertje bij haar moeder mag blijven wonen en volledig zal herstel

Esther

Esther schrijft: “Ik ben sinds oktober 2022 volledig geïntegreerd. Dit brengt ook heel veel moeilijkheden met zich mee, denk aan alle gevoelens en gedachten die ik nu allemaal tegelijk kan hebben. Het is hierdoor best zwaar. Toch ben ik ook dankbaar voor de afgelopen periode. Ik heb meerdere malen mogen getuigen en mensen putten hoop uit mijn proces. Ik ben daar heel dankbaar voor. Bid voor veiligheid en dat de cult mij met rust gaat laten. Dat ze beseffen dat ik niet zal stoppen met vooruitgaan en dat het zinloos is om om mij heen te blijven hangen!”

https://youtu.be/zmzQ-fSBRdc

Els

Els is een moedige behandelaar die werkt met overlevers van srm. Ze staat al lange tijd onder vuur in haar werk. Bid dat ze de moed en volharding blijft houden om op de bres te staan voor deze overlevers. Bid ook voor deuren die open blijven staan, zodat ze hen kan blijven helpen en dat ze als een volwaardige, kundige behandelaar wordt gezien.

Jan

Jan is een oudere kleuter die in zijn spelgedrag en op andere manieren kenmerken vertoond van ernstig misbruik, met mogelijk signalen van georganiseerd misbruik. Om Jan is veel gaande. Bid dat hij op een plek zal wonen waar hij veilig is en de behandeling krijgt die hij nodig heeft. Bid dat hij zich veilig gaat voelen en zich zal ontwikkelen zoals een kind zich hoort te ontwikkelen.

Mirthe

Mirthe vraagt gebed om een goed netwerk op te starten. Daarnaast vraagt zij gebed voor haar gezondheid omdat Mirthe veel lichamelijke klachten heeft. Ook heeft ze last van herbelevingen. Bid ook dat zij triggers kan weerstaan en dat zij (met hulp) kan voorkomen om met de verkeerde mensen mee te gaan.

Tamara

Tamara is een meisje van tien jaar, die één van de behandelaren kent. Het is op dit moment niet mogelijk om haar te helpen, maar de signalen zijn ernstig. Haar ouders houden de deuren gesloten. Bid voor open deuren, zodat er een weg van herstel ingegaan kan worden. 

Ella

Ella zit in een diepgaand proces om meer in contact te komen met haar delen en haar gevoelens, en haar lichaam. Bid voor haar dat zij de kracht mag krijgen om dit aan te kunnen blijven gaan. Bid ook dat ze mag ervaren dat God erbij is en haar draagt. Op dit moment blijft verbinding een worstelpunt voor Ella maar ook om vanbinnen waarheid van leugens te leren onderscheiden. Ook vindt Ella zelf dat ze niet genoeg haar best doet in haar proces om hulp waard te zijn. Bid voor Ella dat dit in haar systeem gaat veranderen, dat ze mag ervaren dat ze er mag zijn en dat ze niets hoeft te bewijzen maar geholpen mag worden.

C.

C. heeft hele dappere keuzes gemaakt om haar leven veiliger te maken, zowel vanbuiten als vanbinnen. Zij is hierin samen met haar hulpverleners op weg en komt daarbij veel innerlijke weerstand tegen door programmeringen. Graag gebed voor doorbraak hierin. En ook gebed dat zij vast kan houden wat ze kiest, dat het niet geroofd wordt en dat innerlijke verbinding ook niet elke keer weer uit elkaar valt. Bid ook dat zij steeds meer vast mag staan in Yeshua en in hoe Hij haar ziet. Zodat ze niet meer zomaar door de duisternis onderuit gehaald kan worden. Bid dat ze steeds krachtiger mag worden.

K.

Er is een grote gebeds- en hulpvraag vanuit en voor K. namelijk dat er vervoer komt die haar eens per twee weken (soms eens per maand) van haar woonplaats naar Elburg kan brengen en terug. Zowel zijzelf als haar hulpverleners hebben alle mogelijke kanalen al geprobeerd, hebben in heel veel kerken om hulp gevraagd, maar tot nu toe is er niemand die het wil doen. Dat is voor haar zeer pijnlijk, juist ook omdat ze zo worstelt met God. Zijn mensen hebben wel mooie woorden in een kerkdienst maar als het erom gaat om iemand die uit de duisternis van srm komt te helpen, lijkt er niemand thuis te geven. Bid mee dat hier een doorbraak in komt en mocht je willen helpen, dan kun je je melden bij fragilewing@chello.nl. Er wordt een vergoeding gegeven per keer dat iemand rijdt.

Joos

Joos geeft aan: “Graag gebed voor mijn opvangzusje, daar gaat het heel slecht mee. Ze heeft eierstokkanker en uitzaaiingen, stadium vier. Bid dat de laatste chemokuur mag aanslaan, of dat ze anders snel naar haar Hemelse Vader mag gaan. En bid ook voor mij. Naast deze situatie is er veel rouw over mijn kinderen die om het leven gebracht zijn. Bid dat ik een weg vind om hiermee verder te leven.”

Jennifer

Jennifer vertelt: “Ondanks dat het al dertien jaar duidelijk is dat onze hersenen veel meer prikkels moeten verwerken dan bij de meeste mensen en ook met horen overgevoelig zijn (hyperacusis) en wij door overprikkeling en CPTSS/DIS zoveel kaakspanning hebben dat zonder beugel en nachtspalk wij letterlijk onze kiezen in stukken bijten en wij autisme hebben, blijft de zorgverzekeraar moeilijk doen. Daardoor wordt er nu een bedrag van meer dan €5000 niet vergoed, dat wij nodig hebben voor hulpmiddelen en medische kosten.” Bid voor erkenning van de diagnoses en voor vergoeding van hulpmiddelen en taxivervoer. Jennifer heeft het gevoel dat ze steeds overal tot last is en dat ze er eigenlijk beter niet had kunnen zijn. Bid dat ze mag ervaren dat ze waardevol is en dat Yeshua van haar houdt. Bid dat Yeshua deze gevoelens zal herstellen en genezen. En zoals Jennifer het zelf vraagt: “Dat als het Gods plan is, wij minder excentriek zijn en mogen worden als het om weinig voorkomende diagnoses gaat? Door bijvoorbeeld dat God die problemen geneest?”

Lieveheersbeestje

Zij vraagt gebed omdat zij veel last heeft van afschuwelijke herinneringen met heftige gevoelens. In het dagelijks leven worden deze gevoelens getriggerd door vervelende gebeurtenissen bijvoorbeeld op het werk, waardoor heden en verleden soms door elkaar gaan lopen. Zij voelt zich daarin vaak heel alleen. Zij vraagt gebed om hulp bij de verwerkingsprocessen, om vrienden die begrijpen wat er aan de hand is en om Gods nabijheid te mogen ervaren hierin.

Helen

Helen is een dappere overlever die hulp gezocht heeft bij Friends of Esthers en het proces van uitstappen al een tijd geleden is begonnen. Ze wil als dankpunt opgeven dat ze recent een hele grote, mooie stap heeft gemaakt namelijk dat ze is gedoopt. Bid voor moed in haar proces, bid voor kracht en liefde voor de mensen om haar heen en bid voor wijsheid hoe wij haar hierin kunnen helpen.

Anjer

Is een behandelaar die al langere tijd werkt met overlevers van ritueel misbruik. Ze wordt regelmatig geestelijk aangevallen wat zich ook uit in lichamelijke klachten. Steeds zien we weer dat gebed werkelijk helpt. Het zou mooi zijn wanneer een leger ook voor haar kan bidden! Bid dat ze volhoudt, bid voor wijsheid en inzicht.

Hulp aan overlevers tijdens cultnachten

 

Tijdens de cultnachten van Kerst en oud en nieuw zijn we digitaal beschikbaar geweest voor overlevers. Tijdens cultnachten is het voor hen moeilijker om te beseffen dat het beter is niet naar de cult terug te gaan en om veilig te blijven. Veel overlevers wonen alleen en tijdens de feestdagen zijn de behandelaren vaak vrij. Ook zijn het dagen waarbij veel mensen met familie doorbrengen, maar voor overlevers is hun eigen familie niet altijd veilig. Zij willen niet de fijne familie momentjes van andere mensen “verstoren” en het gevolg is dat ze zich terug trekken en alleen zijn. Vervolgens wordt het nacht, de nachten waarin ze door de cult verwacht worden om te komen. Alle herinneringen komen terug die hen middenin hun harten raken. Hun kindje dat ze tijdens die nacht verloren hebben, de verlatenheid die ze gevoeld hebben en nu weer extra voelen. Dan is het heel moeilijk om veilig thuis te blijven en niet terug te gaan.

 

Wij willen er graag zijn voor hen die deze gigantische worsteling elke keer weer aan moeten gaan om niet terug te vallen. We willen naar hen luisteren en hen aanmoedigen om thuis te blijven en te bevestigen dat thuisblijven het juiste is om te doen. Als het niet lukt thuis te blijven, wat we uiteraard niet hopen, willen we er ook voor hen zijn zodat zij de paniek en angst niet alleen hoeven te dragen. Deze momenten hoort niemand alleen te doen.

 

Tijdens de cultnachten van Pasen, Walpurgisnacht en 4 en 5 mei zullen we opnieuw digitaal beschikbaar zijn voor overlevers. Bid dat overlevers tijdens deze nachten om onze hulp durven te vragen. Bid voor wijsheid tijdens de gesprekken en dat Gods leiding er zal zijn!

 

(Mocht je als overlever gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan vragen we je om jezelf via jouw behandelaar bij ons aan te melden. Wij zullen geen gegevens vragen die te herleiden zijn naar je identiteit.)

Gebedskalender

Cultdata met de tijden van de rituelen en extra informatie en gebedspunten Dagen als nieuwe maan en volle maan zijn dagen dat de cult extra bij elkaar komt en dat de intensiviteit zwaarder is. Bid dat deze nachten verstoord worden en de geestelijke kracht die ze ervaren krachteloos zal zijn. (N.B.: als er 20 maart staat dan gaat het om de nacht van 19 op 20 maart.)

20 maart

21 maart nieuwe maan

24 maart

30 maart – 7 april voorbereidingen Goede vrijdag

Vanaf de nacht van 29 op 30 maart tot de nacht van 5 op 6 april zijn er elke nacht cultbijeenkomsten van 01:00 – 03:00 uur. Deze week staat in het teken van de voorbereidingen voor Goede vrijdag en Pasen. Er worden slachtoffers “klaar gemaakt” om geofferd te worden, om de orgies bij te kunnen wonen en er zullen bevallingen zijn waarbij de baby’s misbruikt en geofferd worden. Er worden rituelen uitgevoerd en er worden offers gebracht van dieren, maar ook van mensen en er zijn seksorgies waarbij ook demonen betrokken zijn. Er wordt gewerkt naar de climax op 7 april. Bid voor hoop tijdens deze nachten. Dat het niet uitzichtloos is, maar dat de slachtoffers zullen weten dat er mensen zijn die deze nachten op de bres staan voor hen. Bid voor de (nieuwe) moeders die (weer) hun kindje zullen verliezen. Bid voor troost en dat Yeshua hen mag laten zien waar hun kindje naartoe gaat. Veilig in Yeshua’s armen. Tijdens deze week is 6 april volle maan dus is deze nacht extra zwaar.

6 op 7 april Goede Vrijdag

Cultbijeenkomsten van 0:00 – 6:00 uur. Deze nacht staat in het teken van de verrijzenis van satan. Hij wordt neergezet als de overwinnaar van het kwade (satan wordt immers gezien als het goede in de cult). Er wordt voor zijn heerlijkheid iemand geofferd aan het kruis, echter dit kruis is omgekeerd. Bid voor het slachtoffer aan het kruis, dat hij net als Stefanus de heerlijkheid van God mag aanschouwen en dat dit een getuigenis mag zijn in de groep. Bid dat satan en zijn trawanten niet kunnen komen, dat er geestelijke koepels om de slachtoffers zullen zijn en dat zij onaanraakbaar zullen zijn. Voor onze God is immers alles mogelijk.

8 op 9 april Eerste Paasdag

Cultbijeenkomsten van 0:00 – 6:00 uur. Vandaag vindt het Paasfeest plaats in de cult. In de cult heet het niet Pasen, het is de dag van de verrijzenis. Tijdens Pasen worden er specifiek vloeken uitgesproken over alles wat levend is in de ogen van Yeshua. De dood wordt bekrachtigd en er wordt gepoogd het leven te vernietigen. Er worden kinderen verkracht op een omgekeerd kruis, de vloek op zijn kop. Er wordt een pasgeboren baby geofferd en meer.

9 op 10 april Tweede Paasdag

Cultbijeenkomsten van 1:00 – 4:00 uur. De dag van de grote vervloeking. Het is een directe aanval op het christelijke leven. De duisternis komt als het ware samen. Demonen worden in grote groepen opgeroepen en uitgezonden naar de grote tegenstander, God. Na deze ultieme sessie, vindt er een grote orgie plaats waarbij ook baby’s gebruikt worden en aan de gevolgen van deze verkrachtingen overlijden.

20 april nieuwe maan

21 – 30 april voorbereidingsweek Walpurgis

Cultbijeenkomsten voornamelijk van 1:00 – 3:00 uur.

Deze hele week is het cultfeest, een voorbereidingsweek voor Walpurgis. Het is lente geworden, het vruchtbaarheidsseizoen van de cult. Het begin van de lente, maar vooral het begin van de zuivering. Tijdens deze week zullener kinderen (tussen de negen en zestien jaar) zwanger gemaakt worden zodat zij een kind tijdens kerst ter wereld kunnen brengen. Er worden enkele meisjes “bewaard” voor de Walpurgisnacht. Zij zullen de week ervoor niet gebruikt worden voor geslachtsgemeenschap en alleen tijdens Walpurgis tijdens een speciale ceremonie zwanger gemaakt worden. Hun cyclus is afgestemd op deze dagen, waarbij vruchtbaarheidsmiddelen gebruikt worden.

30 april – 1 mei Walpurgis

Cultbijeenkomsten van 0:00 – 4:00 uur Walpurgisnacht en op 1 mei overdag van 10:00 – 22:00 uur bijeenkomstenmet afsluitend jachtpartijen.De nacht van 30 april op 1 mei (Walpurgisnacht) en overdag op 1 mei zijn de climax. Er worden dan offers gebracht met baby’s, er wordt seks bedreven met mensen die vooraf vermoord zijn en er worden orgies beleefd met voornamelijk kinderen onder de acht jaar. Het wordt ingeluid met een vrouw van 25 jaar die levend verbrand wordt op een brandend vuur. De volgende dag zijn er bijeenkomsten en als de zon ondergaat zullen er jachtpartijen op kinderen plaatsvinden in bossen. Met deze jachtpartijen wordt deze periode officieel beëindigd, waarbij de“beste” kinderen zullen overblijven. Niet alle kinderen overleven de jachtpartijen.

De geestelijke demonische activiteiten zijn deze dagen intens. Cultleden streven naar het zo ver mogelijk in extase raken, zodat er een diepe, intensieve verbondenheid gevoeld wordt met hun koning, satan. Ze aanbidden hem zoals wij Yeshua aanbidden. Ze zien hem als HET licht, HET leven en HET antwoord. De geestelijke interactie met demonen en tijdens de climax tussen 03:00 – 04:00 uur in deze nacht met satan zelf (als ze het goed genoeg gedaan hebben) is de werkelijke climax. Het wordt intens beleefd, er wordt gehuild en ze voelen zich god.

De duisternis heeft alle vrijheid, er is geen blokkade, geen licht. Juist die vrijheid van de duisternis is wat zo machtig voelt en waardoor je je als slachtoffer onmogelijk kan indenken dat je hier uit kan komen. De macht van de duisternis is onmogelijk te evenaren … zo voelt het tenminste op dat moment.

Specifieke gebedspunten zijn

Dat de slachtoffers voelen dat er een God is die groter en sterker is. Dat zij diep van binnen de levenslijn met Yeshua voelen en de hoop houden dat er uitkomst is.

Dat de daders gaan twijfelen, twijfel is in de cult zonde. Twijfel kan hen doden, maar is de enige weg om mogelijk uit te kunnen stappen.

Dat Yeshua met zijn machtige leger van engelen de duivelse geestelijke vervoering zal verstoren. Dat Zijn strijd tijdens deze nacht aanwezig kan zijn in die ruimte van de cult en dat iedereen daar getuige zal zijn van de macht van onze Koning Yeshua.

Dat de meetings verstoord worden en dat daarbij de slachtoffers geen schade toegebracht zal worden. Dat er geen nieuwe geestelijke banden en demonen de slachtoffers binnen kunnen komen, dat er geen nieuwe haken geslagen zullen worden zodat de vrijheid dichterbij zal zijn dan ooit.

Dat de meetings geen doorgang kunnen vinden. 

Uitstappers hebben het deze nacht heel moeilijk, ze kunnen worden aangevallen en geestelijk “meegenomen” worden of verkracht. Bid voor hen dat zij onder Yeshua’s bescherming staan en de aanvallen hen niet kunnen bereiken.

1 en 2 mei Cultfeesten

4 mei Dodenherdenking

Cultbijeenkomsten van 0:00 – 3:00 uur.

Dodenherdenking, demonen doen zich voor als belangrijke overleden cultpersonen en er is een seksorgie met hen. 

5 mei Bevrijdingsdag en volle maan

Cultbijeenkomsten van 0:00 – 10:00 uur.

18 mei Hemelvaart

19 mei Nieuwe maan

28-29 mei Pinksteren

Cultbijeenkomsten van 0:00 – 3:00 uur.

Het is een nacht met voornamelijk demonische activiteiten die in een fysieke bijeenkomst gevierd worden. Het oproepen van demonen en satan staat centraal, waarbij het doel is de macht en het gebied van hen te vergroten. Dit gebeurt o.a. door een offer met een pasgeborene, die in de cult geboren wordt. Dit gebeurt in de plaatselijke cultgroepen die verspreid zijn door het land. Na afloop is er, zoals bijna altijd, een seksorgie.

4 juni Volle maan

18 juni Nieuwe maan

21-23 juni Zomerfeesten

Blijven jullie meebidden?

Carla, Esther en Aline

 

Deze gebedsbrief mag breed verspreid worden, juist ook in kerken. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’, zegt de Bijbel (Hosea 4:6). Laten we dan niet meer wegkijken. Laten we onze ogen richten op Jeshua en het onrecht, degenen die daarin gevangen zitten, omarmen en meenemen voor de troon van God!

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.

www.fragilewing.com

www.lichtopsrm.com

www.lichtoplevens.nl

Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020

Documentaire ‘het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018

Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!