Satanisch ritueel misbruik, wat is het?

Al vele tientallen jaren zijn er in de westerse wereld van Australië tot Europa, van de VS tot Canada steeds opnieuw mensen die vertellen over gruwelijk sadistische foltering, veelal seksueel van aard, door groepen mensen. Onder de daders bevinden zich vaak familieleden uit meerdere generaties. Ook vertellen zij over duistere bijeenkomsten, vaak ’s nachts, waar […]

Satanisch ritueel misbruik, hoe vaak komt het voor?

Sinds ik mij publiekelijk uitspreek over satanisch ritueel misbruik in Nederland, word ik regelmatig benaderd door zowel overlevers als mantelzorgers en collega-hulpverleners. Zij vertellen over volwassenen – maar ook over kinderen – die getuigen van zaken die in vele opzichten lijken op het satanisch ritueel misbruik waarover ik hoor van mijn cliënten. De getuigenissen die […]

Over DIS en doelbewust gecreëerde DIS

Wie zich verdiept in satanisch ritueel misbruik komt al gauw de term DIS tegen, ofwel de dissociatieve identiteitsstoornis. Maar wat is het en wat heeft het te maken met satanisch ritueel misbruik? Om antwoord te vinden op deze vraag, moeten we beginnen met de vraag hoe kinderen en volwassenen in het algemeen omgaan met pijn. […]