Live

Projects

Friends of Esthers heeft als speerpunt het helpen van overlevers. Ondersteunende onderdelen daarbij zijn informatievoorziening, toerusting en gebed. Ook zijn er specifieke projecten waar we aandacht en financiële steun voor vragen.

Help for survivors

Onze projectmatige inzet is gestart met een eerste overlever (anders dan Esther) die we wilden helpen uitstappen uit de cult. We hebben in kaart gebracht wat er allemaal nodig is

Read more "

Hoeve de Binnentuin

Al ca. 1,5 jaar is een team binnen Friends of Esthers bezig om na te denken hoe overlevers van s.r.m. nog beter geholpen kunnen worden. Veilige opvang van overlevers én

Read more "

Vervanging auto

Wat zijn we blij en dankbaar dat Esther zo ver hersteld is dat ze zich steeds meer gaat inzetten voor haar passie om andere overlevers te helpen!Dat heeft wel een

Read more "

Prayer

Wij geloven dat Jezus Christus de enige is die met gezag en genade mensen blijvend kan bevrijden van de macht en de gevolgen van het kwaad. Dit geldt zeker voor

Read more "

Information and equipment

Er is weinig bekendheid t.a.v. satanisch ritueel misbruik (SRM), de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en alles wat hierbij komt kijken. Slachtoffers lopen hier direct tegenaan: ze belanden vaak op verkeerde plekken

Read more "
en_GBEnglish

The world of survivors was totally unknown to me. I have great respect for their courage and perseverance when I hear about their bizarre experiences. How vulnerable and special that they want to share this with me personally! I really appreciate that we can open our home for encounters.

Being there unconditionally is the key

I have been touched in my heart by the injustice done to so many; I want to stand for the truth and for God's justice to prevail.

Survivors of SRM need what every human being needs: sincere love, a heart that listens without judgement and lasting connection. Even the deepest parts, those who had to murder and rape, then dare to speak. How many victims will break free from their lifelong slavery if they receive 10 such friends?

It is a privilege to pray for survivors, regularly and at key moments. And also for their families, if they are still in the cult. That is my contribution to their liberation and I experience that in this way I can help God's light to shine on their lives. As a Christian, I thus take my place in God's Kingdom and in the heavenly realms.

What a new, dark world opened up for me in 2020. Too bizarre to be true, until I started to listen and read critically and openly. I now find it a privilege to support therapists and survivors, so that the Light of Jesus overcomes the deep darkness.

I give my hands to help and my heart to love.

It is a privilege to experience a survivor. But it is an even greater privilege to be able to do your modest part to support the survivor to really live.

No one can do it all alone.... That is why I want to mean something for others. My name Tikva means HOPE ... and there is hope for everyone!