Live

Project Esthers

Ons project heeft als speerpunt het helpen van overlevers zoals Esther. Andere, ondersteunende onderdelen zijn informatievoorziening, toerusting en gebed.

Help for survivors

Our project started with a first survivor (other than Esther) who we wanted to help get out of the cult. We have mapped out what is needed when someone steps out of the cult; and gradually this approach is deepening. The commitment needed is different for each individual, but the basis remains the same.
For example, trauma processing is very important. Without trauma processing, there is no processing and no (permanent) recovery. Finding a (trauma) therapist is not easy. And more hours of support are needed than are covered by the standard reimbursement.
Ook is een genadige en veilige woonomgeving noodzakelijk. Een warme plek en rust om te groeien in herstel. Daarbij zijn ook veiligheidsmaatregelen nodig, zoals een strikte onthouding van digitale middelen, en geen deur/raam waaruit de overlever kan weggaan wanneer er een persoonlijkheidsdeel is wat dit zou willen.

Project Esthers omvat het hele plaatje van de hulp op maat, die een overlever nodig heeft om gedurende een periode van circa 1,5 jaar een nieuw leven op te bouwen. De kosten voor zo’n traject zijn circa 20.000 euro per jaar. We denken op den duur gelijktijdig drie overlevers te kunnen gaan begeleiden. Met een basisbedrag in kas van 60.000 euro kunnen we bij een hulpaanvraag direct aan de slag. In het eerste jaar kunnen we dan verdere fondswerving voor de betreffende overlever opzetten.

Giften voor dit project zijn belasting-aftrekbaar (de stichting heeft een ANBI status). Meer informatie vind je op onze donation page.

We hope to help many survivors!

Information and equipment

Er is weinig bekendheid t.a.v. satanisch ritueel misbruik (SRM), de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en alles wat hierbij komt kijken. Slachtoffers lopen hier direct tegenaan: ze belanden vaak op verkeerde plekken voor hulp, waardoor ze vast lopen in hun uitstapproces. Ook willen we dat daders en hun omgeving goed geïnformeerd worden over de realiteit en de kwaadaardigheid van satanisch ritueel misbruik. Hoe meer de omgeving ervan op de hoogte is, hoe groter ook de kans dat perpetrators will repent of their heinous deeds.
We also see that media, churches, social networks and politics are poorly informed so that people from these groups do not know what to do when they come across information about SRM, a victim or cult activities.

We want to share our knowledge, inform and educate people, raise awareness of the great injustice that is happening right under our noses, so that there is more compassion and commitment for survivors and, we hope, perpetrators who dare to step out of their dark, degrading situation.
Moreover, the more people who know what the cult is and learn to recognise its modus operandi, the less chance it has of becoming a victim. 

In navolging van Jezus Christus willen we licht brengen in de duisternis. Politiek, onafhankelijk onderzoek en media hebben daarin een grote taak. ‘’Een staat die weigert een dergelijke zaak tot op het bot uit te zoeken is slechts een democratie in naam’’ (dr. Marc Reisinger – Pour la Verité).

Dit ondersteunende onderdeel van project Esthers omvat o.a. gesprekken met individuen en teams, (s)preekbeurten en toerusting voor zowel traumabehandelaren als netwerkers die om overlevers heen willen staan. De uren voor dit onderdeel worden veelal door vrijwilligers geleverd. Voor reiskosten en materialen is jaarlijks een bedrag van circa 2.000 euro nodig.
If you would like more information for yourself or your team/church/work, please let us know via the contact form.

Prayer

We believe that Jesus Christ is the only one who, with authority and grace, can permanently liberate people from the power and consequences of evil. This certainly applies to survivors and perpetrators of SRM. Therefore we do our work in prayer and prayer support is needed, so that there will be breakthroughs in the spiritual world that has influence behind the scenes. Paul puts it this way (in Ephesians 6:12): "For our struggle is not against flesh and blood (=people), but against the dominions, against the powers, against the rulers of this darkness and against the spirits of evil in the heavenly regions."

As part of this component of our work, we issue prayer letters in cooperation with psychologist Carla Hamoen (see https://fragilewing.com)
In addition, we are committed to expanding and equipping prayer networks so that Christians learn to take authority over the darkness through Jesus Christ. We incorporate the knowledge that survivors have about spiritual authority and spiritual battle.
Voor reiskosten en materialen is jaarlijks een bedrag van circa 1.000 euro nodig.

Wil je meer informatie rond gebed en meebidden, persoonlijk of voor een bestaande/nieuwe gebedsgroep, laat het ons weten via het contact form

en_GBEnglish

The world of survivors was totally unknown to me. I have great respect for their courage and perseverance when I hear about their bizarre experiences. How vulnerable and special that they want to share this with me personally! I really appreciate that we can open our home for encounters.

Being there unconditionally is the key

I have been touched in my heart by the injustice done to so many; I want to stand for the truth and for God's justice to prevail.

Survivors of SRM need what every human being needs: sincere love, a heart that listens without judgement and lasting connection. Even the deepest parts, those who had to murder and rape, then dare to speak. How many victims will break free from their lifelong slavery if they receive 10 such friends?

It is a privilege to pray for survivors, regularly and at key moments. And also for their families, if they are still in the cult. That is my contribution to their liberation and I experience that in this way I can help God's light to shine on their lives. As a Christian, I thus take my place in God's Kingdom and in the heavenly realms.

What a new, dark world opened up for me in 2020. Too bizarre to be true, until I started to listen and read critically and openly. I now find it a privilege to support therapists and survivors, so that the Light of Jesus overcomes the deep darkness.

I give my hands to help and my heart to love.

It is a privilege to experience a survivor. But it is an even greater privilege to be able to do your modest part to support the survivor to really live.

No one can do it all alone.... That is why I want to mean something for others. My name Tikva means HOPE ... and there is hope for everyone!