Leef

No. 6 Gebedsbrief satanisch ritueel misbruik, Zomerfeesten en vakantieperiode 2023

Uit het leven

En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo over- won Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards.

Het doel van deze gebedsbrief is het in gang zetten van een gebedsbeweging in Nederland en daarbuiten om slachtoffers te bevrijden uit de ketenen van satanisch ritueel misbruik

Daarnaast, om mensen bewust te maken van het bestaan van satanische netwerken onder de oppervlakte van onze westerse samenleving. Zodat er gaandeweg een netwerk van gepassioneerde mensen ontstaat dat geestelijke en praktische ondersteuning biedt aan slachtoffers (en hopelijk daders) die kiezen voor vrijheid.

Vakantie, voor veel mensen een fijne tijd, een tijd van rust, even geen verplichtingen, reizen, mooie herinneringen maken, genieten, tijd voor elkaar enzovoorts. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Voor veel overlevers van satanisch ritueel misbruik (srm) is de vakantietijd juist een zeer traumatische tijd omdat vakantie vroeger vaak betekende dat de cult vrij spel had. Daarnaast voelen zij zich juist tijdens de vakantie onveilig omdat hun therapeut en andere steunende personen afwezig zijn. Daarom een oproep om juist ook tijdens deze periode te blijven volharden in gebed voor overlevers van srm. Wanneer we dat doen dan mogen we bidden dat zij (iets van) Gods heerlijkheid mogen zien/ervaren in de diepe duisternis waarin zij zitten. We zien hiervan een voorbeeld in de Bijbel in het gedeelte dat gaat over Stefanus. In Handelingen 6:15 staat: ‘En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.’ Terwijl Stefanus voor de Raad een rede voerde en zijntoehoorders barstten van woede, lezen we in Handelingen 7:55 en 56: ‘Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Yeshua, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.´ Laten we met elkaar deze strijd voeren, wetende dat Yeshua overwinnaar is! Aäron en Hur ondersteunden de handen van Mozes terwijl Jozua samen met zijn mannen vocht tegen Amalek. Wij als christenen hebben elkaar nodig om te strijden tegen het onbeschrijfelijke kwaad wat plaatsvindt in de cult. Jozua overwon door de scherpte van het zwaard (Exodus 17:13), wij hebben het Woord van God, het zwaard van de Geest (Efeze 6:17), dat is ons wapen in de strijd, Gods eeuwig en blijvend Woord en dat was ook het wapen wat Yeshua gebruikte toen Hij verzocht werd in de woestijn (Lukas 4:1-13). In deze gebedsbrief komen eerst twee reacties van lezers van de gebedsbrief aan de orde. Daarna vertelt Marleen hoe de vakantieperiode voor haar was toen zij in de cult zat, een andere overlever vertelt over dingen waar zij tegenaan loopt en vervolgens is er een tekening met uitleg van Vlinder te zien. Dan komen de dankpunten en de gebedsverhoringen aan de orde. Hierna worden de gebedspunten voor de verschillende onderwerpen en personen genoemd. Ook wordt verteld over hulp aan overlevers tijdens enkele cultnachten en komen de data van de cultnachten aan de orde met informatie en gebedspunten voor de desbetreffende cultnachten. Wij doen een oproep om te bidden voor de verschillende onderwerpen en personen die genoemd worden in deze gebedsbrief. Daarnaast vragen wij om tijdens de genoemde cultdagen/-nachten te bidden (en te vasten). In Jakobus 5:16b staat: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’

Reactie van een lezer

Wij krijgen soms reacties op de gebedsbrief. Dat bemoedigt ons en we zijn er heel dankbaar voor. We hebben twee reacties eruit gelicht ter bemoediging voor alle bidders in Nederland:

“Lieve mensen, de gebedsbrief gelezen. Die afbeelding!! Ik hou zo van de Leeuw – en toen zag ik ineens dat lieve kleine meisje schuilen bij Hem!!! Prachtig!! De gebedsbrief is weer heftig. En weer (ik lees en bid mee sinds oktober) ben ik er ook stil van hoe ik al sinds mijn kinderjaren op alle momenten dat er (zo ontdek ik nu) cultbijeenkomsten zijn, geestelijke strijd/aanvallen ervaar. Ik heb me dat dus niet ingebeeld, zoals ik lang gedacht heb. Door de Heilige Geest heb ik onderscheidingsvermogen en gevoeligheid en ik ben zo dankbaar dat ik nu gericht kan bidden om bescherming, tegen vervloekingen en demonische activiteit! Ook dat is een vrucht van jullie moedige werk! Wat me bemoedigt en opvalt: de ontmaskering van het kwaad neemt toe en het Gideonsleger groeit!”

“Van de week heb ik nog wat meer gelezen en gisteren hebben we met drie vrouwen (na de samenkomst op de eerste dag van het Feest van Ongezuurde Broden) hierover gesproken en met elkaar gebeden. Het raakt ons zo! Eén van de vrouwen appte mij dat ze er vanmorgen weer voor ging bidden en Psalm 72 aan de beurt was om te lezen. Ze appte mij dat de teksten zo binnen kwamen voor al deze slachtoffers. Ik wil jullie hiermee bemoedigen en heb veel respect voor het werk dat jullie doen, dag en nacht. ‘Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.’ Psalm 72:12-14.”

Kelderkinderen

(door Marleen)

Voor de naamloze

De geslachte

De gemartelde

De verkrachte

Voor de gevangene

De verdwaalde

De gebruikte

De gefaalde

Voor de zielloze

Voor de dode

Voor jou

Is dit een ode

Omdat jij ‘bestaat’

Vakantieperiode (door Marleen)

“Wat ga jij doen in de vakantie?” Ieder kind wordt jarenlang die vraag gesteld, voorafgaand aan de zomervakantie. Ook aan mij. Maar ik wist geen antwoord… Echter, ik was er goed in de leegtes van mijn gedissocieerde bestaan op te vullen met schijnantwoorden: “Lekker lezen denk ik”. In werkelijkheid werd ik tijdens de zomervakanties ‘rondgereden’ in het buitenland. Niet om vakantie te vieren, maar voor satanische zomerfeesten en de voorbereidingen daarop. Dat was een periode met veel duistere activiteit. Demonen werden opgeroepen en uitgenodigd om seks met ons te hebben. Meestal zat ik onder de drugs. Ik weet soms niet wat ik heb ervaren omdat het gebeurde, of omdat ze het in scène hebben gezet. Maar ik heb daar, al dan niet onder invloed, dingen gezien, gevoeld en meegemaakt die niet op een menselijke manier te verklaren zijn. Met genoegen lieten satanisten zich overnemen door demonen. Ik heb vrouwen zien kronkelen als slangen. Ik heb het gekrijs uit de krochten van de hel gehoord tijdens de orgies met elkaar en met demonen. Ik heb de geur van zwavel en verrotting geroken waar die op dat moment niet werden verondersteld te zijn. Ik ben verkracht door iets onmenselijks. Maar, dit was niet het enige wat de zomerperiode kenmerkte. O nee, niet het enige. Tijdens de zomerfeesten vonden bloedrituelen plaats. En werden dieren- en mensenoffers gebracht.

Tijdens enkele zomers vond mijn ‘training’ plaats. Ik werd naar een plek gebracht die ik ‘de boerderij’ noemde. Achteraf was het geen boerderij maar een luxe woonboerderij op een afgelegen plek in de natuur, verscholen tussen bossen, met achterliggende gebouwen waarvan de half ronde ramen iets weg hadden van een boerenstal. Wellicht is dat het ooit ook wel geweest. Aan de achterkant, waar vrijwel nooit iemand kwam, lag een stuk vlak land vanwaar je verder weg de bergen kon zien. Daar, in het souterrain onder de gebouwen, daar werden de naamlozen, de niemandskinderen, de ‘nobody’s’ gevangen gehouden. Daar werd ook ik vastgebonden en opgesloten tot ik geroepen werd voor mijn ‘training’. Ik weet niet wat erger was… vechten voor je leven in het vochtige souterrain waar eten in het midden werd gegooid waar iedereen meestal net niet bij kon, of meegenomen door de man met de opstaande kraag, ik noem hem de Dracula zonder scherpe tanden, die er de scepter zwaaide. Het trapje op, de gang door, nog een trap op, naar het luxe gedeelte, een lange hal met kamers vol luxe interieur. Van die leren banken met knopen, van die kroonluchters, van die velours gordijnen… van dat rode tapijt… De Japanse vrouw, die je klaarmaakt. De rijke mannen in de volgende kamers… de geur van sigaren, sterke drank. Misbruik, tot je niet meer kan. En weer terug, naar de niemandskinderen, het levenloze, hun doodse gezichtjes. Oh kon ik ze maar redden! Weer gevangen met hen. Tot ik boven hen verheven werd. Ik ze moest leren… wat ik geleerd had. Dieren doden, tot ik één van hen moest aanwijzen, die kwam niet meer terug. En ik ze mee moest nemen naar de Grand Climax. Nu was ik ook nog een verrader. Ik werd gedwongen, maar zowel zij als ik konden dat op dat moment niet zo zien.

Ik zou nog veel, veel meer kunnen schrijven over de zomers. Maar ik kan het niet. Dan huil ik over het verlies van mijn kinderen. Dan proef ik de ijzersmaak van bloed. Dan zie ik afgehakte ledematen… En u, de lezer, misschien kunt u dat ook wel niet lezen… De zomervakanties stopten, de zomers niet en de zomerfeesten ook niet. En na de zomerfeesten kwamen de najaarsfeesten en de winterfeesten, en de voorjaarsfeesten… De cult stopt nooit. Het is een dagelijkse, uitputtende strijd op leven en dood als je gevangen zit in het web van de cult. Goddank ben ik uit hun netwerk. Yeshua is mijn houvast. Ik leef, al is het met vallen en opstaan en zijn cultfeestdagen (en nachten) met hun herinneringen en geestelijke donkerte erg zwaar. Het kan, echt! Er is een leven na de cult. En dat heeft naast moeilijke ook heel veel mooie genietmomentjes! Als jij nog vastzit, of iemand helpt die nog vastzit (en ik weet hoeveel geduld je daarvoor nodig hebt), doe het, zet door, hou vol, het is het – ondanks alle strijd en tegenstand en soms dreiging en rare toestanden – echt heel erg waard.

Het gedichtje hierboven schreef ik eens voor de kinderen en de jonge vrouwen, de mensen zonder identiteit waarmee ik tijdens de zomers opgesloten zat.

Van een overlever

Hieronder volgt een stukje tekst van een overlever die beschrijft hoe levensbelangrijk echte verbinding met christenen is. Maar ook hoe moeilijk dat is, omdat de kloof tussen de cultwereld die overlevers kennen en de ‘gewone’ wereld van anderen, zo enorm groot is. Het is een oproep aan ons, die buiten de cult zijn opgegroeid, om in navolging van Yeshua echt lief te hebben, de wereld van de ander te willen begrijpen zonder veroordeling, en bruggen te slaan in daden en volharding. Met de motivatie van Paulus, die zei: “Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt, om meer mensen te winnen (1 Korinthe 9:19).”

In mijn eigen weg naar vrijheid en licht, ontdek ik steeds meer dat woorden en daden er echt toe doen. Mensen zijn niet perfect, maar tussen niet proberen en wel proberen en je tekortkomingen durven zien, zit een groot verschil voor mij. Vertellen over de liefde van Yeshua of die laten zien door naast me te lopen welke weg ik ook ga, waarvan jij misschien denkt dat die niet de juiste is. Proberen niet te oordelen en mij daarmee niet gevangen zetten of houden, en misschien nog wel het meeste: stop met rennen! Stop met jezelf voorbij rennen en zo ook Yeshua en anderen, waardoor je dat Licht niet bent maar het duister laat winnen en in mijn geval de boodschappen van vroeger dat niemand me werkelijk wil zien of kennen, worden hierdoor bevestigd.

Je hoeft de diepte niet te weten of te kennen, maar open je ogen voor hoe het duister lachend kan toekijken hoe mensen elkaar blijven beschadigen doordat ze oordelen, je in hun doosje proberen te stoppen waardoor alles ‘beter’ of ‘goed’ is ongeacht of dat voor jou beter of goed is. En dat kan heel klein door zonder details iemands keuze te vertrouwen, of groter door als iemand iets deelt over hoe hij/zij dingen ervaart, niet te zeggen dat ze dat helemaal verkeerd zien. Iemand de boodschap geven dat ze verkeerd voelen/denken/zijn/ervaren doet enorm pijn, en maakt het nog moeilijker om de moed te vinden dingen te delen naar wie dan ook. Deze dingen brengen mij juist in isolement, houden gevangen, niet of ik al dan niet naar de kerk, de Bijbelstudie of welke bijeenkomst dan ook ga. Want als ik wel zou gaan, voelt het voor mij of ik er nooit helemaal kan en mag zijn, ik me moet afsluiten om de pijn beperkt te houden, want groepen zijn al moeilijk, los van of er dingen gezegd of gedaan worden die triggeren. Triggers zijn onvermijdelijk, maar hoe de ander daarmee omgaat kan wel een groot verschil maken. Sta open voor het gesprek, en om misschien samen te zoeken naar een oplossing. Want ik verwacht echt niet dat de hele wereld zich aanpast aan mij, maar weten dat mensen rekening met me willen houden doet al heel veel en maakt het isolement minder. Wees nieuwsgierig naar de ander, heb lief.

Koppen rollen

De cult noemt vreselijke conflictsituaties een spelletje en op onderstaande tekening is één van hun spelletjes ‘koppen rollen’ afgebeeld. Getekend door een overlever. “Doe je niet wat er van je gevraagd wordt, dan ben je zelf aan de beurt om vermoord te worden. Werk je niet mee, dan ben je niets waard en dan sta jij, in dit geval, tussen de snijbladen die ook echt dichtgaan. Doe je het wel, dan doet het persoonsdeel welke getraind is dit soort dingen goed te doen, extra goed haar best. Het geeft adrenaline, een machtsgevoel en er wordt gejuicht en geklapt omdat je het zo goed doet. Wat een conflict.” We zetten haar tekening in deze gebedsbrief omdat het zo goed de conflicten laat zien die een overlever kan hebben tijdens cultmomenten. Misschien onmogelijk om helemaal te begrijpen, te ingewikkeld om een oplossing te kunnen bedenken in zo’n situatie, maar een duidelijk beeld dat iemand die dit heeft meegemaakt alleen maar echte liefde en nabijheid nodig heeft, samen met gebed!

Tekening gemaakt door Vlinder (deze naam staat symbool voor een moedige vrouw met al haar delen)

Dankpunten en gebedsverhoringen

Betrokkenheid

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van steeds meer mensen en kerken die willen horen over srm en de gevolgen hiervan. We hebben de afgelopen periode meerdere spreekbeurten kunnen geven zodat de kennis rondom srm verbreed wordt en zodat gebed meer en meer gedragen wordt. Ook zijn we gestart om coaches aan hulpvragers te koppelen. Zo worden mensen opgeleid hulpvragers te helpen en zo kunnen we laagdrempelig meer mensen helpen. We kunnen het niet alleen, maar samen zijn we een Gideonsleger!

Financiën

We zijn enorm dankbaar voor donaties die binnengekomen zijn! Giften blijven nodig om de grote projecten die nu lopen te kunnen blijven doen. Wanneer je een donatie hebt gedaan, word je twee of drie keer per jaar op de hoogte gehouden van lopende projecten nadat je jezelf kenbaar hebt gemaakt als structurele giftgever. 

Signalen van een dader die zich bekeert (door Aline)

Al een heel aantal gebedsbrieven lang roepen we jullie op om te bidden voor daders. Rond Walpurgis vroegen we jullie te bidden dat daders gaan twijfelen. We schreven dat twijfel in de cult zonde is en twijfelaars kan doden, maar tegelijk de enige weg is om mogelijk uit te kunnen stappen. Graag wil ik iets zeer opmerkelijks met jullie delen. In de aanloop naar Walpurgis vertelde Esther mij over filmpjes en foto’s die zij kreeg waarin een belangrijke dader werd gemarteld, iemand die in de landelijke cult een behoorlijke positie had. Hij werd gemarteld op een manier die Esther zelf onder zware druk ook heeft moeten toepassen en ook daarom riepen de filmpjes heftige gevoelens op bij Esther. Er waren meer redenen waarom de cult haar dit beeldmateriaal stuurde maar daar gaat het nu niet om. Verbluffend was dat erbij was geschreven dat hij dood moet omdat hij overgelopen zou zijn naar haar God! Esther zelf gaf aan dat zij op het beeldmateriaal een zachtheid in hem zag die zo anders was dan zoals zij hem kende. De man heeft het met zijn leven moeten bekopen (de foto hiervan is door meerderen gezien), maar als hij inderdaad zich tot Yeshua heeft gekeerd zoals de cult beweert, dan is hij net als de moordenaar aan het kruis, nu met zijn Yeshua in het paradijs! Wat een enorme genade!! Ik ben ervan overtuigd dat deze man een eerste vrucht is van ons gebed voor bekering van daders. Laat het ons des te meer aanvuren te bidden voor twijfel bij daders!

Bid voor...

Aanmeldstop

Omdat we veel aanmeldingen van hulpvragers hebben gehad, maar nog groeiende zijn en mensen moeten opleiden om te kunnen helpen, hebben we na enkele nieuwe aanmeldingen de aanmeldstop weer moeten toepassen. Bid dat overlevers die nu niet kunnen aankloppen bij ons, hoop blijven houden tot uitredding en dat zij de juiste mensen op hun weg vinden die hen kunnen helpen.

Bid voor veel aanmeldingen voor hulpgevers in de breedste zin, zodat we mensen kunnen toerusten en begeleiden om overlevers te helpen. We hoeven niet alles zelf te doen, maar zolang er niet genoeg mensen zijn, doen we wat we kunnen. Ieder betrouwbaar mens met een hart gericht op Yeshua kan helpen!

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Daders

Blijf bidden dat de daders een ontmoeting krijgen met Yeshua en zien wat Hij doet in het leven van overlevers. Bid voor moed en uitgestrekte armen in hun leven waar ze de veiligheid en vrijheid voelen zich te bekeren en hun leven opnieuw te beginnen. Zie ook ons bijzondere dankpunt hierover eerder in deze brief!

Netwerkers

Bij het opzetten van nieuwe netwerken om overlevers heen, gaan we zorgvuldig te werk. We willen dat mensen met de juiste motieven deelnemen en het belang van de overlever centraal zetten. Bid voor meer netwerkers. Momenteel zijn we op meerdere plekken in Nederland netwerken aan het opbouwen, maar we krijgen te weinig aanmeldingen om deze verder op te kunnen bouwen. Bid voor open deuren en moedige mensen in kerken, zodat de bereidheid om te helpen groeit. Bid voor moed en vertrouwen en voor het besef dat het een voorrecht is om overlevers te helpen vanuit de duisternis naar het licht.

Gastgezinnen

Bid voor meer gastgezinnen, meer veilige plekken voor overlevers. Bid dat mensen die bereid zijn, net een stapje meer willen en durven doen. Bid voor moed en vooral veel liefde en voor open deuren en de juiste match met de juiste overlever.

Coaches

Sinds kort zijn we gestart om coaches naast hulpvragers te zetten. De coach ondersteunt de hulpvrager emotioneel en praktisch bij het herstructureren van het leven, bij het leren kennen van persoonsdelen en bij het verwoorden van problemen. De coaches leren terwijl ze aan het werk zijn. Bid dat er meer coaches zullen komen en dat zij wijsheid en een hart vol liefde zullen hebben voor hulpvragers.

Behandelaren

We hebben meer behandelaren nodig. Elke overlever die kiest om uit te stappen, heeft minimaal twee behandelaren voor meerdere jaren nodig. We zoeken niet alleen ervaren traumatherapeuten. We zoeken leergierige mensen met een hart op de juiste plek, zonder geheimen in hun leven waarmee ze chantabel zouden kunnen zijn, die willen leren traumatherapeut te worden. Bid dat mensen moedig zullen zijn om hun vaardigheden en passie in te zetten om mensen uit de duisternis te trekken. Hoe meer behandelaren er zijn, hoe minder zwaar het wordt voor de behandelaren die nu deze kar trekken.

Onderzoekscommissie sadistisch kindermisbruik

Het onderzoeksrapport van de commissie Hendriks is op de donkerste dag, vlak voor kerst gepresenteerd. Voor de overlevers die mee hebben gewerkt aan de interviews een extra zware periode, want zo’n goed onderzoek is het in onze ogen bepaald niet geworden. De mening van de 20 GGZ behandelaren is hier te lezen.

Op moment van dit schrijven is er nog niets met het rapport gedaan, zelfs niet besproken in de commissie voor Justitie en Veiligheid of de Tweede Kamer. Bid voor gerechtigheid middels een onafhankelijke second opinion. Bid voor moedige mensen op de juiste plaatsen die hiervoor op zullen staan.

 

Gebedsgroepen

We horen van steeds meer plekken in Nederland en daarbuiten waar gebeden wordt voor overlevers van srm. Bid voor nog meer bidders, vooral ook tijdens de cultnachten. Bid dat het geestelijke leger actief en vol passie recht en gerechtigheid zoekt in de geestelijke wereld. Bid dat kerken hun verantwoording gaan nemen om als een grote familie samen deze strijd te willen strijden. Zodat we als christenen met elkaar om overlevers heen staan en ook klaar zijn om ook dader-daders in liefde te omarmen, zodat de duisternis haar kracht verliest.

Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels voor de goddelozen die mij verwoesten, voor mijn doodsvijanden die mij omsingelen.

Bid voor... Personen

Margriet

Margriet en haar tienerdochter willen graag gebed voor bescherming, zij ervaren strijd en aanvallen ook op lichamelijk gebied. De dochter weet het e.e.a. over wat haar moeder meegemaakt heeft en worstelt daardoor ook zelf met schuldgevoelens en andere emoties. Bid voor genezing en herstel voor zowel moeder als dochter.

Adam

Adam is de volwassen zoon van een overlever. Hij zit verstrikt in de klauwen van de cult en heeft de weg naar vrijheid nog niet gevonden. Bid dat het traject dat zijn moeder af heeft gelegd hem hoop mag geven en moed om ook uit te stappen. Bid voor zijn vrouw en kinderen, voor veiligheid en uitzicht.

Christiaan

Met Christiaan zijn we al een tijdje op weg, hij heeft echter aangegeven geen hulp van ons meer te willen zonder een reden aan te geven. Wij laten hem in gebed niet los. Bid voor doorbraken en moed voor hem om het contact weer op te pakken, ongeacht wat de cult doet. 

Esther 

Het blijft ontzettend onrustig in mijn leven en ook mijn kinderen worden door de cult lastig gevallen. Naast de blijvende spanningen in het dagelijkse leven, maar ook trauma’s die nog verwerkt moeten worden, deel ik mijn ervaring met anderen, zodat er meer mensen geholpen kunnen worden. Dit vergt soms veel moed en energie, maar geeft ook ontzettend veel vreugde. Bid voor veiligheid en kracht om te doen waar Yeshua mij voor geroepen heeft. Bid dat de cult gaat beseffen dat ik niet zal stoppen en dat het zinloos is om me heen te blijven hangen! Yeshua’s geluid is tenslotte luider: https://youtu.be/u5sYgciCAzc

Hananja

Hananja is een dappere hulpvrager die door de eerste fase van het diagnostiektraject heen is. Zij is gestart met een coach en we gaan binnenkort starten met het opbouwen van haar netwerk. Bid dat Hananja zich zelf als waardevol mag zien. Dat ze hulp durft te vragen wanneer dit nodig is. Bid voor moed en kracht, voor mensen in haar omgeving die bereid zijn haar te helpen en voor wijsheid voor ons hierin. 

Ingrid

Ingrid is bijna door de eerste diagnostiekfase heen. Hierna is de kans groot dat we ook met haar starten met een coach en het opbouwen van haar netwerk. Bid voor een goed contact met haar persoonsdelen. Dat ze zichzelf mag accepteren en leren kennen, zoals Yeshua haar ziet. 

Meerdere hulpvragers 

We zijn met meerdere hulpvragers onderweg. De diagnostische fase vraagt veel van de betrokkenen. Bid voor hen voor moed, veiligheid en steun uit de omgeving tijdens dit hele traject. 

Vlinder

Vlinder zit middenin het diagnostiektraject en door de gesprekken komen er veel trauma’s los. Zij heeft liefdevolle mensen om zich heen die haar ondersteunen. Bid voor hen dat zij wijsheid en kracht zullen ontvangen. Bid ook voor Vlinder dat ze de moed houdt in contact te blijven en aan te geven wat haar helpt. Bid voor liefde voor zichzelf en haar delen en voor haar veiligheid.

Els

EIs een moedige behandelaar die werkt met overlevers van srm. Ze staat al lange tijd onder vuur in haar werk en haar functioneren wordt in twijfel getrokken bij een instantie. Bid dat ze de moed en volharding blijft houden om op de bres te staan voor deze overlevers. Bid ook voor deuren die open blijven staan, zodat ze hen kan blijven helpen en haar roeping zal blijven volgen.

Jan

Jan is overgeplaatst naar een andere plek tegen het advies van therapeuten in. Er is veel strijd om zijn leventje. Bid dat hij zich veilig gaat voelen en zich zal ontwikkelen zoals een kind zich hoort te ontwikkelen en dat de juiste mensen daarin mogen helpen.

Mirthe

Mirthe wil graag onderscheidingsvermogen ontvangen om te kunnen zien wie zij mag leren vertrouwen. Dit is voor haar extra moeilijk omdat zij in het verleden ‘verkeerde mensen’ vertrouwd heeft. Zij heeft afscheid moeten nemen van deze mensen en dit doet erg veel pijn.

Tamara

Tamara is een meisje van tien jaar, die één van de behandelaren kent. Ze zit gevangen in het netwerk en op dit moment is het niet mogelijk om haar te helpen, maar de signalen zijn ernstig. Bid voor wijsheid en open deuren, zodat er een weg van herstel ingegaan kan worden. 

Anjer

Anjer is een dappere behandelaar die kampt met haar gezondheid. Bid dat zij de kracht krijgt om hulpvragers te blijven helpen en ons te ondersteunen. Bid voor liefdevolle mensen om haar heen en dat elke aanval van satan afgebroken wordt.

Aline

Als behandelaar en teamlid van Friends of Esthers ben ik betrokken bij de processen van een heel aantal overlevers. Het is hard werken maar ook een voorrecht om Gods werk van zo dichtbij te zien en hoop te mogen helpen brengen. Het is mijn diepe verlangen dat velen de weg van herstel zullen gaan, dwars tegen alle bedreigingen van satan en zijn volgelingen in. Zelf ben ik intens dankbaar dat ik veel jaren bijzondere genade heb ontvangen om hard te werken en gezond te blijven. Recent had ik twee keer een pittige griep. Graag gebed voor wijsheid voor een gezonde levensbalans en voor blijvende gezondheid. 

Sarina

Sarina is een medisch hulpverlener die ons op belangrijke momenten helpt bij ons werk voor overlevers. Er is helaas kanker bij haar geconstateerd. Het lijkt erop dat het niet is uitgezaaid, maar dit is nog niet zeker. Bid voor Gods vrede in dit proces en – wat ons verlangen is – volledig herstel. 

L

L is een dochter van een gezin die een hulpvrager helpt, zij wordt lastiggevallen op haar werk wat lijkt op cultinfiltratie. Bid voor haar bescherming en wijsheid voor de ouders hoe hiermee om te gaan. Voor meer informatie, zie blog.

Ava

Ava is een hulpverlener die al enige tijd nauw betrokken is bij een hulpvrager. Bid voor haar bescherming en wijsheid. Dat het hele traject haar vreugde en energie mag geven en dat zowel zij als de hulpvrager nog dichterbij Yeshua mogen komen.

Lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje vraagt gebed omdat zij veel last heeft van afschuwelijke herinneringen met heftige gevoelens. In het dagelijks leven worden deze gevoelens getriggerd door vervelende gebeurtenissen bijvoorbeeld op het werk, waardoor heden en verleden soms door elkaar gaan lopen. Zij voelt zich daarin vaak heel alleen. Bid om hulp bij de verwerkingsprocessen, om vrienden die begrijpen wat er aan de hand is en om Gods nabijheid te mogen ervaren hierin. Zij is heel blij dat zij in deze gebedsbrief iets mag vertellen en voelt zich hierdoor gesteund. Ook geeft zij aan dat ze merkt dat ondanks dat alles best wel heftig is, er ook goede dingen gebeuren, bijvoorbeeld dat zij steeds beter bij haar emoties kan komen en kan rouwen om dingen die zijn gebeurd. Ook vangt zij af en toe een glimp op over hoe God naar haar kijkt en dat zij waardevol is. Bid om versterking van deze goede dingen.

Geertje

De zaak van Geertje zal overgedragen worden naar Duitsland, dat betekent dat voor Geertje het grootste gevaar verdwenen is en Geertje zelf gehoord zal worden. De rechtbank achtte zich verder niet bevoegd om te beslissen over de verzoeken van de Raad van de Kinderbescherming, dus hun aanvraag uithuisplaatsing is van tafel. Prijs de Heer! Goliath is verslagen, de eerste grote stap naar de overwinning is behaald! Bid voor de Duitse rechter, voor een goede Duitse advocaat en dat de moeder zo snel mogelijk het zorgrecht voor Geertje krijgt, zonder verder belastende onderzoeken voor haar en dat het nu snel opgelost mag worden. Van harte dank voor alle medeleven en gebeden!!! Zonder gebed hadden we deze overwinning nooit kunnen behalen, alle eer aan onze trouwe God.

De moeder van Geertje vraagt om te bidden voor herstel van Geertje en vrijheid voor andere kinderen.

Ella

Ella vraagt gebed voor meer vertrouwen in haar eigen intuïtie en waarneming. Bid dat mensen om haar heen haar tijd en ruimte geven om uit te vinden wie zij is en wat ze zelf zou willen zonder aan de verwachting van anderen te hoeven voldoen. Zoals Ella het zelf zegt: “Misschien dat mezelf zien te vinden iets minder verwarrend en steeds weer opnieuw beginnen is…..”

Hulp aan overlevers tijdens cultnachten

Tijdens de cultnachten van Kerst, oud en nieuw, Pasen, Walpurgisnacht en 4 en 5 mei zijn we digitaal beschikbaar geweest voor overlevers. Tijdens cultnachten is het voor hen moeilijker om te beseffen dat het beter is niet naar de cult terug te gaan en om veilig te blijven. Veel overlevers wonen alleen en tijdens de feestdagen zijn de behandelaren vaak vrij. Ook zijn het dagen waarbij veel mensen tijd met familie doorbrengen, maar voor overlevers is hun eigen familie niet altijd veilig. Zij willen niet de fijne familiemomentjes van andere mensen ‘verstoren’ en het gevolg is dat ze zich terugtrekken en alleen zijn. Vervolgens wordt het nacht, de nachten waarin ze door de cult verwacht worden om te komen.

De cult stuurt berichten, bedreigingen dat nieuwe rampen hen of hun geliefden zullen treffen als ze niet komen. Ze staan voor hun huizen met knipperende lampen of maken geluiden die door hun martelpraktijken aan de overlevers verbonden zijn met enorme angsten. Alle herinneringen komen terug die hen midden in hun harten raken. Hun kindje dat ze, jaren geleden, tijdens die nacht verloren hebben, de verlatenheid die ze gevoeld hebben en nu weer extra voelen. Hoe moeilijk is het dan om veilig thuis te blijven en niet terug te gaan. De enorme onverwerkte emotionele pijn en de extreme angst voor de gevolgen wanneer ze niet gaan, kunnen zo groot worden dat ze toch gaan. Soms nemen overlevers zelfs vooraf maatregelen om naar de cult te kunnen gaan als de drang ’s nachts toch te sterk wordt, bijvoorbeeld door bij hun partner iets in de koffie of thee te doen waardoor die extra diep slaapt.

Wij willen er graag zijn voor hen die deze gigantische worsteling aan moeten gaan. We willen naar hen luisteren en hen aanmoedigen om thuis te blijven en te bevestigen dat thuisblijven het juiste is om te doen. Als het niet lukt thuis te blijven, wat we uiteraard niet hopen, willen we er ook voor hen zijn zodat zij de paniek en angst niet alleen te hoeven dragen. Deze momenten hoort niemand alleen te doen. Bid dat overlevers tijdens deze nachten om onze hulp durven te vragen. Bid voor wijsheid tijdens de gesprekken en dat Gods leiding er zal zijn!

(Mocht je als overlever gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan vragen we je om jezelf via jouw behandelaar bij ons aan te melden. Wij zullen geen gegevens vragen die te herleiden zijn naar je identiteit en je mag een anoniem mailadres gebruiken.)

Gebedskalender

Cultdata met de tijden van de rituelen en extra informatie en gebedspunten

Het is voor overlevers heel intensief om specifieke informatie boven te halen over iedere cultnacht, omdat met elk cultfeest vele afschuwelijke herinneringen verbonden zijn, die dan ook naar boven komen. Het is daarom niet van alle dagen gelukt om voldoende helderheid te krijgen over de specifieke tijden. Ook kan het zijn dat de genoemde tijden niet 100% kloppen. De tijden van 01:00 – 03:00 uur zijn niet altijd volledig dekkend, de cult gaat vaak langer door en begint soms ook eerder. Houd bij dagen waar geen tijd bij staat als richtlijn 01:00 – 03:00 uur aan. Voor bepaalde cultgroepen is vrijdagnacht vaste cultnacht. Vrijdag is daarom een dag die voor veel overlevers extra zwaar is.

Dagen als nieuwe maan en volle maan zijn dagen dat de cult extra bij elkaar komt en dat de intensiviteit zwaarder is. Bid dat deze nachten verstoord worden en de geestelijke kracht die ze ervaren krachteloos zal zijn. (N.B.: als er 18 juni staat dan gaat het om de nacht van 17 op 18 juni.)

18 juni nieuwe maan 01:00 – 03:00 uur

Cultnachten rond zomertijd: de nachten van 20 – 21, 21 – 22 en 22 – 23 juni

Tijden: de eerste twee van 01:00 – 03:00 uur, de laatste van 01:00 – 06:00 uur

Het satanische zomerfeest in de cult duurt drie dagen. In elke plaatselijke cult wordt gedurende deze drie dagen een kind gemarteld (hetzelfde kind). Dit kan gaan om (veel) eerder gekidnapte kinderen of om kinderen die al in de greep van de cult zijn omdat ze tot de kerngezinnen behoren. Of omdat ze ongeregistreerd opgroeien in de klauwen van de cult. De laatste nacht vindt plaats in een landelijke bijeenkomst die niet voor alle plaatselijke leden toegankelijk is. Op deze nacht wordt uit de kinderen die drie dagen gemarteld zijn, één kind gekozen dat aan satan wordt geofferd. Dat kind wordt levend verbrand. 

Vooral deze laatste nacht staat ook in het teken van het oproepen- en aansturen van demonen. Door het kindoffer is de kracht van de satanische gebeden sterker; dit gebruikt de cult om hun invloed in de ‘gewone’ wereld te vergroten.

1 t/m 7 juli

3 juli volle maan 01:00 – 03:00 uur

6 juli 01:00 – 04:00 uur

Bidden voor lijfelijke bescherming.

6-7 juli 22:30 – 04:30 uur

Bidden voor lijfelijke bescherming.

17 juli nieuwe maan 01:00 – 03:00 uur

20-27 juli

De laatste twee nachten zijn het zwaarst. De eerste nachten zijn ongeveer van 00:00 – 03.00 uur en de laatste twee van 01.00 – 06.00 uur. Het begint met kidnappings en het eindigt met een offer van een vrouw, volwassen (boven de twaalf). De dagen ertussen zijn voornamelijk seksfeesten met baby’s en kinderen en alles wat erbij hoort. Er is een climax op de zesde dag; hierbij komen demonen, die ook het ‘offer’ inspecteren en ‘hopelijk’ goedkeuren. Zo niet, worden er extra’s offers gepleegd en rituelen uitgevoerd.

Degene die op de zevende dag geofferd wordt, geeft haar leven voor de heiliging van de groep. Het helpt het satanisme sterker te worden in hun beleving. Voor overlevers is deze dag zwaar op de zesde dag en met eventueel herinneringen van kidnappings en de zevende dag met het levende offer wat vreselijk is te zien. Er is wel echt gebed nodig voor degene in de cult. Bid dat de kidnappings niet door kunnen gaan, dat er bescherming is, Yeshua er is, ondanks de duisternis en dat ze gestoord worden en hun plannen niet kunnen uitvoeren.Bid ook dat christenen dit geestelijke gebeuren kunnen voelen en zien, zodat ze er direct voor kunnen bidden. Deze week is voor satan een week van meer territorium pakken. Dit kunnen wij voorkomen als we weten dat hij dit aan het doen is!

1 augustus

Deze nacht is het volle maan, het is echter ook een bijzondere datum voor de cult. Hierdoor zullen de tijden minimaal van 00:00 tot 05:00 uur zijn.

3 augustus 01:00 – 03:00 uur

16 augustus nieuwe maan 01:00 – 03:00 uur

31 augustus volle maan 01:00 – 03:00 uur

Blijven jullie meebidden?

Carla, Esther en Aline

Deze gebedsbrief mag breed verspreid worden, juist ook in kerken. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’, zegt de Bijbel (Hosea 4:6). Laten we dan niet meer wegkijken. Laten we onze ogen richten op Jeshua en het onrecht, degenen die daarin gevangen zitten, omarmen en meenemen voor de troon van God!

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.

www.fragilewing.com

www.lichtopsrm.com

www.lichtoplevens.nl

Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020

Documentaire ‘het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018

Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!