Leef

Oktober 2023 – nieuwsbrief Friends of Esthers

Uit het leven

Hierbij weer een nieuwsbrief van Friends of Esthers waarin we jullie graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen, feiten en gebeurtenissen rondom ons werk.

Esther is heel recent heftig aangevallen terwijl ze alléén onderweg was naar een verwerkingsweekend. Ze heeft de aanslag ternauwernood overleefd en is nog ervan aan het herstellen. De gebeurtenis heeft haar, haar gezin en ons allemaal (direct betrokkenen) diep geraakt. Esther heeft zelf dit verslag ervan geschreven.<Wij willen in deze nieuwsbrief ook ingaan op een aantal belangrijke onderwerpen – het belang en de urgentie van het werk van Friends of Esthers is ons namelijk alleen maar duidelijker geworden.

We willen jullie een update geven over de volgende zaken:

  • Aantal behandelaren groeit – Janita vertelt over haar ervaring als nieuwe behandelaar
  • Netwerkvrienden gezocht: hoe & wat?
  • Initiatief: Summerfair initiatief levert 500 euro op voor Friends of Esthers
  • Update Hoeve ‘De Binnentuin’
  • Wat is er nieuw op onze websites?
  • Vanuit het buitenland
  • Informatie avonden

 

In de bijlage een update over de ontwikkelingen in de politiek.

Aantal behandelaren groeit

We zijn blij om te melden dat de groep mensen die overlevers van s.r.m. behandelen, groeit. Inmiddels zijn dan ook meerdere behandelaren gestart. Janita is één van hen. Zij schrijft:

“Sinds september van dit jaar ben ik behandelaar van een overlever bij Friends of Esthers en ik vind dit bijzonder om te doen. Het onderwerp s.r.m. is niet nieuw voor mij en ik wist dat het niet makkelijk zou zijn om als behandelaar aan de slag te gaan. Toch ervaar ik dat ik het heftiger vind dan wat ik had verwacht. Regelmatig word ik erg geraakt door de verhalen die ik hoor. Dit gaat erg diep, de intense strijd en de vele emoties die dit met zich meebrengt, het leren omgaan met de vele trauma’s die er zijn, het is heel veel en intens heftig. De vreselijke onbeschrijflijke satanische activiteiten die er plaatsvinden zijn voor mij niet te bevatten. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt! En toch … ik geloof en ik weet dat het gebeurt.
Het heeft mijn blik op de wereld nog meer veranderd, ik kijk anders, anders naar mensen, anders naar de maatschappij, misschien kijk ik wel anders naar alles. Regelmatig voel ik een brok in mijn keel en tranen in mijn ogen opkomen.
Het is voor mij fijn en helpend dat ik het samen mag doen met het team van Friends of Esthers, ik voel mij gesteund door hen, kan bij hen terecht met vragen en dat is heel belangrijk voor mij.
Ik zou hier niet aan begonnen zijn als ik niet zeker zou weten dat de Heer dit van mij vraagt. Ik voel mij gedragen door Hem, ik ervaar Zijn leiding en Zijn rust in het werk wat ik mag doen. De Heer heeft tegen mij gezegd door Jozua 1: 9: ‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’. Dit is heel bemoedigend voor mij dat ik mag weten dat de Heer bij mij is en dat ik het niet alleen hoef te doen.”

We hebben nog een tekort aan behandelaren. Weet je iemand die ook sterk en moedig is samen met Yeshua, breng hem of haar alsjeblieft op de hoogte van ons werk!

Netwerkvrienden gezocht

Mede door de groei van het aantal behandelaren, zijn we met meerdere hulpvragers het traject van ‘uitstappen uit het cult-netwerk’ gestart. Hiermee is de weg naar herstel en vrijheid ingeslagen. Er is echter meer nodig…
Er zijn al een aantal bereidwillige coaches, die echt naast de hulpvragers staan. Daarnaast zijn er meer netwerkvrienden nodig die als een nieuwe familie rondom de hulpvrager staan.

 

Myrjam is sinds kort coach en netwerkvriend. Ze schrijft:
“Ik ben enorm dankbaar dat ik er mag zijn voor een overlever. De weg die zij gegaan is, is niet te beschrijven, maar overlevers hebben er al zo veel aan dat er iemand naast ze staat gewoon als vriend die af en toe appt of belt of een boodschap doet, iemand die enigszins begrijpt en weet waar ze vandaan komen. Ik vind het is enorm fijn om iets te kunnen doen en betekenen voor deze mensen!”

 

Wat houdt ‘netwerkvriend’ precies in?

Wanneer iemand begint uit het netwerk te stappen, moet diegene veel mensen uit het oude leven loslaten. Wil er vrijheid ontstaan, moeten ongezonde banden met mensen verbroken worden, waaronder vaak ook met familieleden. Netwerkvrienden zijn eigenlijk de nieuwe ‘familieleden’ voor overlevers. Voor de beeldvorming: met de één heb je dagelijks contact en met de ander eens per maand. Heb je dus maar een uurtje per week ruimte, dan kan dat nog steeds waardevol zijn. Het weten en beseffen dat er iemand is die een beetje energie in je wil steken, is voor overlevers al een stuk heling op zichzelf. Hoe meer gezonde relaties een hulpvrager heeft, hoe minder kracht de cult heeft door hun ongezonde, controle-banden.

Spreekt dit je aan? Neem het dan in overweging, bid erover. Als je meer wilt weten, neem dan contact met ons op via de website. Lees hier wat het inhoudt om een netwerkvriend te zijn en welke voorwaarden we stellen.

Overlever

Ik ontmoette een overlever en ik stotter en ik stamel

En ga op zoek naar woorden om te beschrijven wat er gebeurde

Diepe kracht, al zo lang

En steeds dat verlangen

Dat verdriet

Het hunkeren naar dat leven wat niet kan

Ja, de stilte neemt het over in mij

Wie ben ik dat ik iets kan zeggen, of dat ik iets kan doen?

Maar wat een voorrecht, wat een vreugde

Dat ik even aandacht heb kunnen geven

En haar heb kunnen zeggen: je bent een kampioen

Summerfair voor Friends of Esthers

Afgelopen zomer, in augustus, stonden enkele van ons op een zomer-markt met een gezellig kraampje. De opbrengst van de verkoop van de producten was voor Friends of Esthers en kwam direct ten goede aan de hulp aan overlevers. 
Wellicht inspireert dit jou ook om iets creatiefs te ondernemen om het werk van Friends of Esthers te ondersteunen? Neem gerust contact op!

Hoeve de binnentuin

In het extra nieuwsbericht van eind september heb je kunnen lezen over de plannen die we hebben met een woonboerderij, Hoeve De Binnentuin. Het pand dat we op het oog hebben biedt ruimte aan meerdere gezinnen en overlevers. De huidige bewoners hebben de woning uit de verkoop gehaald omdat zij deze graag aan ons willen verkopen. Ze hebben ons tijd gegeven tot eind dit jaar om fondswerving te doen voor de 1,6 miljoen euro die nodig is voor de aanschaf en de eerste aanpassingen. 

De Hoeve zal dan eigendom worden van de (in oprichting zijnde) stichting Friends of Esthers en middels huuropbrengsten van de vaste bewoners zullen de doorlopende kosten gefinancierd worden.  

Er zijn een aantal gesprekken gepland met mogelijke sponsoren, maar er zijn nog geen toezeggingen. Help ons mee deze grote stap vooruit voor hulp aan overlevers te kunnen zetten! 1.600 mensen die 1.000 euro geven, of 160 mensen die 10.000 euro geven maken ook 1,6 miljoen! 

Wil jij één van de 1600 mensen zijn die 1.000 euro voor dit doel bij elkaar brengt? Of kun je misschien 10.000 euro missen, of ken je iemand voor wie dit geldt? Laat het ons weten, de tijd dringt. 

Bedenk je zelf een initiatief om geld in te zamelen: ook dan horen wij dit graag. Elke euro is er één en alleen samen kunnen we dit doel bereiken!

 

Te zijner tijd hebben we nog wel wat handige mensen nodig op het gebied van (ver)bouwen, elektra, tuinieren en andere klussen en klusjes – groot en klein. Als je je talenten hiervoor ter beschikking wilt stellen, meld je dan aan via de contactpagina op Licht op levens.

 

Nieuw op de site: Lichtopsrm.nl

Esther’s verslag (met een naschrift van Aline) over de aanslag op haar leven op 6 oktober is te vinden onder verwerkingsweekend oktober 2023.

Ook hebben we de reactie van een overlever op het rapport van de Commissie Hendriks en de gang van zaken daarna geplaatst.

De brief die door de groep van 20 GGZ-behandelaren is opgesteld n.a.v. de Kamerbrief die de regering op 30 juni 2023 stuurde als reactie op het rapport van de Commissie Hendriks en het WODC onderzoek naar de LEBZ vind je hier. Deze is verstuurd aan het ministerie en aan de volksvertegenwoordigers.

Lichtoplevens.nl Deze website spreekt inmiddels een breed publiek aan en helpt om in contact te komen met zowel hulpvragers als hulpgevers. Ook hebben we een (bescheiden) maandelijkse stroom aan giften van mensen die de weg naar deze website hebben gevonden. Help je mee, zodat wij kunnen blijven helpen en groeien?

Nieuw op de site: Lichtoplevens.nl

Afgelopen juni schreef Myrjam een blog over haar ervaring van het scooterongeluk en wat daarbij komt kijken. 

In augustus hebben we een blog van Esther geplaatst over het houden van contact met overlevers tijdens cultnachten, wat de impact is van die nachten voor overlevers en hoe we ze daarin willen bijstaan. 

We stellen het op prijs als je Lichtoplevens.nl breed bekend wilt maken. Het is een toegankelijke site met de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief, iets bij te dragen en om je op te geven om betrokken te raken – op welke manier dan ook.

Vanuit het buitenland

Op zaterdag 26 augustus publiceerde het Nederlandse programma Argos van de VPRO een interview met twee Vlaamse onderzoeksjournalisten, getiteld: “Luizen in de Pels” (vanaf minuut 26)). Daarin vertellen Ruben en Marieke Brugnera op indringende wijze wat zij in België tegenkwamen bij onderzoek naar ‘vechtscheidingen’. Ondanks de sterke aanwijzingen van (georganiseerd) seksueel misbruik door de vaders, lijkt het Belgische Openbaar Ministerie stelselmatig juist hun kant te kiezen. De waarheid verdwijnt daarmee in de doofpot. 

In de Nederlandse zaak van ‘het meisje Lisa’ gebeurde iets soortgelijks. En ook in andere zaken rond georganiseerd sadistisch (al dan niet satanisch) misbruik, komt het vrijwel nooit tot rechtsgang, zie ook punt 2 van deze eerdere brief van de behandelaarsgroep. 

We wilden deze uitzending daarom niet onbenoemd laten en deze dappere journalisten die de publiciteit opzoeken, vermelden. Voor de achterliggende reportage van Ruben en Marieke Brugnera op Apache kijk hier.

Financiën

We zijn dankbaar dat we voor 2023 genoeg financiën hebben om overlevers te kunnen helpen. Dank aan alle gevers die op dit moment samen gemiddeld 1.650 euro per maand geven met af en toe bijzondere uitschieters! De uitgaven gaan voor ruim 95% naar directe inzet voor overlevers (zoals intake, diagnostiek, behandelaars en coaches, netwerkontmoetingen). In het 4e kwartaal 2023 en in 2024 zullen de uitgaven harder groeien omdat we meer overlevers (zijn) gaan helpen. 

Daar ligt dus weer een uitdaging.Giften zijn welkom via Stichting 4Justice. Deze giften zijn aftrekbaar van de inkomsten belasting. Doneren kan via de doneerpagina.

Informatie avonden

In meerdere provincies komen er informatie avonden aan. Wil je dat er in jouw kerk/regio een informatieavond over s.r.m., CDIS en het werk van Friends of Esthers komt? Of wil je er zelf één bijwonen, meld dat dan via het contactformulier op Lichtoplevens.nl. We laten je dan weten wanneer er een avond gaat komen.

Dank voor jullie steun!

Met een hartelijke groet,


Namens het team Friends of Esthers

Aline Terpstra, GZ-psycholoog BIG

Esther, overlever satanisch ritueel misbruik

Werner de Jonge

Gerard van der Schee

www.lichtopsrm.com

www.lichtoplevens.nl

P.S. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt opgegeven, of omdat wij verwachten dat je geïnteresseerd bent om op de hoogte te blijven. Mocht je dit niet onverhoopt niet op prijs stellen, dan is een mailtje terug voldoende.

For English please click here

BIJLAGE bij nieuwsbrief Friends of Esthers - Ontwikkelingen in de politiek

Friends of Esthers probeert via de politiek de publieke bekendheid over het bestaan van s.r.m. te vergroten en de noodzaak om hier iets aan te doen.

Zoals in de vorige nieuwsbrief van mei jl. al was aangekondigd, gaf Gerard van der Schee op het congres van de ChristenUnie op 3 juni jl. een toelichting op een interne motie die hij als lid had ingediend. De motie betrof het aankaarten van de ernst van ritueel misbruik en om als ChristenUnie een voortrekkersrol in te nemen voor nieuw, onafhankelijk onderzoek naar deze vorm van georganiseerd misbruik in Nederland. De motie werd niet aangenomen. Hoewel een teleurstellend resultaat, was dit opnieuw een gelegenheid om de mensen wakker te schudden voor het onderwerp; bovendien stemden meer dan 130 mensen vóór de motie.

Het kabinet heeft op 30 juni jl. een (zeer lauwe) reactie gegeven op de rapporten van de Commissie Hendriks en van het WODC over de LEBZ. Dit was vlak voor de val van het kabinet Rutte IV. De reactie bevat geen enkel gevoel van urgentie (zie de Kamerbrief). De regering denkt hiermee wellicht invulling gegeven te hebben aan het verzoek van de Tweede Kamer (de motie uit 2020) terwijl de opzet, het onderzoek, de uitkomst en de opvolging volledig tekortschieten.

De groep van 20 GGZ-behandelaren heeft daarom een brief aan alle Kamerleden gestuurd met de oproep tot een second opinion (nieuw, onafhankelijk onderzoek). Slechts twee (!) volksvertegenwoordigers hebben gereageerd. Toch hopen we dat ook dit bijdraagt aan het maatschappelijke debat en de roep om recht en gerechtigheid versterkt!

Op 26 oktober a.s. is de commissievergadering van de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid gepland, waarin onder meer deze rapporten besproken worden. De spreektijd is beperkt tot 5 minuten per fractie. We hopen dat hier een meerderheid ontstaat voor een motie voor de gewenste second opinion. Voor de laatste ontwikkelingen en hoe jij hierbij kunt helpen zie onze Oproep

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!