Leef

No 7. Week van gebed, Halloween en Sint Maarten 2023

Een Gideons leger: gebedsbrief rond satanisch ritueel misbruik

 

 

Psalm 89:15 ‘Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit’.

Gods troon is gebouwd op gerechtigheid en recht: zo belangrijk zijn recht en gerechtigheid voor God. Zijn troon zou wankelen als God een compromis zou sluiten of zich af zou keren van volkomen gerechtigheid en recht. Hij is goeder eren en trouw. Goedertierenheid is goedheid dat zich uit naar anderen, waarbij trouw heel belangrijk is. Hoe zit dat met ons? Zijn gerechtigheid, recht, goedertierenheid en trouw belangrijk voor ons? Komen wij op voor gerechtigheid en recht? Doen wij goed aan andere mensen en zijn wij trouw naar anderen?

Opkomen voor gerechtigheid en recht kan onder andere door het kwaad te ontmaskeren, bewustwording te creëren rondom srm in onze samenleving, te bidden, gebedsgroepen te gaan starten, onderdeel te gaan uitmaken van een sociaal netwerk rondom een overlever  of op een andere manier hulp te verlenen aan overlevers. Er zijn meer mensen nodig zodat meer overlevers geholpen kunnen worden.

En we mogen het samen doen; in Nehemia lezen we dat het herbouwen van de muur van Jeruzalem door een groep mensen uitgevoerd werd. Alle mensen die betrokken waren bij het herbouwen van de muur waren dag en nacht paraat. Ze trokken zelfs hun kleren niet uit! (Nehemia 4:23) Ze deden het samen en gaven zichzelf honderd procent. Zo mogen wij ons ook honderd procent inzetten voor de Heer en voor de taak die Hij ons gegeven heer en we mogen het samen doen. Hetzelfde zien we in het Bijbelboek Esther; zij riep de Joden op om samen met haar drie dagen te vasten.

Breng het in gebed en vraag de Heer welke taak Hij voor jou heer. Hieronder enkele verzen uit de Bijbel die ons bemoedigen en aansporen om datgene te doen wat God van ons vraagt.

2 Kronieken 15:7: ‘U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk’.

Kolossenzen 3:23-24: ‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus’.

In deze gebedsbrief wordt eerst, door onder andere een aantal overlevers, verteld over Halloween en Sint Maarten en wordt er een oproep gedaan om te bidden en te vasten rondom Halloween. Daarna vertelt Carla iets over een monument en een gedenkdag. Dan komen er dankpunten en gebedsverhoringen aan de orde, gevolgd door specifieke gebedspunten voor verschillende onderwerpen en personen. Als laatste worden de data met de tijden van de verschillende cultbijeenkomsten benoemd met informatie over deze bijeenkomsten, zodat er gericht gebeden kan worden.

Halloween en Sint Maarten

Halloween is één van de hoogtijdagen in de satanische cultwereld. Tijdens de bijeenkomsten rondom Halloween worden demonen aangeroepen, vinden veel seksuele misbruikrituelen plaats en worden kinderoffers gebracht aan satan. In de periode rondom Halloween (voornamelijk van 24 oktober t/m 1 november) kunnen kinderen worden ontvoerd, die gebruikt worden als offer tijdens Halloween en vinden er afgrijselijke rituelen plaats. Er vloeit veel onschuldig bloed om zoveel mogelijk duisternis aan te roepen.

Overlevers, die deze satanische rituelen en het misbruik aan den lijve hebben ondervonden, dit hebben overleefd en nu uit de cult zijn ontsnapt, ervaren heilige strijd tijdens (de periode rondom) Halloween. Zij gaan gebukt onder herbelevingen, traumatische herinneringen en geestelijke strijd.

Wij roepen jou op om een week lang met ons mee te bidden (van 24 oktober tot en met 1 november) en de laatste drie dagen mee te bidden en te vasten (van 29 oktober 10:00 uur tot 1 november 10:00 uur) om op de bres te gaan staan voor slachtoffers en overlevers van satanisch ritueel misbruik. Wij willen God aanroepen en Hem smeken om in te grijpen tijdens deze afgrijselijke gruweldaden die in de satanische cult plaatsvinden. Er komt een onmetelijke kracht vrij als wij bidden en vasten. Diverse voorbeelden hiervan vinden we in de Bijbel: in het Bijbelboek Esther lezen we dat het complete Joodse volk gespaard werd nadat zij drie dagen en nachten hadden gevast. In de tijd van Jona ging de hele stad Ninevé bidden en vasten, waardoor de stad gespaard werd. Yeshua bad en vaste terwijl Hij op aarde wandelde, Hij is ook daarin een krachtig voorbeeld voor ons!

Van Esther (over Halloween)

Het vereren van de doden is de kern van deze dagen. De dood als kracht om zelf hogerop te komen in deze vreselijke, duistere, geestelijke wereld. Inmiddels heb ik al een aantal jaren Halloween niet mee hoeven te maken in de cult, ik ben vrij. Maar als ik terugdenk aan al die jaren dat ontsnappen niet mogelijk was aan dat gruwelijke ‘feest’ dan moet ik denken aan de honderden leventjes die daar hun laatste adem hebben uitgeblazen, ook één van mijn kindjes, die ik daar voor het laatst zag. Ik moet denken aan de immense strijd om te willen overleven, de hopeloosheid als minderwaardige en de gigantische demonische activiteiten die hun vrije gang kunnen gaan.

Wat had ik veel hoop kunnen voelen wanneer ik had geweten dat er mensen, een tegenbeweging in gebed was, om deze geestelijke strijd aan te gaan. Om aan mijn kant mee te vechten. Ik had de kracht van Jeshua gezien, het had verschil uitgemaakt. Dat kleine sprankje hoop zou mijn hart eventjes hebben doen oplichten wanneer ik had gezien dat de demonen niet volledig vrij spel hadden. Een sprankje hoop, samen met de miljoenen andere sprankjes hoop op andere momenten. Daarmee had Jeshua mij laten zien dat Hij bestaat en een uitweg weet. Elk sprankje die je dichterbij de vrijheid brengt. Ik ben zo dankbaar dat er mensen zijn zoals jullie die mee willen bidden en vasten. Die op de bres willen staan voor mensen die zoals ik in de diepste duisternis hebben gevochten om in leven te blijven. Misschien zie je niet altijd welke uitwerking het heeft, maar geloof me: het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (Jac. 5:16) Voor Hem is niets onmogelijk! Laten we dan een groot geloof hebben en verschil maken! (Matt 17:19-21)

Om de week van Halloween biddend en vastend door te komen, kan de volgende informatie je helpen. Het is goed om niet weg te kijken voor de kwaadaardige duistere wereld waar vele mensen en vooral kinderen in verstrikt zitten. Het is noodzakelijk dat jij het ziet, het weet en hierdoor bewogen wordt. Het is nodig dat niemand meer wegkijkt. Het gebeurt wél en wegkijken verandert er zeker niets aan, behalve dat het vreselijk veel pijn doet voor de overlever om opnieuw alleen en in de steek gelaten te worden. Laten we met elkaar het onrecht in de ogen kijken en zien wat Jeshua hierin gaat veranderen! Alleen Zijn liefde geneest en drijft alle angst uit.

Meer lezen over Halloween, zie: https://lichtoplevens.nl/week-van-gebed-halloween-2022/

Van M.

Voor mij als overlever is Halloween de meest schrijnende en hartverscheurende nacht van het jaar. Ik verloor mijn baby in 1993 toen ik 15 jaar was: deze baby was uit misbruik voortgekomen en werd gedood door misbruik. Op mijn 15e, toen ik zelf nog een kind was, verloor ik mijn recht om een eigen familie te hebben. Ik ben nu 45 en ik leef met complexe aandoeningen aan mijn rug en mentale gezondheidsproblemen. Nu wil ik geen eigen familie meer hebben. Die bewuste nacht, 30 jaar geleden, werd ik moeder. Ik nam mijn dochtertje niet in mijn armen mee naar huis, maar ze leeft in mijn hart. Elke dag denk ik aan jou, baby Lavender.

Van Esther

“11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje, 11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag….. “

Wie kent het lied niet? Het lied wat je als kind langs de deuren gaat zingen om er een snoepje voor terug te krijgen. Is het onschuldig? Kan je kind er gewoon aan meedoen? Welke oorsprong heeft het? In de cult leerden we op 11 november iets heel anders, maar de triggers zijn zo groot bij deze Sint Maarten dag, dat het loskoppelen niet lukt wanneer ik de kinderen langs de deuren zie lopen met hun lampjes in hun handen. Ze zijn blij wanneer ze een snoepje krijgen en zodra ze de kans hebben, eten ze het gauw op.

Op sommige plekken worden er vreugdevuren gehouden. De hoogste komt in het nieuws en de mensen die eromheen staan, lijken te genieten van deze feestelijkheden.

Ik ga terug in mijn herinneringen, zodra ik ook maar één van deze dingen zie of hoor. Het brengt me terug naar de avond van 10 november waar we als kinderen om een vreugdevuur heen moeten lopen, met een lantaarn in onze handen. Naakt. De volwassen mannen en vrouwen staan eromheen en maken geluiden wanneer we als kinderen rondlopen. Ieder in hetzelfde ritme, zonder op te kijken, wachtend tot het hoge woord geroepen wordt door onze leider in het rood.

Het hoge woord komt eruit en we staan allemaal s l. De vinger van de leider wijst ‘gelukkig’ niet naar mij. Het meisje dat aangewezen wordt, wil wegrennen, maar wordt tegengehouden en ze wordt op het vreugdevuur, wat we hier offervuur noemen, levend verbrand. Sint Maarten is begonnen …

De nacht staat in het teken van vruchtbaarheid. Demonen worden uitgenodigd en toegelaten tot de lichamen van ons meisjes en vrouwen en hierna komen de mannen ons verkrachten. De bedoeling is zwangerschappen op te wekken.

Na enkele uren slapen begint overdag de jacht op de fazanten in de weilanden waar de boeren hun gewassen houden. Ik mag de geschoten fazanten halen, maar ze schieten al jd een keertje expres vlak naast me om me te laten schrikken. Na een seksuele orgie mag ik naar huis en op school vraagt iedereen hoeveel snoepjes ik heb opgehaald …

Van Rosa

Halloween en Sint Maarten, twee zwaar occulte bijeenkomsten. Bij Halloween worden veel baby´s vermoord ook van mij. Satan kickt op bloed. Hij wil dat zo weinig mogelijk mensen in de hemel komen, Halloween is het feest van de doden. Mensen dragen skeletten pakjes en andere horror outfits. Het is een seizoensverandering. Het occulte is dan erg actief. Je kunt dan denken aan heksen, zwarte- en witte magie, satanisten, vrijmetselarij, reiki en allerlei occulte dingen. Sint Maarten komt onschuldiger over maar het is het niet. Je stelt je open voor het bovennatuurlijke van de vijand. Je krijgt snoep en lekkers maar daar staat tegenover dat je occulte geschenken krijgt. Veel snoepgoed en mandarijnen lijken best onschuldig maar de rituelen die worden uitgevoerd met bezweringen en chanting maken dat het kind dat eraan mee heeft gedaan een opening heeft gecreëerd voor het occulte. We kwamen ook vaak op het politiebureau want daar hadden ze de lekkerste snoepjes waar je uit kon kiezen. Bid voor een gelovige politiemacht en dat de LEBZ ontbonden wordt. Alle zaken met kenmerken van ritueel misbruik, worden tot nu toe geseponeerd.

Uitstappen (door Esther)

Omgeven door banden ben ik gebonden, nergens kan ik heen.

Ik doe zo mijn best geen fouten te maken en maak mijn hart meer en meer van steen.

Ik weet niet meer wat goed en fout is, ik schakel mijn hele geweten maar uit.

Ik volg de ander om me heen, die zegt me wat te doen, ik doe wat hij zegt, zodra hij fluit.

Mijn eigen wil is nergens meer te vinden, alleen maar de gedachten ik doe alles fout.

Nog beter luisteren en opletten is het antwoord, zwijgen is hier werkelijk goud.

Als dan mijn banden van schuld meer en meer gebroken worden en mijn hart vergeving beetje bij beetje aanvaard.

Raak ik in paniek, ik weet de weg niet. De trouwe ander, zijn advies, zoveel waard.

Als dan mijn herinneringen opkomen als onkruid, mijn gevoel een weg in regulatie niet meer vindt. Hoor ik daar de stem van mijn Vader, die zegt: Ik ben hier, kom maar mijn kind.

In de armen van mijn Vader, vind ik keer op keer rust en vree. In de armen van mijn Vader, al mijn gevoelens mogen daar naar mee.

Stapje voor stapje meer genezen, stapje voor stapje meer en meer vrij.

Tijdens al die stapjes zegt Yeshua steeds weer: Kom maar en laat alles maar bij Mij!

Dankpunten en gebedsverhoringen

K.

In de gebedsbrief van Pasen 2023 werd een oproep gedaan voor K.: zij had vervoer nodig van haar woonplaats naar Elburg. Naar aanleiding van deze oproep zijn een aantal reacties binnen gekomen waardoor het vervoer voor K. nu geregeld is. Zij is heel blij en dankbaar!

Monument en gedenkdag (door Carla)

Fragile Wing heeft het afgelopen seizoen iets baanbrekends gedaan. Voor zover wij weten is dat in de wereld nog niet eerder gebeurd. Afgelopen mei is het eindelijk gelukt om ergens in het midden van het land een monument te plaatsen speciaal voor de slachtoffers van ritueel misbruik. In juni hebben we dit prachtige beeld en ontwerp mogen onthullen en ik kijk daar met ontzettend veel dankbaarheid op terug. Wat een intens bijna heilig moment, toen we het beeld onthulden: er was alleen maar stilte, lange stilte en heel veel tranen bij de aanwezige overlevers en ook bij mij en alle andere helpers. Er is nu eindelijk een tastbaar monument waar overlevers hun kinderen en andere geliefden die ten prooi vielen aan ritueel misbruik kunnen gedenken. 

Ook kijken we heel goed terug op de derde nationale gedenkdag voor overlevers van srm die we weer mochten houden de laatste zaterdag van juni vanuit Fragile Wing. Een dag waarop naast bijdragen van overlevers ook alle ons toevertrouwde namen van de kinderen en andere geliefden die omkwamen, door ons hardop werden genoemd. Een ontzettend intens en emotioneel moment….

Ik ben dankbaar dat we op deze manier steeds meer erkenning mogen geven aan overlevers.

BID VOOR ..

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt

(Jakobus 5:16).

Algemeen

Gebedsgroepen

We verlangen naar een vurige kerk die opstaat tegen onrecht en een gigantische stem heeft in de geestelijke wereld. Naar gemeenschappen die Yeshua willen volgen en in rela e willen zijn met mensen die van hen geestelijke en praktische ondersteuning nodig hebben om vrij te komen uit de macht van de duisternis. Hiervoor zijn gebeds groepen nodig, klein en groot, die trouw en vastberaden zich willen inze en om werkelijk verschil te maken. Zoals Yeshua zegt: ‘De kinderen van de duisternis gaan met meer overleg te werk, dan de kinderen van het licht’ (Lucas 16:8). Laten wij dan opstaan en in Zijn machtige autoriteit bewegen in deze geestelijke wereld, zodat er werkelijk verandering zal komen! Zoek iemand op en ga samen bidden. Vraag anderen aan te sluiten. Begin… Yeshua zal het zegenen.

Gastgezinnen/veilige plekken

Bid voor meer gastgezinnen, meer veilige plekken voor overlevers. Bid dat mensen die bereid zijn, net een stapje meer willen en durven doen. Bid voor moed en vooral veel liefde en voor open deuren en de juiste match met de juiste overlever.

Daders

Blijf bidden dat de daders een ontmoeting krijgen met Yeshua en zien wat Hij doet in het leven van overlevers. Bid voor moed en uitgestrekte armen in hun leven waar ze de veiligheid en vrijheid voelen zich te bekeren en hun leven opnieuw te beginnen. Zie ook ons bijzondere dankpunt hierover in de vorige gebedsbrief.

Coaches

Elke hulpvrager heeft een coach. De coach ondersteunt de hulpvrager emotioneel en praktisch bij het herstructureren van het leven, bij het leren kennen van persoonsdelen en bij het verwoorden van problemen. De coaches leren terwijl ze aan het werk zijn. Bid dat er meer coaches zullen komen, dat ze beschermd zijn en dat zij wijsheid en een hart vol liefde zullen hebben voor hulpvragers.

Behandelaren

We hebben meer behandelaren nodig. Elke overlever die kiest om uit te stappen, heeft minimaal twee behandelaren voor meerdere jaren nodig. We zoeken niet alleen ervaren traumatherapeuten: we zoeken leergierige mensen met het hart op de juiste plek, zonder geheimen in hun leven waarmee ze chantabel zouden kunnen zijn, die willen leren traumatherapeut te worden. Bid dat mensen moedig zullen zijn om hun vaardigheden en passie in te zetten om mensen uit de duisternis te trekken. Hoe meer behandelaren er zijn, hoe minder zwaar het wordt voor de behandelaren die nu deze kar trekken.

Meerdere hulpvragers

We zijn met meerdere hulpvragers onderweg. De diagnostische fase vraagt veel van de betrokkenen. Bid voor hen voor moed, veiligheid en steun uit de omgeving tijdens dit hele traject en tijdens de opstart van de hulpverlening hierna. Bid ook voor hen voor de nachten: dat aanvallen van de duisternis geen doel kunnen raken en nachtmerries minder worden. Bid ook voor nieuwe aanmeldingen van mensen die netwerkvriend willen zijn en om een hulpvrager heen willen staan. Bid voor moed en kracht voor de hulpvrager om nieuwe relaties aan te gaan.

 

Personen

C.

Er is een zeer dringend gebedspunt voor C. Zij zit in een heftig proces om van binnenuit vrij te worden van alle cult programmeringen. In dat kader voelt ze steeds meer en dringender hoe belangrijk het is om naar een andere omgeving te kunnen vertrekken omdat ze in de omgeving waar zij nu woont, niet veilig is en zich ook totaal niet veilig voelt. Zij heeft dringend een veilige plek nodig, waar zij in elk geval tijdelijk zou mogen verblijven. Het gaat daarbij niet om een opvangplek waarbij mensen haar zouden moeten opvangen of begeleiden. Het gaat om een veilige plek waar zij zo zelfstandig mogelijk zou kunnen wonen op korte termijn, zodat zij weg kan uit een voor haar heel onveilige omgeving. Door de onveiligheid die zij ervaart, stagneert een deel van haar herstelproces, omdat zij daar de energie niet voor heeft en haar hele systeem op alert staat.

Bid dat er door Yeshua zelf een georganiseerde plek komt, waar ze in elk geval tijdelijk kan wonen. Via de gebaande wegen gaat dat namelijk veel te lang duren, daarom is er een andere oplossing nodig.

Tamara

Bid dat er een mogelijkheid komt om contact met Tamara te leggen, zonder dat haar ouders dit belemmeren.

Mirthe

Bid dat Mirthe in verbinding komt met haar interne delen, die zonder haar toestemming contact opzoeken met de cult uit angst om gestraft te worden. Bid dat de interne delen hun ervaringen delen en vertrouwen in Yeshua gaan krijgen.

Jan

Bid dat Jan op een veilige plaats mag opgroeien.

Lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje merkt de afgelopen periode steeds vaker hoe gebed helpt. Zij ziet steeds meer Gods hand in haar leven. Ze is dankbaar voor alle dingen die goed gaan in haar leven. Doordat zij steeds meer heel wordt, merkt zij dat de herinneringen makkelijker en ook heftiger binnen komen. Zij kan steeds beter voelen maar het op een goede manier uiten, is nog best wel heel ingewikkeld. Het lijkt wel alsof het vast zit in haar lijf. Zij vraagt hiervoor gebed. Daarnaast voelt ze zich ondanks de hulp van haar psycholoog vaak alleen en eenzaam in haar proces. Ze wil graag gebed dat er mensen op haar pad komen die begrijpen wat er aan de hand is en die haar kunnen ondersteunen en dat ze Gods nabijheid mag ervaren hierin.

Ingrid

Bid voor Ingrid dat ingangen naar de duisternis gesloten worden en dat de cult haar niet kan bereiken. Bid dat ze goed kan slapen, zich veilig zal voelen en diepe vrede zal ervaren in plaats van eenzaamheid. Met Ingrid gaan we de komende periode een netwerk opbouwen en haar coach gaat ze meer en meer leren kennen. Bid voor fijne, goede mensen om haar heen en moed voor Ingrid om nieuwe relaties aan te gaan.

Reno

Reno is een dappere hulpvrager waarmee we na een diagnostiektraject, gestart zijn met de hulpverlening. Bid dat de klik met haar behandelaar zal ontstaan en voor moedige stappen om de traumaverwerking aan te gaan. Ook gaan we een netwerk opbouwen voor Reno. Bid voor moedige personen die om haar heen willen staan en voor Reno dat ze het aandurft mensen toe te laten in haar leven.

Ava

Naast het begeleiden van srm overlevenden, is Ava ook werkzaam als maatschappelijk werker prostitutie. Het is bekend dat delen van mannen en vrouwen gedwongen worden om te werken in de seksindustrie. Bid dat deze mensen de moed hebben om zich kenbaar te maken. Dat mensen zoals Ava in contact komen met hen die nog zo vastzitten in de cult. Bid voor moed en kracht voor Ava in het begeleiden van deze waardevolle mensen.

Sarina

Sarina is een medisch hulpverlener die ons helpt bij ons werk, helaas is er bij haar kanker geconstateerd en ze heeft inmiddels bestralingen gehad. Bid dat de bijwerkingen zullen wegblijven en dat ze volledige genezing zal mogen ontvangen. Bid dat haar conditie en haar hele lichaam hersteld zal worden, zodat ze dienstbaar kan blijven voor hulpvragers.

Anjer

Anjer is behandelaar en pioniert mee in het helpen van overlevers. Blijf bidden voor haar gezondheid, die kwetsbaar is, voor bescherming tegen aanvallen op dat punt en voor energie. Bid ook voor goede en helpende relaties om haar heen en vreugde en voldoening bij haar werk.

Aline

Het is mijn diepe verlangen dat ik ten volle mijn plek mag innemen in dit werk dat zozeer mijn hart heeft. Er is heel veel te doen. Bid voor onderscheidingsvermogen zodat ik zal weten wat wel en wat niet (nu) mijn verantwoordelijkheid is. En bid (nog steeds) voor wijsheid voor een goede balans tussen werk en rust.

Esther

Dagelijks word ik nog lastiggevallen door het netwerk waaruit ik kom en dat valt me best zwaar. Het keihard knokken tegen alle trauma’s en banden is nu het knokken tegen een wereld die ik juist zover weg wil hebben, dat ik het nooit meer zou willen zien, maar dat is onmogelijk. Bid voor een nieuwe kijk op de realiteit, voor een nieuw denken en dat mijn passie om anderen te helpen niet zal uitdoven. Bid dat elke stap die ik zet in het Licht mij kracht geeft om dit steeds weer opnieuw te doen. Het lied voor deze keer: https://youtu.be/rbJxZ_XxjCE

Hulp aan overlevers tijdens cultnachten (voor meer informatie hierover zie blog):

https://lichtoplevens.nl/hulp-aan-overlevers-tijdens-cultnachten/

Gebedskalender

Cultdata met de tijden van de rituelen en extra informatie en gebedspunten

Het is voor overlevers heel intensief om specifieke informatie boven te halen over iedere cultnacht, omdat elk cultfeest met vele afschuwelijke herinneringen verbonden ís, die dan ook naar boven komen. Het is daarom niet van alle dagen gelukt om voldoende helderheid te krijgen over de specifieke tijden. De tijden van 01:00 – 03:00 uur zijn niet altijd volledig dekkend: de cult gaat vaak langer door en begint soms ook eerder. Houd bij dagen waar geen tijd bij staat als richtlijn 01:00 – 03:00 uur aan. Voor bepaalde cultgroepen is vrijdagnacht vaste cultnacht. De vrijdag is daarom een dag die voor veel overlevers extra zwaar is.

Dagen als nieuwe maan en volle maan zijn dagen dat de cult extra bij elkaar komt en dat de intensiviteit zwaarder is. Bid dat deze nachten verstoord worden en de geestelijke kracht die ze ervaren krachteloos zal zijn. N.B.: als er 31 augustus staat, dan gaat het om de nacht van 30 op 31 augustus.

31 augustus volle maan 01:00 – 03:00 uur

7 september 01:00 – 04:00 uur

15 september nieuwe maan 01:00 – 03:00 uur

19-20 september 23:00 – 06:00 uur

Nacht met voorbereiding op een speciaal offer en het offer rond 5 uur (climax).

23 september 01:00 – 04:00 uur

29 september volle maan 01:00 – 03:00 uur

13 oktober 01:00 – 03:00 uur omgekeerde van 31 oktober

14 oktober nieuwe maan 01:00 – 03:00 uur

24 op 25 oktober (Start is op 24 oktober om 22:31 uur met climax tussen 01:00 – 04:00 uur)

Deze nacht is de start van de Halloween hoogtijdagen. Er is een cultceremonie, een soort start- inwijdingsweek, waarbij het belangrijkste is dat iedereen gefocust wordt op het doel van Halloween. De doden vereren, de juiste offers (lees onschuldige baby’s) brengen, om zo in de gunst te staan van satan. De startceremonie, zoals in deze nacht, vindt regionaal plaats in vele groepen door het land. Ook tijdens deze nacht vindt er een offer plaats van een kind onder de 2 jaar. Na de ceremonie is er een orgiebijeenkomst tussen de kinderen en de volwassenen. Bid voor het verstoren van de ceremonies door het hele land. Bid voor hoop voor de slachtoffers. Deze week duurt eindeloos lang en is zonder drugs en pijn niet te dragen. Bid dat Yeshua dichtbij is en uitwegen maakt. Voor Hem is tenslotte niets onmogelijk!

25 op 26 oktober normale ceremonie tijden van 01:00 – 04:00 uur

Deze nacht is een voorbereiding op de nacht van Halloween. Kinderen wordt verteld dat het deze dagen erop aankomt hoe ‘goed’ ze zijn en dat ze mogelijk geofferd gaan worden. De hersenspoeling hiervan begint – en als kind geloof je deze week meer en meer dat – wanneer je uitgekozen wordt om geofferd te worden, je speciaal bent en ertoe doet. Je wordt gebruikt voor interactie met demonen en de groepsleden. Je wordt meermaals verkracht en óf geëerd óf als afval achtergelaten voor een paar uur, zodat je goed voelt tot welke groep je behoort: de goeden of de slechten. Deze avond eindigt met orgies, waarbij seks met baby’s en kleuters niet geschuwd wordt. Bid voor de kinderen, dat zij de zekerheid voelen van een God die voor hen zorgt, er altijd voor hen is, midden in deze duisternis. Dit kan echt en heb ik zelf ervaren. Laten we bidden dat elk kind deze zekerheid mag hebben, diep in zijn/haar hart, die niet af te pakken is!

26 op 27 oktober normale ceremonie tijden van 01:00 – 04:00 uur

Deze nacht is een voorbereiding, voornamelijk gericht op de interactie met demonen. Demonen worden uitgenodigd om seks te hebben met kinderen die klaargelegd worden in een kring. De volwassenen die daarna mogen verkrachten, geloven dat er kracht ontleend wordt aan seks met kinderen die door demonen ‘bevrucht’ zijn. Ook worden de kinderen gescreend en bekeken en soms wordt ook al gekozen welk kind geofferd gaat worden later deze week. Bid voor een tegenbeweging in de geestelijke wereld. Bid dat de demonen de kinderen van Yeshua (elk kind is van Hem) niet kunnen binnendringen en dat Gods kracht en macht bekend is daar midden in die kring. 

28 oktober volle maan 01:00 – 03:00 uur

27 op 28 oktober normale ceremonie van 01:00 – 04:00 uur (waarna om 04:28 uur de diensten continu doorgaan op verschillende locaties).

Dit is de laatste ‘normale’ avond tijdens de Halloween week. De voorbereidingen gaan door, waarbij kinderen klaargestoomd worden voor de grote climax. Ze gaan steeds meer geloven dat ze belangrijk zijn voor satan en proberen met al hun kracht meer momenten in aanzien te krijgen. Dit geeft hun het gevoel dat ze veiliger en meer waard zijn. Echter het tegendeel is waar. Degene die keihard knokt om goed genoeg te zijn, maar het in de ogen van de cult niet is, zal worden geofferd. Bid voor deze kinderen dat ze de echte waarheid zullen weten diep in hun binnenste. De waarheid dat er een God is die van hen houdt, voor hen zorgt en – wanneer ze het niet overleven – op hen wacht. Een God die uitkomst kan geven, een weg eruit, ook al is deze onzichtbaar. Bid dat ze zullen voelen, en vooral weten, dat er mensen zijn die dit onrecht weten en voor hun vrijheid pleiten bij God de Vader. 

28 op 29 oktober (De vorige nacht om 04:28 uur zijn de continue bijeenkomsten al gestart en ook overdag niet gestopt. Vanaf deze nacht is de bijeenkomst van 01:00 tot 04:00 uur elke nacht verplicht).

Deze dag is een dag ter voorbereiding op de Halloween nacht van 31 oktober op 1 november. Er zullen kinderen geronseld worden, bevallingen opgewekt en mensen uitgekozen worden om de heilige nacht te worden geofferd. Bid voor de overlevers dat ze hoop mogen voelen. Licht in deze duisternis. Volwassenen en kinderen die vanaf de geboorte in de cult zitten, zijn verplicht op dit soort hoogtijdagen te komen. Ik weet van mijzelf hoe ik rond Halloween zocht naar een uitweg om niet te hoeven gaan. Heel erg ziek zijn, mensen die plotseling op bezoek kwamen, heel, heel soms waren er ‘toevalligheden’ waardoor zelfs cult mij niet kon dwingen om te gaan. Bid voor mogelijkheden en kansen om deze nachten niet mee te hoeven maken. Bid dat hun voorbereidingen in het licht gebracht en ontmaskerd worden, zodat hun voorbereidingen kansloos worden.

29 op 30 oktober 01:00 – 04:00 uur

30 en 31 oktober 01:00 – 04:00 uur

Ook deze dag en nacht staat in het teken van voorbereidingen voor de Halloweennacht. Opnieuw kinderen ronselen en bevallingen opwekken. Bid voor de moeders waarvoor het niet mogelijk is om werkelijk moeder te zijn. Die het niet gegeven is om hun kindje in hun armen te houden, te beschermen en te koesteren. Zij moeten tegen al hun natuurlijke gevoelens in toestaan en toezien hoe hun kindje op beestachtige wijze wordt geofferd, door een ander of door henzelf. Bid voor hun herstel en dat ze mogen vertrouwen dat Yeshua voor hun kindje zorgt en ze een veel beter leven hebben bij Hem.

Er worden demonen opgeroepen, gevraagd hen gunstig te zijn. Er worden offers gebracht om meer plek in de geestelijke wereld te krijgen/verdienen. Dit alles gebeurt door het offeren van een nieuwgeborene. Bid dat deze nacht de demonen geen ruimte hebben om te bewegen. Dat elke mogelijkheid tot manifestatie van hen voorkomen wordt en dat Yeshua met Zijn machtige Licht en kracht ingrijpt.

31 oktober op 1 november dit is de nacht van Halloween, de hoogtijnacht en zal duren tot 10 uur in de ochtend (van 1 november)

Tijdens deze nacht worden er verschillende rituelen gedaan, welke bestaan uit het verkrachten van kinderen door demonen, later door de aanwezigen. Het offeren van baby’s en kinderen die deze week geboren en geronseld zijn, waarna hun lichamen verbrand worden en heftige manifestaties plaatsvinden in de geest en de lichamen van de aanwezigen wat hen een ‘kick’ geeft om meer te willen van deze duistere wereld. Bid voor verstoring van de ceremonies over het hele land (en daarbuiten). Bid voor exposure in de wereld van deze duistere praktijken: de duisternis moet in het licht. Bid voor de slachtoffers, voor een bovennatuurlijke bescherming, dat Yeshua aanwezig zal zijn, hun angsten wegneemt en hun vrede geeft. Bid voor de dader-daders. Dat ze mogen inzien waar ze mee bezig zijn, maar ook dat ze wegen zien om hulp te vragen. Bid dat de gemeente van Christus bereid en klaar is om ook deze mensen op te vangen, te helpen, de weg van Yeshua te wijzen en eindeloos genade en geduld kan tonen, zodat ze werkelijk de weg van Yeshua zullen en kunnen volgen.

1 – 4 november

De Halloween climax is voorbij, maar de ellende voor de slachtoffers nog niet. Degene die het ‘gered’ hebben, hebben nog zware dagen te gaan waarin er onderscheid gemaakt zal gaan worden in goede, minder goede en slechte kinderen en volwassenen. Ieder zal opnieuw gratie moeten verdienen de komende maanden, waarbij kerst opnieuw gebruikt wordt als ijkpunt. De cult is een plek waar prestatie en gehoorzaamheid centraal staan, bij elkaar gehouden door angstbanden. Alleen de liefde van Yeshua en Zijn licht kan hierin verandering brengen.

11 november 00:00 – 04:00 uur

Dit is een specifiek feest waarin een vuuroffer gedaan wordt. Een mens, meestal een jonge vrouw wordt levend verbrand op een vuur na het aanbidden van demonen.

13 november nieuwe maan 01:00 – 03:00 uur

27 november volle maan 01:00 – 03:00 uur

Blijven jullie meebidden?

Carla, Esther en Aline

Deze gebedsbrief mag breed verspreid worden, juist ook in kerken. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’, zegt de Bijbel (Hosea 4:6). Laten we dan niet meer wegkijken. Laten we onze ogen richten op Yeshua en het onrecht, en laten we degenen die daarin gevangen zitten, omarmen en meenemen voor de troon van God!

Voor meer informatie over satanisch ritueel misbruik, zie o.a.

www.fragilewing.com

www.lichtopsrm.com

www.lichtoplevens.nl

Documentaire ‘glasscherven en duistere rituelen’, Argos VPRO, 27 juni 2020

Documentaire ‘het verhaal van Lisa’, Argos VPRO, 8 dec 2018

Documentaire, vervolg op het verhaal van Lisa, Argos VPRO, feb 2019

Voor wie en door wie?

Deze gebedsbrief is bedoeld voor iedere christen die op grond van goede informatie wil meebidden. Het is een initiatief van Carla Hamoen, Esther en Aline Terpstra. Carla en Aline helpen beiden beroepsmatig overlevers van satanisch ritueel misbruik om uit deze cult te stappen en om lichamelijk, emotioneel en geestelijk tot herstel te komen. Esther is geboren in een kerkelijke familie die satan vereerde en heeft zich los geworsteld uit de greep van deze cult.

Mocht je mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te bidden, stuur deze brief en de gebedspunten gerust door. Als je deze gebedsbrief en de gebedspunten niet meer wilt ontvangen, is een mailtje terug voldoende.

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!