Leef

Hulp aan overlevers

Onze projectmatige inzet is gestart met een eerste overlever (anders dan Esther) die we wilden helpen uitstappen uit de cult. We hebben in kaart gebracht wat er allemaal nodig is wanneer iemand uit de cult stapt; en gaandeweg verdiept die aanpak zich. De benodigde inzet is per individu verschillend, maar de basis blijft hetzelfde.Zo is […]

Hoeve de Binnentuin

Al ca. 1,5 jaar is een team binnen Friends of Esthers bezig om na te denken hoe overlevers van s.r.m. nog beter geholpen kunnen worden. Veilige opvang van overlevers én samenwonen met een aantal gezinnen op een fijne locatie werd een hartewens. Het team is nu zover dat zij een locatie op het oog heeft […]

Vervanging auto

Wat zijn we blij en dankbaar dat Esther zo ver hersteld is dat ze zich steeds meer gaat inzetten voor haar passie om andere overlevers te helpen!Dat heeft wel een speciaal effect: haar aangepaste auto moet op niet al te lange termijn vervangen worden.Esther heeft daar afgelopen jaren niet voor kunnen sparen, omdat de huidige […]

Gebed

Wij geloven dat Jezus Christus de enige is die met gezag en genade mensen blijvend kan bevrijden van de macht en de gevolgen van het kwaad. Dit geldt zeker voor overlevers en daders van SRM. Daarom doen we ons werk biddend en is er gebedsondersteuning nodig, zodat er doorbraken zullen zijn in de geestelijke wereld […]

Informatievoorziening en toerusting

Er is weinig bekendheid t.a.v. satanisch ritueel misbruik (SRM), de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en alles wat hierbij komt kijken. Slachtoffers lopen hier direct tegenaan: ze belanden vaak op verkeerde plekken voor hulp, waardoor ze vast lopen in hun uitstapproces. Ook willen we dat daders en hun omgeving goed geïnformeerd worden over de realiteit en de […]

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!