Leef

Blog van Myrjam

Sinds een aantal maanden ben ik nu betrokken bij Friends of Esthers. Ik heb hierin direct en indirect contact met overlevers van satanisch ritueel misbruik. Om een kort profiel te schetsen: overlevers hebben in heel hun leven (bijna) geen vertrouwensrelaties kunnen opbouwen, zelfs niet met naaste familieleden. Vaak is ook hun vertrouwen in hulpverleningsinstanties en […]

Verhaal van een behandelaar

Wandelend in het park antwoordde ik op een vraag die mij gesteld werd: “Ben jij bereid om iemand te helpen, die vast zit in een netwerk van mishandeling en misbruik”. Ik besefte dat het mij iets gaat kosten, maar als ik het niet doe…wie dan wel. Ik heb ja gezegd. Zo ben ik in aanraking gekomen met mensen die gevangen zitten. Gepijnigd, meegenomen, uitgebuit en afgedankt. Alleen achtergelaten met nachtmerries, heftige herbelevingen en een enorm schuldgevoel

Ontwapenend

Van Jezus staat geschreven (Col. 2:15) dat Hij de overheden en machten heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd.

Het gaat hier over de geestelijke overheden/machten, over de tegenstander van God, van genade, van het goede.

Waarheid in het verborgene

Inmiddels ruim een jaar geleden, kwamen mijn man en ik bij ‘toeval’ een oude bekende tegen en
raakten we in gesprek over SRM. Ik wist al wel van het bestaan af maar eigenlijk was het iets wat ver
van mij afstond omdat er niet makkelijk over gesproken wordt.

Gebed

Door een trouwe bidder Ik weet niet meer wanneer en hoe ik voor het eerst van satanisch ritueel misbruik hoorde, het is in ieder geval jaren geleden. Later toen ik psychologie studeerde hoorde ik van mijn stagebegeleider opnieuw over deze afschuwelijke dingen, zij vertelde mij dat het niet alleen ver weg gebeurt, maar juist ook […]

Voortdurend in gevaar

Mensen die in de cult zitten en eruit proberen te komen zijn voortdurend in gevaar, want als ze niet reageren op mails, signalen of uitnodigingen om te komen, worden ze op allerlei manieren dwars gezeten; de cult heeft daarvoor zijn “mannetjes”.Dat gaat zelfs zover, dat overlevers op hun werk bezocht worden en als dat niet […]

Het Netwerk

Ik kom graag in beweging voor onderwerpen die ertoe doen. Zo heb ik geholpen Stichting Present Almere op te richten en heb ik in het bestuur van Compassion Nederland gezeten. Toen ik gevraagd werd Aline Terpstra te helpen een ondersteunend netwerk te zoeken voor een overlever van SRM deed ik ook zo’n stap naar voren. […]

Gastgezin overlever

Sinds een tijdje vangen we een overlever op in ons huis. De eerste echte grote stap naar werkelijke vrijheid die deze persoon heeft gemaakt is een feit en wij mogen er een onderdeel van zijn. Hoe bijzonder is dat! De eerste dagen was de overgang voor deze persoon heel groot, maar al snel zien we […]

nl_NLDutch

De wereld van overlevers was totaal onbekend voor mij. Ik heb veel respect voor hun moed en doorzettingsvermogen als ik iets van hun bizarre ervaringen hoor. Wat kwetsbaar en bijzonder dat ze dat persoonlijk met mij willen delen! Ik vind het echt fijn dat we ons huis kunnen openstellen voor ontmoetingen.

Onvoorwaardelijk er zijn is de sleutel

Ik ben in mijn hart geraakt door het onrecht wat zo velen wordt aangedaan; ik wil gaan staan voor de waarheid en dat Gods gerechtigheid zal zegevieren.

Overlevers van SRM hebben nodig wat elk mens nodig heeft: oprechte liefde, een hart dat luistert zonder veroordeling en blijvende verbinding. Ook de diepst gelegen delen, die moesten moorden en verkrachten, durven dan te spreken. Hoeveel slachtoffers zullen loskomen uit hun levenslange slavernij als zij 10 van zulke vrienden krijgen?

Het is een voorrecht om voor overlevers, regelmatig en op belangrijke momenten, te bidden. En ook voor familie van hen als die nog in de cult zit. Dat is mijn bijdrage aan hun bevrijding en ik ervaar dat ik op deze manier Gods licht mag helpen laten schijnen op hun levens. Als christen neem ik zo mijn plaats in in Gods Koninkrijk en in de hemelse gewesten.

Wat een nieuwe, duistere wereld is er in 2020 voor me open gegaan. Te bizar om waar te zijn, totdat ik kritisch en open ging luisteren en lezen. Ik vind het inmiddels een voorrecht om therapeuten en overlevers te mogen ondersteunen, zodat het Licht van Jezus de diepe duisternis overwint.

Ik geef mijn handen om te helpen en mijn hart om lief te hebben.

Het is een voorrecht om een overlever mee mogen te maken. Maar het is een nog groter voorrecht om je bescheiden steentje te mogen bijdragen om de overlever te mogen ondersteunen om werkelijk te gaan leven.

Niemand kan het allemaal alleen.... daarom wil ik graag iets betekenen voor een ander. Mijn naam Tikva betekent HOOP ... en hoop is er voor iedereen!